Akreditace mŠMT

UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU PŮSOBIT JAKO SOUKROMÁ VŠ A UDĚLENÍ AKREDITACÍ:

Státní souhlas + udělení akreditací

Studijní program Typ programu Obor Forma Platnost
Ekonomika a management Bakalářský Aplikovaná informatika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Manažerská ekonomika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání a management v obchodě a službách P,K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo v podnikání P, K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo ve veřejné správě P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Bakalářský P, K 27. 10. 2023
Bezpečnostní studia Bakalářský P, K 01. 05. 2025
Obchodní a marketingový management Bakalářský P, K 11. 09. 2025
Podnikání a management Bakalářský P, K 13. 02. 2030
Účetnictví-Daně-Controlling Bakalářský P, K 11. 09. 2025
Cestovní ruch a turismus Bakalářský P, K 15. 08. 2024
Cestovní ruch Bakalářský P, K 31. 12. 2024
Tourism Bakalářský P 15. 08. 2024
Informatika v cestovním ruchu Bakalářský P 31. 12. 2024
Letový provoz Bakalářský P 31. 07. 2024
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Bakalářský P 31. 12. 2024
Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy Bakalářský P 31. 12. 2024
Provoz a řízení letecké dopravy Bakalářský P, K 03. 05. 2024
Služby letecké dopravy Bakalářský P, K 31. 12. 2024
Digitální ekonomika a společnost Bakalářský P, K 26. 08. 2025
Ekonomika a management Navazující magisterský  Podnikání P, K 31. 12. 2024
Soukromoprávní studia Navazující magisterský Soukromoprávní studia P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Navazující magisterský P, K 27. 10. 2023
Podnikání a management Navazující magisterský P, K 10. 07. 2025
Obchodněprávní studia Navazující magisterský P, K 11. 09. 2025
Management cestovního ruchu Navazující magisterský P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch Navazující magisterský P, K 22. 01. 2025
Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika Navazující magisterský P, K 22. 01. 2025
Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Navazující magisterský P, K 22. 01. 2025

P – prezenční; K – kombinovaná

Na základě vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dochází k automatickému prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů / oborů.


ZNĚNÍ ZÁKONA – PRODLOUŽENÍ-PLATNOSTI-AKREDITACÍ_NOVELA


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkouška před autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu.

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Další informace

vnitřní předpisy

veřejné dokumenty

ÚŘEDNÍ DESKA

Výroční zprávy

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!