Odborníci z praxe

Zkušenosti od těch nejpovolanějších

Do výuky předmětů na Panevropské univerzitě vstupují odborníci z praxe, s nimiž univerzita dlouhodobě spolupracuje. Jedná se o zástupce firem, společností i úřadů. 

Svými vstupy do výuky tradičně obohacují její průběh, představují svou oblast působení, odpovídají na dotazy studentů. Studenti Panevropské univerzity zpracovávají konkrétní zadání v souladu s požadavky našich partnerů.

Příklady propojení s praxí

S našimi odborníky z praxe se nesetkáte pouze ve výuce, ale zároveň mohou zavítat i k vám do školy.

Takovou zkušenost mají studenti Karlínské obchodní akademie, kterou navštívila paní docentka Věra Seifertová, která se celý život věnuje průvodcovství, cestování a marketingu v cestovním ruchu. Paní docentka v rámci své přednášky studentům rozšířila znalosti o historii cestovního ruchu v České republice.

 

Pokud projevíte zájem nás navštívit, tak velmi rádi připravíme program i pro vaši střední školu jako tomu bylo v případě návštěvy Soukromé střední odborné školy ekonomické z Košic. Studenti se seznámili s prostory naší univerzity, získali informace o tom, jaké to je být vysokoškolákem, zajímali se o obsah našich studijních programů a na konec exkurze se šli podívat do divadla Y, které je v našem sousedství.

 

 

Oblast letectví

  • Při zahájení akademického roku se studenti setkávají se zástupci leteckých škol, se kterými mají možnost diskutovat jejich budoucí uplatnění v pozicích pilotů nebo řídících letového provozu. Našimi partnery jsou například společnosti DSA, FAIR.
 
  • Zároveň zveme naše partnery i na Kariérní dny, na kterých studentům prezentují aktuální trendy a profesní možnosti.