Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

kontakty fakulty VŠO

Vedení fakulty Vysoká škola obchodní

Děkanka:


doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

T: +420  224 056 012
E: ilona.svihlikova@peuni.cz

 

Tajemnice kateder:

Renáta Plecitá

T: +420 224 056 014, M: +420 731 689 961
E: renata.plecita@peuni.cz

 

Katedry:

Katedra cestovního ruchu, vedoucí katedry:

Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D. 

T: +420 731 505 730
E: iveta.hamarneh@peuni.cz

 
Katedra letecké dopravy, vedoucí katedry:

Ing. Jan Zýka, Ph.D. 

T: +420 224 053 122, M: +420 731 689 361
E: jan.zyka@peuni.cz

 
Katedra ekonomiky a lidských zdrojů, vedoucí katedry:

Ing. Roman Kořán

T: +420 224 053 129
E: roman.koran@peuni.cz

 
Katedra digitání ekonomiky, informatiky a statistiky, vedoucí katedry:

Ing. Jan Lešetický, Ph.D.

T:+420 224 053 126, M: +420 731 689 357
E: jan.leseticky@peuni.cz

 
Katedra cizích jazyků, vedoucí katedry:

Mgr. Simona Pecková, MBA, Ph.D.

T:+420 224 056 009, M: +420 731 809 530
E: simona.peckova@peuni.cz

 

Garanti studijních programů:

Garant studijního programu Cestovní ruch a turismus a Tourism, Aj. (Bc.):

doc. Ing. Ľubomír Kmeco, Ph.D.

M: +421 907 301 634
E: lubomir.kmeco@peuni.cz

 
Garant studijního programu Provoz a řízení letecké dopravy, (Bc., Ing.):

doc. Ing. František Martinec, CSc.

M: + 420 731 683 233
E: frantisek.martinec@peuni.cz

 
Garant studijního programu Air Transport, Aj. (Bc.):

prof. Ing. Ján Piľa, Ph.D.

M: + 420 731 683 233
E: jan.pila@peuni.cz

 
Garant studijního programu Letový provoz, (Bc.):

doc. Ing. Luboš Janko, CSc.

T:+420 224 053 101, M: +420 602 301 664
E: lubos.janko@peuni.cz

 
Garant studijního programu Digitální ekonomika a společnost, (Bc.) a Ekonomika a řízení služeb, (Ing.):

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

M: +420 737 207 963
E: vladimir.krajcik@peuni.cz

 
Garant studijního programu Lokální a globální ekonomika, (Bc.):

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

M: +420 604 950 835  
E: ilona.svihlikova@peuni.cz

 
Garant studijního programu Řízení lidských zdrojů, (Bc.):

doc. Ing. Milan Paták, CSc.

M: +420 731 689 369
E: milan.patak@peuni.cz

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Fakulta VŠo

Získejte informace o fakultě Vysoké školy obchodní. Jaké je její poslání, směřování, jaká je?

Vedení fakulty VŠo

Potřebujete se obrátit na vedení fakulty? Nebo vás zajímá, jak je strukturované? Informace zde.

studijní programy

Stvořit vysokou školu byl kdysi pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli a stali se Panevropskou univerzitou!

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student