Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád Panevropské univerzity

Statut Panevropské univerzity

Registrace vnitřních předpisů

Stipendijní řád

Disciplinární řád pro studenty

Řád pro studium v doktorském studijním programu

Jednací řád oborové rady DSP Podnikání a management

Jednací řád vědecké rady PEUNI

Statut centra kariéry a praxí

Statut výzkumného institutu ECBR

Statut Rady pro vnitřní hodnocení

Akreditační řád

Řád celoživotního vzdělávání

Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Statut Studentské rady PEUNI

Pravidla pro posuzování zahraničního středoškolského a vysokoškolského vzdělání v rámci přijímacího řízení

Školné a poplatky spojené se studiem

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Další informace

akreditace mŠMT

veřejné dokumenty

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality

Výroční zprávy

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student