Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Odborníci z praxe

I v letošním akademickém roce 2023-2024 připravujeme pro studenty vstupy odborníků z praxe do výuky. Zároveň pořádáme semináře a konference týkající se jednotlivých oblastí studia, které nabízíme.

 

Dne 12.3. a 18.3.2024 do výuky předmětů: Ekonomika cestovního ruchu ČR a Marketing v cestovním ruchu na Panevropské univerzitě (Fakulta: Vysoká škola obchodní) vstoupil Ing. Jaromír Polášek (https://jaromirpolasek.cz/) s tématem Umělá inteligence v cestovním ruchu. Ing. Polášek se s námi podělil o své bohaté znalosti a zkušenosti a umožnil nám nahlédnout do světa umělé inteligence a jejího významu v kontextu cestovního ruchu. Byly představeny praktické aplikace i reálné příklady. Upozornil nás, jak se promění práce a pracovní pozice (nejen) v cestovním ruchu. Podstatné je, že se budeme muset stále vzdělávat. 

 

Přednášku o cestovním ruchu v Praze, odlišnostech potřeb a chování běžných turistů od korporátní klientely, jejich potřebách přednesla 18.3.2024 studentům druhého ročníku Cestovního ruchu paní magistra Tereza Vogeltanzová, managerka kvality služeb Prague City Tourism. Velmi příjemným zpestřením přednášky bylo i závěrečné udělení cen (hodnotných suvenýrů PCT) nejaktivnějším studentům v přednášce.

 

Dne 6.3.2024 se přednášky v předmětu Památky české a světové zúčastnil kastelán státního hradu Karlštejn, Ing. Lukáš Kunst. Objasnil studentům specifika práce kastelána tak významného objektu, jakým Karlštejn je. Dále se studenti dozvěděli důležité informace o spolupráci a vlivu na řízení objektu NPÚ, úskalích fake web stránek Karlštejna a lživých informacích na nich. Příjemnou a informačně bohatou přednášku ukončil pan kastelán pozvánkou i zveřejněním plánu akcí na letošní sezonu. Pokud se chcete dozvědět více informací, které se do přednášky nevešly, poslechněte si podcast na spotify (VŠO open), který bude zpřístupněn od 11.3.2024. Mgr. Monika Klímová, Ph.D..

 

Dne 4.3.2024 zavítal na předmět Kongresové a lázeňské služby pro druhé ročníky Ing. Zdeněk Kovařík, bývalý ředitel kongresového hotelu Holiday Inn, současný ředitel apartmánového hotelu Julius Meinl. V jeho přednášce se studenti dozvěděli o specifikách hotelů pořádajících konference či kongresy. Získali informace o spolupráci s organizátory kongresů, aktuálních trendech. Mgr. Monika Klímová, Ph.D..

 

Dne 27. září 2023 si katedra cestovního ruchu FVŠO Panevropské univerzity v Praze připomněla 44. výročí vyhlášení Světového dne cestovního ruchu. Světový den cestovního ruchu 2023 v rámci tématu Cestovní ruch a zelené investice zdůraznil potřebu většího počtu a lépe zacílených investic pro projekty udržitelného rozvoje, které jsou součástí plánu OSN pro lepší svět do roku 2030. Byla to skvělá příležitost přemýšlet o tom, jak můžeme cestovat a investovat do cestovního ruchu způsobem, který bude prospěšný pro lidi i planetu. Jako součást oslavy Světového dne cestovního ruchu byla uspořádána diskuze se studenty a odborníky z praxe. Mezi studenty zavítali zástupci institucí, s nimiž PEUNI již dlouhodobě spolupracuje.

Více informací ZDE

29.11.2023 proběhla další setkání s praxí. Na této akci měli studenti FVŠPP možnost se osobně setkat se CEO společnosti Pulary s. r. o. panem Luďkem Lokajem. Tato marketingová agentura má ve svém portfoliu spoustu zákazníků z řad malých, středních i velkých firem z různých odvětví a jako jedna z mála firem v tomto odvětví má zkušenosti z 30letého úspěšného fungování na trhu. 

