Centrum kariéry a praxí

Kdo jsme?

Jsme Centrum kariéry a praxí. Cílem našich aktivit je usnadnit studentům a čerstvým absolventům přechod ze studijního do pracovního světa a připravit je k samostatnému řízení své profesní dráhy.

Cíle Centra kariéry a praxí:

  • Cílem centra kariéry a praxí je pomoc studentům s procesem absolvování povinné praxe.
  • Propojovat studenty i absolventy se zaměstnavateli a umožňovat jim neformální příležitosti k setkávání v rámci připravovaných akcí v průběhu akademického roku – například organizace Kariérních dnů. 
  • Jakožto profesní univerzita zajišťovat vstup odborníků z praxe do výuky 
  • Pomáhat studentům ve hledání pracovních příležitostí díky zveřejňování pracovních nabídek našich partnerů prostřednictvím školního informačního systému UIS

KONTAKT:

Ředitelka centra kariéry a praxí
Mgr. Olga Soboleva, CSc., MBA
T: +420 739 636 942
E: olga.soboleva@peuni.cz

Pokračujte zde

Povinné praxe

Kariérní dny

Odborníci z praxe

Pracovní příležitosti

Naši partneři

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!