Vnitřní předpisy

Studijní a zkušební řád Panevropské univerzity

Statut Panevropské univerzity registrace

Stipendijní řád

Disciplinární řád pro studenty

Jednací řád oborové rady DSP Podnikání a management

Jednací řád vědecké rady PEUNI

Statut centra kariéry a praxí

Statut výzkumného institutu ECBR

Statut Rady pro vnitřní hodnocení

Akreditační řád

Řád celoživotního vzdělávání

Pravidla zajišťování a vnitřního hodnocení kvality

Statut Studentské rady PEUNI

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Další informace

akreditace mŠMT

veřejné dokumenty

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality

Výroční zprávy

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!