Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

PROFESIONÁLNÍ MBA PRO MANAŽERY A PODNIKATELE

Profesionální
MBA pro manažery
a podnikatele

Získejte
výhodu
s MBA

Zvyšte si
profesní
vzdělání

MBA je vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Andministration). 

MBA je rozšířením a doplněním pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

PROFESNÍ VZDĚLÁVÁNÍ S MBA

Co je program MBA?

Titul MBA (Master of Business), uváděný za jménem, je profesní titul, který lze získat v neakreditované formě studia na Panevropské univerzitě. Celosvětově se řadí ke klíčovému manažerskému vzdělání pro TOP manažery a jednatele firem.

Co nabízí program
Profesionální MBA pro manažery?

Moderní management

Sledujeme aktuální proměny v oblasti moderního managementu, na které okamžitě reagujeme.

Náskok před ostatními

Také díky nám mají naši studenti vždy náskok před ostatními.

Kariérní růst

Díky studiu MBA programu můžete rozvinout své schopnosti a zajistit si kariérní růst.

Nejnovější trendy

Prozradíme vám ty nejnovější trendy v oblasti práva v manažerské praxi.

Progresivní podnikání

Naším cílem je poskytnout vzdělání, které předurčí progresivní přístup k podnikání.

Rozvíjejte své schopnosti

Díky ročnímu studiu MBA naplno rozvinete své manažerské i podnikatelské schopnosti.

Charakteristika

studijního

programu

MBA je vysokoškolský studijní program určený k získání manažerských dovedností a titulu MBA (zkratka slov Master of Business Andministration). 

MBA je rozšířením a doplněním pro podnikatele, manažery a pracovníky státní správy, kteří potřebují pro řízení firmy a kariérní postup specifické vzdělání. Titul MBA je v České republice udělován jako neakademický profesní titul, psaný za jménem.

Nejedná se tudíž o náhradu vysokoškolského vzdělání (ať již bakalářského, magisterského či doktorského stupně), ale o celoživotní kariérní vzdělávání, které toto vysokoškolské studium vhodně doplňuje a dále rozšiřuje.

Jedná se o ideální profesní vzdělávání všech řídících pracovníků, ať již aspirantů na manažerské pozice nebo lidí, kteří již jako manažeři působí. Toto vzdělání jistě ocení také samostatní podnikatelé či pracovníci ve státní správě.

Sledujeme aktuální proměny v oblasti moderního managementu, na které okamžitě reagujeme. I ty nejnovější postupy se tak stávají součástí naší vysokoškolské výuky. Naši studenti mají vždy náskok před ostatními.

Naším primárním cílem je poskytnout současným i budoucím manažerům a podnikatelům vzdělání, které předurčí jejich inovativní a progresivní přístup k podnikatelské činnosti.

STUDIJNÍ MODULY V OBLASTI MBA pro manažery a podnikatele

1. MARKETING (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Jaroslav Holý, MBA
ředitel odboru marketingu a komunikace agentury CzechInvest

Řízení marketingových procesů včetně volby vhodné marketingové strategie pro různé typy organizací. Budování značky. Aplikace strategického i taktického marketingu napříč firmou se zaměřením na praktické využití a příklady. Řízení interního marketingu jako nástroje pro dosažení lepších výkonů firmy.

2. FINANČNÍ ŘÍZENÍ I. (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.
působí v privátní sféře a současně i v akademickém prostředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Cílem modulu je: (a) zorientovat se v účetních výkazech obchodních partnerů a provést základní analýzu jejich ekonomické situace; (b) vyhodnotit efektivitu zvažovaného investičního projektu s případnou volbou jeho profinancování; (c) rozdělit náklady na fixní a variabilní a určit bod zvratu.

3. MANAŽERSKÉ ICT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
vedoucí Centra digitální transformace

Praktické dovednosti potřebné pro získávání, zpracování, analýzu a vyhodnocení ekonomických dat s akcentem na podnikovou praxi. Důraz je kladen zejména na tvorbu analýz, reportů, vizualizací a výstupů pro podporu rozhodování, ale i na kritické zhodnocení relevantnosti získaných dat.

