Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Centrum kariéry a praxí

Kdo jsme?

Jsme Centrum kariéry a praxí. Cílem našich aktivit je usnadnit studentům a čerstvým absolventům přechod ze studijního do pracovního světa a připravit je k samostatnému řízení své profesní dráhy.

Cíle Centra kariéry a praxí:

  • Cílem centra kariéry a praxí je pomoc studentům s procesem absolvování povinné praxe.
  • Propojovat studenty i absolventy se zaměstnavateli a umožňovat jim neformální příležitosti k setkávání v rámci připravovaných akcí v průběhu akademického roku – například organizace Kariérních dnů. 
  • Jakožto profesní univerzita zajišťovat vstup odborníků z praxe do výuky 
  • Pomáhat studentům ve hledání pracovních příležitostí díky zveřejňování pracovních nabídek našich partnerů prostřednictvím školního informačního systému UIS

KONTAKT:

Ředitelka centra kariéry a praxí
Mgr. Olga Soboleva, CSc., MBA
T: +420 739 636 942
E: olga.soboleva@peuni.cz

Pokračujte zde

Povinné praxe

Kariérní dny

Odborníci z praxe

Pracovní příležitosti

Naši partneři

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student