Vědecká rada

Vědecká rada představuje vrcholný orgán školy rozhodující zejména o její odborné profilaci.

Členové Vědecké rady PANEVROPSKÉ UNIVERZITY

 

Předseda:

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.

 

Interní část:

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc.

prof. Ing. Jiří Polách, CSc.

prof. Ing. Ján Piľa, Ph.D.

prof. Ing. Jaroslav Světlík, Ph.D.

doc. Ing. Luboš Janko, CSc.

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD.

doc. Ing. Ľubomír Kmeco, Ph.D.

doc. JUDr. Jan Kocina, Ph.D.

doc. JUDr. Ludmila Lochmanová, Ph.D.

doc. Ing. František Martinec, CSc.

doc. Ing. Milan Paták, CSc.

doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D.

doc. JUDr. David Zámek, Ph.D., LL.M.

Dr. Martin Čepel, Ph.D., MBA, DBA

RNDr. Jan Žufan, Ph.D., MBA

 

Externí část:

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D.

prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D.

prof. JUDr. Bc. Tomáš Gřivna, Ph.D.

prof. Ing. Kamila Janovská, Ph.D.

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D.

prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc.

prof. Ing. Jiří Strouhal, Ph.D.

prof. Ing. Dr. Róbert Štefko, Ph.D.

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc.

doc. Ing. Ota Novotný, Ph.D.

doc. JUDr. Daniel Patěk, Ph.D.

doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD.          

doc. Ing. Vojtěch Stehel, MBA, PhD.

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D.

doc. Ing. Zuzana Vincúrová, PhD.

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Další informace

Univerzita

rada pro vnitřní hodnocení

vědecká rada

organizační struktura

Panevropská univerzita

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!