Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Právo v aplikační praxi:
Specializace Právo ve veřejné správě

Poskytovat službu lidem, nebo mít jistotu zaměstnání? Právo ve veřejné správě tě připraví na státní správu i samosprávu.

Ať už je tvá motivace jakákoliv, ve studijním programu Právo v aplikační praxi se zaměřením na specializaci Právo ve veřejné správě, získáš vše potřebné pro kariéru nejen na úřadě.

Naučíme tě rozumět základům občanského práva, správního práva, civilního práva, organizace justice i právu životního prostředí. Získáš vědomosti z politologie i o ekonomických systémech, jejich fungování a tržní ekonomice. Vše co potřebuješ od obecních úřadů, přes orgány veřejné správy, až po ministerstva. 

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Rada,
Odborný rada,
Vrchní rada?

Někdy
jedna role
nestačí

Že úředničina umí být taky akční? Kolotoče, řetězové podvody a machinace s DPH?

Samozřejmě! Státní správa i municipality poskytují dost možností k tomu, aby si zde každý našel zrovna to své, co mu nejvíce vyhovuje. Od práce s lidmi, přes práci s daty až po složité několikaměsíční(leté) případy rozkrývající organizovaný zločin při krácení daně. První krok začíná zde.

Proč studovat
Specializaci právo ve veřejné správě na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Studijní programy Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou postaveny na osvědčeném spojení právní teorie a právní praxe.

Léty prověřená klasická poctivá výuka práva zastoupená Římským právem, Českými právními dějinami a Teorií práva, na něž navazuje živé právo.

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci z Právnické fakulty Univerzity Karlovy a odborníci z praxe advokáti a soudci.

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Současné státní instituce a samosprávní aparát přinášejí novou poptávku po kvalifikovaných a prakticky zaměřených absolventech vysokých škol. Na růst takové poptávky reaguje velmi rychle i fakulta VŠPP.

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Studijní program Právo v aplikační praxi a jeho specializace Právo v podnikání a Právo ve veřejné správě jsou odpovědí na dynamicky se rozvíjející trh práce a poptávku po pracovnících s moderním právním vysokoškolským vzděláním.

OSOBNÍ ZKUŠENOST = PRAXE

Tento program se svými specializacemi má řadu společných prvků tvořících klasický základ vysokoškolského právnického vzdělání (občanské, obchodní, správní a trestní právo) obdobný právnickým fakultám, který vytváří předpoklad pro pozdější pokračování v magisterském studiu.

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Právo ve veřejné správě je specializace zaměřená primárně na řešení právní problematiky v oblasti fungování státních institucí, jeho uchazeči se výborně uplatní jako specialisté ve státní správě, či v orgánech samosprávy.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA PRÁVO V APLIKAČNÍ PRAXI NA FVŠPP?

Právo v aplikační praxi - specializace právo ve veřejné správě

Jedinečné personální zázemí je tvořeno významnými akademiky a odborníky z Právnické fakulty Univerzity Karlovy i odborníky z praxe – advokáti a soudci.

Dynamická struktura studijních programů od teorie k aplikaci práva.

Zaměření na znalosti studenta pro výkon praxe.

Možnost konzultací s největšími odborníky v právních oborech v České republice.

Profil

absolventa

Všeobecné znalosti umožňují studentovi pochopit význam a zařazení zvoleného oboru do širších politických, ekonomických, kulturních a informačních souvislostí.

Čím širší jsou všeobecné znalosti, tím lépe pochopí student smysl a význam oboru pro svou zvolenou specializaci. Proto je třeba, aby se student také seznámil se základy politologie, státovědy, ekonomickými systémy a jejich fungováním, tržní ekonomikou a základy informatiky.

Součástí všeobecných znalostí a dovedností je i schopnost využívat informační systémy a technologie, využívání internetu v činnosti specialisty, základní znalosti komunikace a etiky.  Ke všeobecným znalostem patří i dobré znalosti jednoho světového jazyka a alespoň uspokojivé znalosti druhého světového jazyka.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě​

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Právo v aplikační praxi - Specializace Právo ve veřejné správě

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Studijní obor Právo ve veřejné správě je součástí programu Právní specializace. Časové přizpůsobení výuky umožňuje navštěvování přednášek jak absolventům středních škol, tak zaměstnancům.

V rámci oboru jsou probírány některé všeobecné neprávnicky zaměřené předměty:

  • cizí jazyky (obecně a se zaměřením pro právníky),
  • široká možnost volby ekonomických a informatických předmětů – marketing, hospodářská politika, administrativní a prezentační systémy pro právníky, elektronická dokumentace, bezpečnost dat, business a ICT – vhodné pro e-commerce (podnikatelé) i eGovernment (státní správa),
  • hospodářská soutěž, veřejné zakázky, PPP (všeobecná odbornost a praktické okruhy z pozice dodavatelů i zadavatelů).

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Speciální znalosti a dovednosti mohou studenti získávat prostřednictvím specializovaných předmětů, např.:

  • základy politologie, ústavní soudnictví, správní právo a správní soudnictví,
  • rozhodovací činnost orgánů veřejné správy (správní řízení, jeho náležitosti),
  • právní vztahy k nemovitostem (převody vlastnického práva, zatížení vlastnického práva, katastrální a  pozemkové úřady),
  • pozemkové právo, právo životního prostředí, finanční hospodaření samosprávných celků.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student