Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Organizační struktura

Panevropská univerzita je na jedné straně soukromá vysoká škola, instituce a na straně druhé jde o dokonale fungující akciovku, firmu, která se musí ohánět, aby byla na konkurenčním trhu úspěšná. Jak to u nás na PEUNI vlastně funguje?

Organizační struktura školy zahrnuje vedení vzdělávací instituce, ve kterém pracuje kromě rektora a jeho sekretariátu také kvestorát. Rektor je pověřen řízením školy jako organizace, kvestor má na starosti ekonomickou a finanční stránku chodu instituce. Dále jsou součástí univerzity rovněž fakulty a jejich management.

Do užšího vedení školy patří také jednotliví prorektoři, děkanky a vedoucí kateder.

 

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Organizační struktura univerzity
Management

Představenstvo:

 • Ing. Vladimír Kurka (předseda)
 • doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. (místopředseda)
 • prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
Dozorčí rada: 
 • Ing. Miroslav Kurka
Vedení univerzity
Rektor

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

Rektorát
 • Prorektor pro vědu, výzkum a zahraničí (statutární zástupce):
  prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, Ph.D.
 
 • Prorektor pro studium:
  RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA
 
 • Zástupce prorektora pro studium:
  Ing. Vendula Fialová, Ph.D.
 
 • Kancléřka:
  Ing. Zuzana Veselá
 
 • Kvestorka:
  Ing. Jana Sládková
 
 • Obchodní ředitel:
  Ing. Vladimír Dragon
 
 • Vedoucí centra kariéry a praxí
  Mgr. Olga Soboleva, CSc., MBA
Fakulty
Fakulta Vysoká škola obchodní
Děkanka


doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

Katedry
 • Katedra cestovního ruchu, vedoucí katedry:
  Ing. Iveta Hamarneh, Ph.D.
 
 • Katedra letecké dopravy, vedoucí katedry:
  Ing. Jan Zýka, Ph.D.
 
 • Katedra ekonomiky a lidských zdrojů, vedoucí katedry:
  Ing. Roman Kořán
 
 • Katedra digitální ekonomiky, informatiky a statistiky, vedoucí katedry:
  Jan Lešetický, Ph.D.
 
 • Katedra cizích jazyků, vedoucí katedry:
  Mgr. Simona Pecková, MBA, Ph.D.
Fakulta Vysoká škola podnikání a práva
Děkanka

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

Tajemníci fakulty
 • Ing. Marcela Ščepková
 • Mgr. Ljubov Rjaško, Ph.D. (Praha)
Katedry
 • Katedra podnikání a managementu, vedoucí katedry:
  Ing. Andrea Folvarčná, Ph.D.
 
 • Katedra marketingu, vedoucí katedry:
  Ing. Vladimír Vavrečka, CSc.
 
 • Katedra práva, vedoucí katedry:
  JUDr. David Šmíd, Ph.D.
 
 • Katedra bezpečnostních a kriminologických studií, vedoucí katedry:
  JUDr. PhDr. Jana Firstová Ph.D., LL.M.
Schéma organizační struktury

Další informace

vnitřní předpisy

Akreditace MŠMT

vědecká rada

rada pro vnitřní hodnocení

Panevropská univerzita

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student