Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Povinné praxe

Základní informace o povinné praxi

Celková délka praxe na bakalářském typu studia je 12 týdnů (6+6) a na magisterském 6 týdnů (3+3).

Cílem centra je nejen, aby studenti absolvovali povinnou praxi, ale aby třeba navázali delší spolupráci, našli brigádu a možná také budoucí zaměstnání. Jde nám tedy o dlouhotrvající partnerství s různými subjekty ze všech oblastí, od soukromých firem, po úřady veřejné správy.

Prosím Vás proto, ať už využijete pomoci našeho centra, nebo si praktickou výuku zabezpečíte sami, obraťte se na mne, abychom společně dali dohromady všechny potřebné náležitosti k jejímu úspěšnému absolvování. Zde bych velice rád požádal také vás, studenty Vysoké školy obchodní, pokud máte typ na firmu, kde byste chtěli svou praxi realizovat, nebo si prostě jenom myslíte, že by tato spolupráce byla možná a vhodná, řekněte nám a pokusíme se ji oslovit.

 

Jak postupovat při plnění povinné praxe studenta?

  1. Vyhledáte si praxi sami, nebo za pomoci pedagoga, který má na daném studijním programu odbornou praktickou výuku (Odbornou praxi) ve své kompetenci. Tento pedagog bude přiřazen i jako vyučující předmětu Odborná praxe v UIS.
  2. Zprostředkujete podepsání smlouvy o Odborné praxi mezi školou a firmou. To v případě, že mezi nimi již není podepsaná Partnerská smlouva. Předjednáte si svou odbornou praxi a po schválení pedagogem zajistíte podpis obou stran, tedy VŠO a organizace, která praxi poskytne.
  3. Podepíšete smlouvu o vykonání odborné praxe s firmou, kde budete tuto praxi vykonávat. (Smlouva o vykonání povinné odborné praxe, včetně plánu odborné praxe).
  4. Zapíšete si předmět Odborná praxe do příslušného semestru.
  5. Absolvujete povinnou odbornou praxi.
  6. Na příslušném formuláři „Potvrzení o absolvování povinné odborné praxe“ odevzdáte toto potvrzení příslušnému pedagogovi, se kterým jste během odborné praxe v kontaktu.

Další informace

Centrum rozvoje a praxí

Povinné praxe

Kariérní dny

Odborníci z praxe

Naši partneři

Nabídka pracovních pozic

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student