Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Ekonomika a řízení služeb - digitální ekonomika

Analytik digitálního
obchodu, nebo
Digital media
executive?

Moderní
technologie
všem!

Profilové předměty
Digitální ekonomika

Využití nových technologií

Digitální technologie se dotýkají všech součástí našeho života – využívej jich ve svůj prospěch. Ukážeme ti, jak na to.

Management podniku

Osvoj si manažerské dovednosti, nauč se týmové spolupráci a zvládni nuance řízení firmy.

E-business

Získej náskok před konkurencí. Online obchodování je budoucností firemního podnikání.

Prezentace

Nauč se lépe formulovat své myšlenky, vystupovat před lidmi a používat vhodné argumenty.

Charakteristika studijního programu

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti Digitální ekonomiky? Rozšiř své obzory a vědomosti v navazujícím magisterském studiu. Studuj program, který je IN!

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA DIGITÁLNÍ EKONOMIKA NA FVŠO?

Digitální ekonomika (Ing.)

jedinečný program

Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru.

Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.

Zaměření na budoucí svět

Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů).

Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).

P r a x e = propojeno!

Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole. Například studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB) a projekty aplikovaného výzkumu realizované v rámci výuky.

Profil absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

Zaměření na sektor služeb, speciálně v oblasti digitálních kompetencí ve státním, veřejném a privátním sektoru. Pro absolventa se po absolvování programu otevírají tyto možnosti dalšího kariérního postupu, zejména:

 • řízení e-governmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti eGovernmentu,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista,
 • ekonomika – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend,
 • projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Digitální ekonomika

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Předpoklady pro přijetí

• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k ověření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Předpoklady pro přijetí

• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzením o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

Uplatnění absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Digitální ekonomika a společnost v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy, v České republice, Evropské unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Podnikatelský sektor:

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

Ve státní a veřejné správě

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Digitální ekonomika a společnost v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student