Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Specializace v rámci programu provoz a řízení letecké dopravy

Letecké bezpilotní systémy - drony

Digitalizace, automatizace, snižování nákladů – ideální podmínky pro rozvoj leteckých bezpilotních systémů – dronů. Buď na startu tohoto nového odvětví.

Drony, letecké bezpilotní systémy jsou budoucnost ať už se nám to líbí, nebo ne. Jen v roce 2022 atakovaly jejich prodeje cca 1 mil kusů

Chytni příležitost na začátku. Naučíme tě rozumět do puntíku dronům, leteckým bezpilotním systémům, ale získáš předpoklady pro práci v letecké dopravě a letadlové technice. 

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
prestizně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Systémový inženýr
dronů, nebo
operátor
dronů?

Dronům
patří
budoucnost

Řízení letového provozu leteckých bezpilotních systémů? Proč ne.

Prošli jsme regulací trhu, kdy už si nemůže každý operátor dronu létat kdekoli. Řízení letového provozu bezpilotních systémů se tak nadále stává stále důležitější součástí reality dnešního světa. Se specializací se můžeš pustit nejen do problematiky využívání dronů, ale třeba i do výroby leteckých bezpilotních systémů, nebo letového provozu v klasickém pojetí ;).. Univerzálnosti se meze nekladou.

Profilové předměty
Letecké bezpilotní systémy - drony

Letecké bezpilotní systémy

Dronům patří budoucnost. Naučíš se rozumět jejich konstrukci i reálnému použití.

Bezpečnostní management v letecké dopravě

Safety i Security je v letectví na prvním místě. Budeš chápat a zvládat řídit obojí.

Letecká legislativa

Letecká doprava je svázána řadou úmluv, nařízení, směrnic, zákonů, vyhlášek i předpisů. Naučíme Tě se v nich bez problémů orientovat.

Letecká doprava, letadlová technika

Bez letadla by to nešlo. Pochopíš, jaké síly ho drží ve vzduchu a budeš umět popsat funkce jeho jednotlivých částí, zařízení a systémů.

Ekonomika leteckého podniku

Napadlo Tě někdy, kolik stojí letadlo a letecké palivo? A kolik cestujících musí v letadle být, aby letecká společnost vydělala?

Charakteristika studijního programu

Cílem studia tohoto studijního programu je profesně zaměřené vzdělávání s důrazem na praktické provozní činnosti v oborech služeb v letecké dopravě (specializace Provoz a řízení letecké dopravy), resp. v nově se rozvíjející oblasti poskytování a provozování leteckých bezpilotních služeb, tzv. dronů (specializace Letecké bezpilotní systémy). 

Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesních činností (kompetence) v celé šíři provozně, technické a ekonomické oblasti provozování letecké dopravy a leteckých bezpilotních prostředků a budou připraveni jak pro působení v České republice, tak i v celé Evropské unii.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA SPECIALIZACI - LETECKÉ BEZPILOTNÍ SYSTÉMY - DRONY NA FVŠO?

Letecké bezpilotní systémy - drony (Bc.)

Drony budou vládnout... Ovládneš je?

Jedinečná specializace tohoto druhu.

Letecká doprava + drony? Jasně!

Možnost profesního využití a práce v oblasti letecké dopravy, konkrétně v oblasti plánování a zabezpečování bezpilotních systémů.

Akademici a odborníci s praxí!

Významní odborníci s praktickými zkušenostmi z oblasti letectví. Zkušenosti jdou tak z první ruky!

Bakalářem to nekončí!

Možnost pokračovat i v navazujícím magisterském studiu v oblasti letectví.

Uplatnění absolventa

Absolventi tohoto oboru naleznou uplatnění v provozních funkcích jednotlivých složek leteckého dopravního systému a infrastruktury letecké dopravy, jako jsou letečtí dopravci, provozovatelé letišť, poskytovatelé letových provozních a dalších leteckých služeb. 

Budou schopni plánovat vybavení leteckých bezpilotních systémů ve vztahu ke konkrétnímu nasazení, a využívat prostředky zabezpečovací a záchranné techniky. 

Budou schopni plnit úlohy pilotů operátorů po absolvování povinných zkoušek na ÚCL, manažerů při využívání bezpilotních systémů i technických pracovníků. Své schopnosti budou moci uplatnit i ve státní správě zajišťující dozor nad leteckou dopravou. 

V soukromém civilním letectví, nadnárodních i mezinárodních společnostech využívajících leteckou dopravu, letecké bezpilotní systémy a v souvisejících logistických procesech.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Specializace - Letecké bezpilotní systémy - Drony

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Specializace - Letecké bezpilotní systémy - Drony

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student