Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

O Panevropské univerzitě

Univerzita pro vaši kariéru

Panevropská univerzita

Panevropská univerzita je moderní soukromá vysoká škola s nabídkou atraktivních studijních programů na dvou fakultách – fakulta Vysoká škola obchodní a na fakultě Vysoká škola podnikání a práva. Studium probíhá na dvou pracovištích, v Praze a v Ostravě. V současnosti nabízíme denní, ale i kombinovanou formu studia. Kromě bakalářského studia se můžete přihlásit také na navazující magisterské studium nebo na doktorské studium. Mimo to poskytujeme i širokou nabídku profesního vzdělávání pro budoucí manažery, kteří se chtějí tímto způsobem odlišit od konkurence a získat množství užitečných znalostí a praktických dovedností. Velkým lákadlem je i studium od února. Díky němu ušetříte půl roku času v případě, že jste se pro vysokoškolské studium rozhodli pozdě a nechcete čekat do dalšího září.

Představte si univerzitu a studijní program, který vás na práci snů dokáže připravit. Místo, kde se naučíte řešit výzvy světa, který bude existovat, až vystoupíte ze školy. Na naší univerzitě si klademe jeden hlavní nezpochybnitelný cíl, výzvu a poslání, ze kterého nemůžeme slevit a které všechno podřizujeme. Jde nám o to, připravit studenty na úspěšné kariéry v realitě, do které po ukončení studia vstoupí.

Studijní programy pro budoucí uplatnění

Představte si sami sebe za několik let, až zakončíte svůj studijní program bakalářským nebo magisterským titulem. Titul máte v kapse, ale to nic neznamená, teď dojdete k nevyhnutelné otázce, co dál?

Po absolvování univerzity, která je zaměřena na propojení s praxí a přizpůsobuje své studijní programy očekávané budoucí poptávce na trhu práce, si tuhle otázku položíte mnohem dřív. Konkrétně právě teď, když zvažujete, jakou školu a jaký studijní obor studovat. Po úspěšném absolvování univerzity už víte přesně, co chcete a jak to získat.

Vaši vysněnou práci najdete v budoucnosti, ale dost možná taková pozice ještě v této chvíli vůbec neexistuje. Ano, všechno se zrychluje a v neuvěřitelné dynamice vyvíjí tak, že včerejší svět už tomu současnému nedává smysl. Dokážete už teď říci, co by mělo být vaší vysněnou kariérou?

profesní univerzita?
Klíč k "real" dovednostem

Praxi získáš kdekoliv, dovednosti ne

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Univerzita má osobnosti, které jdou příkladem

Na každé téma lze nahlédnout a pochopit jej na různých úrovních znalostí. Od té docela povrchní obecné, se kterou to jen vypadá, že víte, až po tu, kdy víte tzv. znáte řemeslo a můžete rozvíjet svůj vlastní úsudek, protože základní postup bezpečně ovládáte. Ani osobnosti naší školy se nemusí chlubit svými akademickými tituly, protože i oni prožili často velmi zajímavé businessové kariéry a také v jejich tvářích a gestech se jejich erudovanost a vhledy odráží.

Spolupracujeme s vašimi budoucími zaměstnavateli a obchodními partnery

Naše univerzita nepluje akademickým vakuem odtržená od světa ve skriptech plných duchaplných poznatků, které patřily minulosti. K minulosti chováme respekt, ale zároveň dobře víme, že se svět na tolik proměnil, že je dnes docela jiným místem, ve kterém vynikají trochu jinak vybavení absolventi vysokých škol a univerzit. Toto propojení spočívá v průběžné konfrontaci probíraných studijních témat s tím, co se právě odehrává v rychle se měnícím světě a co naši partneři z praxe požadují.

Potřebuješ více informací o univerzitě?

organizační struktura

Fakulty

Univerzitní orgány

Akreditace MŠMT

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student