Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

MBA Photo

Jedinečný
program
v ČR

Zvyšte si
profesní
vzdělání

MBA Photo je ideální pro všechny, kteří chtějí rozvíjet své dovednosti a znalosti v oblasti digitální fotografie, ať už s cílem posunout svou kariéru na vyšší úroveň nebo rozjet vlastní podnikání v tomto dynamickém odvětví. Program poskytuje nejen technické a umělecké schopnosti, ale také důležité obchodní a marketingové znalosti, které jsou klíčové pro úspěch.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S MBA

Co je program MBA?

Titul MBA (Master of Business), uváděný za jménem, je profesní titul, který lze získat v neakreditované formě studia na fakultě VŠO Panevropské univerzity. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

tvorba garantů

Co nabízí program
MBA Photo?

Jedinečné zaměření na oblast digitální fotografie

Praktická orientace s důrazem na aktuální trendy a technologie

Náskok před ostatními

Setkáte se s předními experty v oblasti fotografie a podnikání

Kariérní růst

Rozvoj osobní značky a podnikatelských dovedností

Nejnovější trendy

Prozradíme vám ty nejnovější trendy v oblasti digitální fotografie

Rozvíjejte své schopnosti a dovednosti

Díky ročnímu studiu MBA naplno rozvinete nejen fotografické umění, ale získáte manažerské i podnikatelské schopnosti a dovednosti.

Časově přívětivé studium

Flexibilní studijní režim kombinovaný s osobními nebo profesními závazky

Charakteristika

studijního

programu

MBA je profesní studium určené k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Andministration). 

MBA rozšiřuje a doplňuje ve zvolené oblasti studia praktické znalosti a dovednosti pro podnikatele, manažery, specialisty, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

MBA Photo je speciálně navržený vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Administration) se zaměřením na oblast digitální fotografie.

Program je určen pro fotografy, digitální umělce, podnikatele v oblasti vizuálních médií a manažery, kteří se chtějí specializovat na řízení a rozvoj podnikání v oblasti fotografie.

Tento studijní program nenahrazuje vysokoškolské vzdělání (ať již bakalářské, magisterské či doktorské stupně), ale představuje důležité celoživotní kariérní vzdělávání, které vhodně doplňuje a rozšiřuje existující akademické vzdělání v oblasti umění, designu, marketingu nebo podnikání.

Program MBA Photo je ideálním profesním vzděláváním pro všechny řídící pracovníky a aspiranty na manažerské pozice v oblasti fotografie a vizuálních médií, stejně jako pro ty, kteří již v této oblasti působí jako manažeři. Tento program ocení také samostatní podnikatelé a digitální umělci, kteří hledají způsoby, jak inovovat a progresivně rozvíjet své podnikání.

Program neustále sleduje nejnovější trendy a inovace v oblasti digitální fotografie, marketingu a podnikání, čímž zajišťuje, že naši studenti jsou vždy o krok napřed před konkurencí. Naším primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům, podnikatelům a kreativcům v oblasti digitální fotografie vzdělání, které podpoří jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti v tomto dynamicky se vyvíjejícím sektoru.

STUDIJNÍ MODULY V OBLASTI
MBA Photo

1. úvod do fotografie (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Základy fotografické techniky, historie fotografie, základní pojmy a principy.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

2. KRAJINA (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Martina Bartoníčková
Martina Bartoníčková je dynamická fotografka, jejíž životní a profesní cesta jsou silně ovlivněny vášní pro cestování a fotografii.

Techniky a přístupy k tvorbě působivých krajinářských fotografií, včetně osvětlení, kompozice a postprodukce.

Ve svých dvaceti letech opustila studia, aby se mohla plně věnovat cestování, počínaje Evropou a později se usadila na šest let v Izraeli. Zde absolvovala roční Školu Kreativní Fotografie, což byl zásadní krok pro její profesní rozvoj. Během svého pobytu v Izraeli se specializovala na portrétní fotografii začínajících modelek a získala cenné zkušenosti spoluprací jako asistentka s několika prestižními izraelskými fotografy.

Martina však hledala širší spektrum vyjádření a rozhodla se pro roční cestovatelskou a fotografickou expedici do Asie, tehdy ještě s kinofilmem. Po krátkém působení jako turistický průvodce ve Velké Británii ji cesta zavedla do Latinské Ameriky, kde strávila sedm let, během nichž měla možnost procestovat a zdokumentovat část této fascinující oblasti.

Krajinářské fotografii se Martina začala intenzivně věnovat přibližně před deseti lety po svém návratu do České republiky. Od té doby absolvovala desítky kurzů a workshopů u známých českých i zahraničních fotografů, což jí umožnilo rozšířit její odborné znalosti a dovednosti. Martina má na svém kontě několik vlastních fotografických výstav, příležitostně se věnuje focení dětí a v současné době se připravuje na fotografické expedice do několika zajímavých destinací.

Martina Bartoníčková přináší do světa fotografie unikátní pohled spojený s bohatými zkušenostmi z cest a intenzivním vzděláváním v oblasti fotografie, čímž obohacuje každý snímek nejen technickou dokonalostí, ale i hlubokým příběhem.