4. MODERNÍ TRENDY V DATOVÉ ANALYTICE (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Bc. Jan Chalas
spoluvlastník společnosti DataFriends

Vyhodnocená data jsou základním předpokladem pro správné rozhodování a získání konkurenceschopnosti. Využít data chytře znamená získat znalosti, jak správně postupovat při přípravě dat, při jejich uložení, automatickém vytěžování až po vytváření dynamických reportů či aplikací strojového učení. Naučte se aplikovat moderní postupy datové analýzy, které znamenají pro firmy i široké vědní obory velký posun k efektivnějšímu data-driven rozhodovaní.

5. STRATEGICKÝ MANAGEMENT (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: MgA. Miroslav Matyáš

Proč je strategie pro řízení obchodu a podniků důležitá? Na jakých základech stojí? Jak se řídí a jak se vyhodnocuje? Jaké nástroje mám k dispozici? Jak zajistím motivaci a spolupráci potřebných týmů, kolegů, nadřízených, akcionářů? Předmět a lektor poskytnou praktický pohled na téma řízení a pochopení strategie, jejich základů a způsobů řízení. Cílem je umožnit studentům aktivní osobní zkušenost, vyzkoušení a formulaci návodů, jak pracovat s klíčovými aspekty budování a řízení strategie a čeho se v tomto ohledu vyvarovat.

6. PRÁVNÍ MINIMUM PRO PODNIKATELE (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Mgr. Tereza Krupová, Ph.D.
vedoucí ústavně-právního oddělení Ministerstva spravedlnosti

Přehled právních odvětví a klíčových právních předpisů pro podnikatelskou praxi. Vzory právních dokumentů. Typy soudních řízení včetně alternativního řešení sporů. Role úřadu a správní řízení. Živnostenské právo – podnikatel, obchodní korporace, obchodní firma. Obchodně závazkové vztahy.

7. PROJEKTOVÉ ŘÍZENÍ (8 VÝUKOVÝCH HODIN)

garant: Ing. Miroslav Lorenc, Ph.D.
vedoucí Centra digitální transformace

Principy projektového a procesního managementu. Efektivní práce s vybranými nástroji pro podporu rozhodování, projektového řízení a hodnocení projektů. Demonstrace plánování a tvorby projektů, jejich realizace, kontroly výstupů, týmové spolupráce a zvyšování efektivity procesů na praktických příkladech.

Povinně volitelné moduly

1. FINANČNÍ ŘÍZENÍ II. (4 VÝUKOVÉ HODINY)

garant: Ing. Bc. Zuzana Virglerová, Ph.D.
působí v privátní sféře a současně i v akademickém prostředí, a to v Centru aplikovaného ekonomického výzkumu Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně a také v Itálii na University of Salerno.

Prakticky zaměřený modul věnovaný zpracování finanční analýzy vybraného subjektu v Excelu (horizontální a vertikální analýza výkazů, poměrové ukazatele, bankrotní a bonitní modely, EVA, pyramidový rozklad ROE). Výstupem modulu je tak šablona pro analýzu obchodních partnerů.

2. ŘÍZENÍ MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKŮ (4 VÝUKOVE HODINY)

garant: Ing. Jaroslav Šafránek
předseda představenstva GRALL a.s. 1995-2006

Průřezový modul navazující na znalosti získané v modulech předcházejících. Klíčové faktory úspěchu při řízení malých a středních podniků. Vymezení předmětu podnikání, systémy řízení společností, podnikové procesy a vztahy se zákazníky. Práce s lidskými zdroji se zaměřením na výběr, výchovu a vzdělávání zaměstnanců.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

FORMA STUDIA:

1x měsíčně v sobotu

ŠKOLNÉ:

69 900,- bez DPH - absolventi VŠPP a VŠO
89 900,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

1 rok

HARMONOGRAM STUDIA:

1x měsíčně v sobotu

ŠKOLNÉ:

69 900,- bez DPH - absolventi VŠPP a VŠO
89 900,- bez DPH

DALŠÍ INFORMACE:

Pod jednotlivými odkazy.​

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

PODMÍNKY PŘIJETÍ - MBA

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a dva roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia.

Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810, 710 00 Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Vstupní předpoklady pro přijetí do programu jsou:

Ukončené středoškolské vzdělání s maturitou a dva roky praxe na manažerské nebo obdobné pozici.

Ukončené vysokoškolské vzdělání v bakalářském nebo magisterském stupni studia.

Uchazeči o studium doručí níže uvedené přílohy:

- Strukturovaný životopis
- Ověřenou kopii o nejvyšším dosaženém vzdělání

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810, 710 00 Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student