Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Lokální a globální ekonomika

3D tisk, blockchain, fab labs – moderní techonologie, jako budoucnost? Jasně! Nauč se využívat globální ekonomiku pro lokální cíle…

Nebo naopak – studium lokální a globální ekonomiky tě provede klíčovými otázkami budoucnosti v obou sférách.

Naučíme tě rozumět mezinárodní dělbě práce, tomu, co je to vůbec lokální ekonomika, její odolnosti i  jejím ekonomickým cyklům, stejně tak jako globalizaci a strategickým výrobám. Získáš vědomosti, jak využívat technologie umožňující lokální výrobu a jak posouvat komunitní projekty.

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
prestizně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Administrátor
projektů EU,
nebo pracovník
e-govermentu?

Ekonomika
lokálně
i globálně

Pusť se do práce místní samosprávu, komunitu, nebo rozjeď vlastní projekt!

Naučíš se věci plánovat i řídit, ale hlavně – ač se jedná o unikátní soubor zaměřený na specifickou problematiku – a nezapomeň, stále studovat ekonomiku. Ta sama otevírá dveře téměř kamkoli. 

Profilové předměty
lokální a globální ekonomiky

Geografie světového hospodářství

Naučíš se pochopit význam mezinárodní dělby práce a její hierarchie. Uvidíš, jak různě strukturované jsou země, a co z toho vyplývá. Slepá mapa už nebude strašák a po skončení kurzu hravě nakreslíš hlavní ropovody.

Lokální ekonomika I a II

V těchto předmětech se seznámíš s tím, co je lokální ekonomika a jak se počítá lokální multiplikátor. Také se dozvíš o odolnosti lokální ekonomiky a o lokálních ekonomických cyklech. Pochopíš, jaký může být potenciál lokality, a co to může znamenat pro tvůj budoucí podnikatelský projekt.

Globalizace

V tomto předmětu se seznámíš se vznikem globalizace a s nárůstem moci nadnárodních firem. Pochopíš také důvody, proč koronavir ukázal slabá místa globalizace a proč tolik vlád hovoří o odolnosti ekonomik a také o důležitosti kontroly nad strategickými výrobami, třeba u zdravotnického materiálu.

Decentralizované technologie a digitální trendy

V těchto předmětech se podrobně podíváme na technologie, které umožňují lokální výrobu založenou na sdílení manuálů a návodů, ale třeba taky účast občanů na dění v jejich lokalitě a práci na společných komunitních projektech. Kromě zmíněné technologie 3D se naučíš víc o kryptoměnách, průmyslu 4.0, možnostech digitalizace, Big Data, creative commons nebo Agora voting. Že ti to zatím nic neříká? Neboj se, bude!

Participativní techniky

Jak zapojit lidi do rozhodovacích procesů a jak zefektivnit řízení na úrovni obcí, firem nebo spolků, aby se všichni nerozhádali? K tomu slouží tento předmět. Naučíš se něco o deliberaci, ale i o tom, že konflikt je pozitivní prvek rozvoje. Taky si vyzkoušíš přípravy projektů a participativní evaluaci.

Charakteristika studijního programu

Porozuměj tomu, jak vypadá náš globalizovaný svět – co umožňuje a kde má své limity. Pomůžeme ti pochopit souvislosti a příležitosti mezi lokální a globální ekonomikou v dnešním globalizovaném světě. Moderní lokální ekonomika je plně slučitelná s 21. stoletím a nabízí řadu inspirací a uplatnění jak v samostatném podnikání a vyplnění mezery lokálního trhu, tak v úrovni managementu ideálně lokálních podniků.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA NA FVŠO?

LOKÁLNÍ A GLOBÁLNÍ EKONOMIKA (Bc.)

Ponoř se do obnovy a modernizace naší vlasti. Rozvíjej místa, na kterých ti záleží, které máš ve svém srdci. Ukážeme ti možnosti rozvoje tvé lokality, abys mohl uspět v podnikání i na manažerských postech.  

Jediný program v ČR!

Lišíme se ve všem, žádný podobný program neexistuje. Studujte program pro svět, který se teprve tvoří, svět, který tady teprve bude!

Unikátní kombinace

Propojujeme ekonomiku, technologie a občanskou aktivitu. Seznámíme tě s nejmodernějším vývojem technologií 3D tisku, fab labs, aditivní výroby, cloud computingu, ap.

Ukážeme ti, jak a kde to funguje

Seznámíme tě se zahraničními úspěšnými projekty v lokální ekonomice a participaci a také s českými průkopníky v této oblasti.

Bakalářem to nekončí

Nabídneme ti možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu v oblasti Digitální ekonomiky, která navazuje na tento program.

Uplatnění absolventa

Absolvent studijního programu bude schopen využívat potenciálu lokality tak, aby se mohl věnovat samostatné podnikatelské činnosti v této oblasti. K dalším možnostem patří střední úroveň managementu a to především tam, kde se jedná o lokální podnik.

Náš absolvent se uplatní i jako konzultant v oblasti participativního řízení, u družstev, komunitních projektů či místních akčních skupin.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Lokální a globální ekonomika

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Lokální a globální ekonomika

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student