Studenty zaujala také kreativní marketingová agentura Heštek, která poskytuje současným studentům Panevropské univerzity možnost získat praxi zapojením se do práce na reálných zakázkách v odvětví marketingových komunikací. Její ředitel dr. Marcel Houžva vyzdvihl důležitost zkušeností z praxe při uplatnění absolventů univerzity na trhu práce.  

Děkanka FVŠPP doc. Iveta Vozňáková ocenila to, že si oba ředitelé a jejich spolupracovníci vyčlenili čas na setkání se studenty Panevropské univerzity a ujistila studenty i pedagogy, že takové akce se budou opakovat, a to s účastí firem z dalších oborů.   

 

Ing. Roman Hlawiczka, Ph.D. z katedry Podnikání a managementu se setkal se studenty na Technické univerzitě v Lodži. Talentovaní studenti přednesli zasvěcené prezentace o měnové politice několika klíčových evropských bank a předvedli své vědomosti a analytické schopnosti. Byla to obohacující zkušenost být svědkem výměny znalostí a pohledů v této oblasti.

V rámci přednášky úvodu do studia Řízení lidských zdrojů navštívil studenty Mgr. Miroslav Halamka, MPA, Vedoucí oddělení státní služby na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Mgr. Miroslav Halamka seznámil studenty se specifiky personální práce v oblasti působnosti zákona o státní službě a s možnostmi výkonu odborných praxí v sekci státního tajemníka v MŠMT.

 

Dalším hostem bude dne 25. 10. Ing. Josef Sedmík, senior manažer společnosti CIVOP s.r.o..

Příklady propojení s praxí

S našimi odborníky z praxe se nesetkáte pouze ve výuce, ale zároveň mohou zavítat i k vám do školy.

Takovou zkušenost mají studenti Karlínské obchodní akademie, kterou navštívila paní docentka Věra Seifertová, která se celý život věnuje průvodcovství, cestování a marketingu v cestovním ruchu. Paní docentka v rámci své přednášky studentům rozšířila znalosti o historii cestovního ruchu v České republice.

 

Pokud projevíte zájem nás navštívit, tak velmi rádi připravíme program i pro vaši střední školu jako tomu bylo v případě návštěvy Soukromé střední odborné školy ekonomické z Košic. Studenti se seznámili s prostory naší univerzity, získali informace o tom, jaké to je být vysokoškolákem, zajímali se o obsah našich studijních programů a na konec exkurze se šli podívat do divadla Y, které je v našem sousedství.

 

 

Oblast letectví

  • Při zahájení akademického roku se studenti setkávají se zástupci leteckých škol, se kterými mají možnost diskutovat jejich budoucí uplatnění v pozicích pilotů nebo řídících letového provozu. Našimi partnery jsou například společnosti DSA, FAIR.
 
  • Zároveň zveme naše partnery i na Kariérní dny, na kterých studentům prezentují aktuální trendy a profesní možnosti.

 

Cestovní ruch

Ve výuce hotelového managementu se setkáte s Ing. Zdeňkem Kovaříkem, který má více než 20leté zkušenosti v hotelnictví a cestovním ruchu. Má bohaté zkušenosti s vedením operativy hotelů, restrukturalizací hotelů, rozvojem nových podnikatelských aktivit, akvizic a strategickým plánováním nových hotelových projektů. Aktuálně působí Ing. Zdeněk Kovařík na pozici Head of Hospitality ve společnosti Julius Meinl Living.

Žurnalistika a cestovní ruch
Studenti Faktulty VŠO byli vtaženi do světa cestovatelské žurnalistiky Miroslavem Navarou a Jakubem Turkem v rámci dohody o spolupráci Fakulty s Czech Travel Press.

Ve spolupráci s Czech Travel Press je možné realizovat i odbornou praxi.