3. Reportážní a dokumentární fotografie (subžánr streetphoto) (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Fokus na vyprávění příběhů skrze obraz, etické aspekty a práci v terénu.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

4. Portrét, akt (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Techniky portrétní fotografie, práce s modelem, osvětlení a kreativní přístupy.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

5. Postprodukce (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Pokročilé metody editace a zpracování fotografií, včetně softwarových nástrojů a workflow.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

6. Využití ICT a legislativa (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: Ing. Jiří Kubica
Ing. Jiří Kubica je absolventem Fakulty elektrotechniky a informatiky na VŠB-TU Ostrava, v oboru inženýrská informatika.

Praktické využití informačních a komunikačních technologií, autorské právo a legislativní rámec.

Jeho profesní kariéra zahrnuje široké spektrum pozic od týmového manažera v oblasti ICT podpory v různých organizacích včetně krajských a celorepublikových, až po výkonné role jako jednatel ve společnostech Railsformers s.r.o. a Reservatic s.r.o., kde se zaměřuje zejména na konzultační činnosti v managementu a ICT.

Jeho odbornost a zkušenosti ho také přivedly k působení coby externího lektora na Panevropské univerzitě a Ostravské univerzitě, a jako hodnotitele projektů pro Ministerstvo průmyslu a obchodu, Czechinvest a další instituce. Kubica je aktivním členem profesních skupin jako MSIC IN, Startup Community MSIC, a EDIH Ostrava a je rovněž členem Mensa Česko, což odráží jeho intelektuální zájmy a schopnosti. Jeho práce a angažovanost v oblasti ICT a podnikání významně přispívá k inovativnímu ekosystému.

Digitální fotografii čistě na bázi TFP se s krátkými přestávkami věnuje dvacet let pod pseudonymem Flying Viking, v poslední době se zaměřením na akt a glamour. V rámci vzdělávacího programu MBA Photo se bude věnovat zejména otázkám spojeným s využíváním moderních prostředků ICT a umělé inteligence a na druhé straně také legislativě a kyberbezpečnosti.

7. Reklamní a produktová fotografie (8 VÝUKOVÝCH HOdin)

Garant: Kamil Rodinger
Kamil Rodinger je uznávaný profesionální fotograf a významná osobnost ve světě fotografie s více než třemi dekádami zkušeností.

Základy reklamní fotografie, produktový styling a vizuální strategie.

Po absolvování studia fotografie na prestižní průmyslové škole grafické v Praze, začínal jako fotoreportér v tiskové agentuře a následně týdeníku. Zde si během osmi let osvojil unikátní schopnost vyprávět příběh skrze fotografie s důrazem k detailu a emocím. Své vůdčí schopnosti a odborné znalosti zúročil posléze jako vedoucí fotografického oddělení v televizi Nova, kde pracoval až do roku 2003. Od roku 2003 se věnuje výhradně komerční fotografii a fotografickou scénu obohacuje převážně reklamní a portrétní tvorbou.

Vášeň sdílet své znalosti, dovednosti a cenné praktické zkušenosti s ostatními prokazuje na svých fotokurzech a workshopech, které pokrývají širokou škálu témat od základních fotografických dovedností po pokročilé techniky. Jeho přístup je jak inspirativní, tak praktický, čímž pokračuje v obohacování světa fotografie a je inspirací nových generací fotografů.

8. Konzultační modul (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

Garant: doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D.
V současné době je rektorem Panevropské univerzity, a.s. Profesně se věnuje digitalizaci ekonomiky a managementu.

Individualizovaná zpětná vazba, konzultace projektů a rozvoj kariérních cílů.

Profesně se věnuje digitalizaci ekonomiky a managementu. Od počátku devadesátých let začal v informatice také podnikat a vysokoškolské vzdělání si rozšířil studiem oboru Manažerská informatika na Ekonomické fakultě VŠB – TU Ostrava.  Své odborné znalosti a zkušenosti s řízením projektů informačních systémů zúročil ve vedení devíti mezinárodních projektů, jako expert pak působil v 15 projektech. Publikační činnost zaměřuje na problematiku sdílené ekonomiky, metodiky řízení informačních systémů a problematiku zakládání nových IT podniků. Je v této oblasti autorem dvou monografií, 56 článků v odborném tisku, 18 přednášek na zahraničních konferencích a 22 příspěvků na domácích konferencích.

Fotografii se věnuje na amatérské úrovni přes třicet let. Především ho zajímá krajinářská fotografie, za poznáním zajímavých lokalit procestoval mnoho zemí. Je autorem serie článků a příspěvků v populární literatuře.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

HARMONOGRAM STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2023-2024:

ŠKOLNÉ:

49 000,- bez DPH pro absolventy fakult VŠPP a VŠO
59 000,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

6 měsíců

HARMONOGRAM STUDIA PRO AKADEMICKÝ ROK 2024-2025:

ŠKOLNÉ:

49 000,- bez DPH pro absolventy fakult VŠPP a VŠO
59 000,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.​

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA, OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava – Nové Město


Pozn.: Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA, OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou. Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava – Nové Město


Pozn.: Studium bude otevřeno pouze při naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20ti oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student