Odborníci z praxe

I v letošním akademickém roce 2023-2024 připravujeme pro studenty vstupy odborníků z praxe do výuky. Zároveň pořádáme semináře a konference týkající se jednotlivých oblastí studia, které nabízíme.

Dne 27. září 2023 si katedra cestovního ruchu FVŠO Panevropské univerzity v Praze připomněla 44. výročí vyhlášení Světového dne cestovního ruchu. Světový den cestovního ruchu 2023 v rámci tématu Cestovní ruch a zelené investice zdůraznil potřebu většího počtu a lépe zacílených investic pro projekty udržitelného rozvoje, které jsou součástí plánu OSN pro lepší svět do roku 2030. Byla to skvělá příležitost přemýšlet o tom, jak můžeme cestovat a investovat do cestovního ruchu způsobem, který bude prospěšný pro lidi i planetu. Jako součást oslavy Světového dne cestovního ruchu byla uspořádána diskuze se studenty a odborníky z praxe. Mezi studenty zavítali zástupci institucí, s nimiž PEUNI již dlouhodobě spolupracuje.

Více informací ZDE

V rámci přednášky úvodu do studia Řízení lidských zdrojů navštívil studenty Mgr. Miroslav Halamka, MPA, Vedoucí oddělení státní služby na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Miroslav Halamka seznámil studenty se specifiky personální práce v oblasti působnosti zákona o státní službě a s možnostmi výkonu odborných praxí v sekci státního tajemníka v MŠMT.

 

Dalším hostem bude dne 25. 10. Ing. Josef Sedmík, senior manažer společnosti CIVOP s.r.o..

Příklady propojení s praxí

S našimi odborníky z praxe se nesetkáte pouze ve výuce, ale zároveň mohou zavítat i k vám do školy.

Takovou zkušenost mají studenti Karlínské obchodní akademie, kterou navštívila paní docentka Věra Seifertová, která se celý život věnuje průvodcovství, cestování a marketingu v cestovním ruchu. Paní docentka v rámci své přednášky studentům rozšířila znalosti o historii cestovního ruchu v České republice.

 

Pokud projevíte zájem nás navštívit, tak velmi rádi připravíme program i pro vaši střední školu jako tomu bylo v případě návštěvy Soukromé střední odborné školy ekonomické z Košic. Studenti se seznámili s prostory naší univerzity, získali informace o tom, jaké to je být vysokoškolákem, zajímali se o obsah našich studijních programů a na konec exkurze se šli podívat do divadla Y, které je v našem sousedství.

 

 

Oblast letectví

  • Při zahájení akademického roku se studenti setkávají se zástupci leteckých škol, se kterými mají možnost diskutovat jejich budoucí uplatnění v pozicích pilotů nebo řídících letového provozu. Našimi partnery jsou například společnosti DSA, FAIR.
 
  • Zároveň zveme naše partnery i na Kariérní dny, na kterých studentům prezentují aktuální trendy a profesní možnosti.