Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi:
Specializace Právo v podnikání

Stát se firemním právníkem, nebo nastartovat kariéru v soukromém sektoru? Právo v podnikání tě připraví na vše.

Ať už je tvá motivace jakákoliv, ve studijním programu Právo v aplikační praxi se zaměřením na specializaci Právo v podnikání, získáš vše potřebné pro kariéru nejen ve firmách.

Naučíme tě rozumět základům občanského práva v praxi, obchodnímu právu, živnostenskému právu, regulaci podnikání, insolvenčnímu právu, autorskému a také průmyslovým právům. Vše potřebné od malých a středních firem, až po potřeby právních oddělení velkých korporací se naučíš zde. 

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Právník HR,
nebo advokátní
asistent

Někdy
jedna role
nestačí

Řada nejen jednotlivců ale dokonce i firem „prostě stáhne“ nějakou vzorovou smlouvu na internetu a používá (bez ohledu na následky). Ale co takhle obchodní, zaměstaneckou i jinou smlouvu umět jednoduše právně správně sepsat? 

U nás se to naučíš. Jak vést administraci obchodní společnosti se všemi povinnostmi už bude docela hračka. První krok začíná zde.

Proč studovat
SPECIALIZACi PRÁVO V PODNIKÁNÍ​ na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Studijní programy Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou postaveny na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.

Léty prověřená klasická poctivá výuka práva zastoupená Římským právem, Českými právními dějinami a Teorií práva, na něž navazuje živé právo.

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe, advokáti a soudci.

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

Současné státní instituce a samosprávní aparát přinášejí novou poptávku po kvalifikovaných a prakticky zaměřených absolventech vysokých škol. Na růst takové poptávky reaguje velmi rychle i fakulta VŠPP.

Studijní program Právo v aplikační praxi a jeho specializace Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním vysokoškolským vzděláním.

Tento program se svými specializacemi má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právnického vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

Právo v podnikání je specializace zaměřená primárně na oblast tržního podnikání, jeho uchazeči se výborně uplatní především v praxi podnikového práva.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PRÁVO V APLIKAČNÍ PRAXI NA FVŠPP?

Právo v aplikační praxi - specializace právo v podnikání

Jedinečné personální zázemí je tvořeno významnými akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe – advokáti a soudci.

Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.

Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.

Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

Profil

absolventa

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí.

Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je třeba, aby se student také seznámil se základy státovědy a politologie, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky.

Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky. Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka a alespoň uspokojivé znalosti druhého světového jazyka.

Všeobecné znalosti studenti získávají i v následujících předmětech: Základy vědy o politice, Úvod do informatiky pro právníky, Organizace justice, Úvod do podnikové ekonomiky, Veřejné finance a veřejný sektor, Bezpečnostní politika, Základy hospodářské politiky, Administrativní a prezentační systémy, Anglický/Německý jazyk pro právníky, druhý světový jazyk.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo v podnikání

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo v podnikání

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Studijní obor Právo v podnikání je součástí programu Právní specializace. Časové přizpůsobení výuky umožňuje navštěvování přednášek jak absolventům středních škol, tak zaměstnancům.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecné neprávnicky zaměřené předměty:

  • cizí jazyky (obecně a se zaměřením pro právníky),
  • široká možnost volby ekonomických a informatických předmětů – marketing, hospodářská politika, administrativní a prezentační systémy pro právníky, elektronická dokumentace, bezpečnost dat, business a ICT – vhodné pro e-commerce (podnikatelé) i eGovernment (státní správa),
  • hospodářská soutěž, podniková ekonomika, bankovnictví , veřejné zakázky, PPP (všeobecná odbornost a praktické okruhy z pozice dodavatelů i zadavatelů).

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializačních předmětů, např.:

  • obchodní právo a občanské právo v praxi (praktické otázky – administrace obchodní společnosti (valné hromady, zakládání obchodní společnosti, změny, obchodní rejstřík), smlouvy),
  • živnostenské právo, regulace podnikání (dostatečná orientace v právním prostředí),
  • insolvenční právo,  právo cenných papírů, mezinárodní právo,
  • právo sociálního zabezpečení pro podnikatele, pojišťovací právo,
  • autorské právo, průmyslová práva.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve nech otevřených Dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student