Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

VĚDECKÉ ČASOPISY

Na kterých vědeckých časopisech se s našimi fakultami podílíme?

Panevropská univerzita se se svými fakultami podílí na dvou vědeckých časopisech, jedná se o:

  • Journal of Tourism and Services (JOTS)
  • International Journal of Entrepreneurial Knowledge (IJEK)

 

JOTS vychází 2x ročně, zaměřuje se na oblast cestovního ruchu, turismu a souvisejících služeb.

IJEK vychází 2x ročně, zaměřuje se na oblast podnikání souvisejících oblastí.

Oba časopisy jsou publikační platformou pro mezinárodní odbornou komunitu

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Vědecké časopisy podrobněji

Journal of Tourism and Services

Časopis založený v září 2010 je mezinárodní recenzovaný vědeckovýzkumný časopis, který vydává Centrum mezinárodního vědeckého výzkumu VŠO a VŠPP ve spolupráci s dalšími partnery.

Časopis publikuje kvalitní vědecké práce a eseje se zaměřením na rozvoj cestovního ruchu a služeb. Spolu s vědeckou částí as cílem podpořit výměnu aktuálních a inovativních nápadů a podněcovat debatu časopis publikuje v samostatné sekci Recenze existujících prací a výzkumné poznámky, které se zabývají důležitými tématy a prohlubují teoretické znalosti nebo diskutuji o klíčových oblastech cestovního ruchu a služeb.

Časopis je indexován řádě mezinárodních vědeckých databází a prestižních seznamech, včetně Web of Science database (Clarivate Analytics) – Emerging Sources Citation Index (ESCI), SCOPUS, EBSCO database (Hospitality & Tourism Complete), Cabells‘ Journalytics a dalších.

International Journal of Entrepreneurial Knowledge

Mezinárodní recenzovaný vědeckovýzkumný časopis International Journal of Entrepreneurial Knowledge (IJEK) publikuje vědecké články obsahujících výsledky základního a aplikovaného ekonomického výzkumu domácích i zahraničních autorů se zaměřením na oblast podnikání. International Journal of Entrepreneurial Knowledge vydává Centrum mezinárodního vědeckého výzkumu VŠO a VŠPP ve spolupráci s dalšími partnery.

Časopis přináší odborné názory a výsledky vědeckých studií souvisejících s podnikáním v širokém spektru vědních oborů, jako je podnikání, podniková ekonomika, podniková administrativa, inovační management v podnikání, podnikatelské finance, mezinárodní obchod a finance, znalostní podnikání, podnikatelské znalosti , podnikatelské obchodní modely, podnikatelské chování, podnikatelské rozhodování, sociální a ekologický dopad podnikání, start-upy a inkubace, úspěch a neúspěch v podnikání, osobnost, místní, regionální a globální aspekty podnikání, vývoj a historie podnikání, osobnosti a profily podnikatelů a další podnikatelské záležitosti.

Časopis je indexován řádě mezinárodních vědeckých databází a prestižních seznamech, včetně ANVUR, Cabell’s Whitelist, CEJSH (The Central European Journal of Social Sciences and Humanities),  DOAJ, EBSCO Discovery Service, EconBiz, ERIH PLUS, Primo Central (ExLibris), ProQuest, Publons, QOAM (Quality Open Access Market), Summon (ProQuest) a dalších.

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student