Akreditace mŠMT

UDĚLENÍ STÁTNÍHO SOUHLASU PŮSOBIT JAKO SOUKROMÁ VŠ A UDĚLENÍ AKREDITACÍ:

Státní souhlas + udělení akreditací

Studijní program Typ programu Obor Forma Platnost
Ekonomika a management Bakalářský Aplikovaná informatika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Manažerská ekonomika P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a management Bakalářský Podnikání a management v obchodě a službách P,K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo v podnikání P, K 31. 12. 2024
Právní specializace Bakalářský Právo ve veřejné správě P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Bakalářský P, K 27. 10. 2023
Bezpečnostní studia Bakalářský P, K 01. 05. 2025
Obchodní a marketingový management Bakalářský P, K 11. 09. 2025
Podnikání a management Bakalářský P, K 13. 02. 2030
Účetnictví-Daně-Controlling Bakalářský P, K 11. 09. 2025
Cestovní ruch a turismus Bakalářský P, K 15. 08. 2024
Cestovní ruch Bakalářský P, K 31. 12. 2024
Tourism Bakalářský P 15. 08. 2024
Informatika v cestovním ruchu Bakalářský P 31. 12. 2024
Letový provoz Bakalářský P 31. 07. 2024
Průvodcovská činnost v cestovním ruchu Bakalářský P 31. 12. 2024
Rozvoj lidských zdrojů v ekonomice dopravy Bakalářský P 31. 12. 2024
Provoz a řízení letecké dopravy Bakalářský P, K 03. 05. 2024
Služby letecké dopravy Bakalářský P, K 31. 12. 2024
Digitální ekonomika a společnost Bakalářský P, K 26. 08. 2025
Ekonomika a management Navazující magisterský  Podnikání P, K 31. 12. 2024
Soukromoprávní studia Navazující magisterský Soukromoprávní studia P, K 31. 12. 2024
Marketingové komunikace Navazující magisterský P, K 27. 10. 2023
Podnikání a management Navazující magisterský P, K 10. 07. 2025
Obchodněprávní studia Navazující magisterský P, K 11. 09. 2025
Management cestovního ruchu Navazující magisterský P, K 31. 12. 2024
Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch Navazující magisterský P, K 22. 01. 2025
Ekonomika a řízení služeb – Digitální ekonomika Navazující magisterský P, K 22. 01. 2025
Provoz a řízení letecké dopravy – Management leteckých podniků Navazující magisterský P, K 22. 01. 2025

P – prezenční; K – kombinovaná

Na základě vyhlášení zákona, kterým se mění zákon č. 137/2016 Sb, kterým se mění zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, dochází k automatickému prodloužení aktuálně platných akreditací studijních programů / oborů.


ZNĚNÍ ZÁKONA – PRODLOUŽENÍ-PLATNOSTI-AKREDITACÍ_NOVELA


CELOŽIVOTNÍ VZDĚLÁVÁNÍ:

Zkouška před autorizovanou osobou pro profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu.

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Další informace

Zpráva o vnitřním hodnocení kvality

vnitřní předpisy

veřejné dokumenty

Výroční zprávy

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!