Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Pro absolventy voŠ nebo přechod z jiné VŠ

STUDIUM NA PANEVROPSKÉ UNIVERZITĚ PRO ABSOLVENTY VOŠ

Koncepce výuky absolventů vyšších odborných škol (VOŠ) od akademického roku 2024/2025 na Panevropské univerzitě, a.s.

 

Vážení budoucí studenti,

pokud jste již absolvovali (nebo v letošním školním roce absolvujete) vyšší odbornou školu a chtěli byste studovat na PEUNI v obdobném studijním programu jako na VOŠ, nabízíme vám možnost uznání části úspěšně absolvovaných předmětů.

 

Základní informace: 

 • Jde o studium standardních akreditovaných studijních programů v prezenční nebo kombinované formě (pokud ji studijní program má), řídí se tedy studijními plány daného studijního programu.
 • Studium je určeno pro absolventy VOŠ obdobného zaměření, jako má program, na který se uchazeč hlásí.
 • Délka studia je s ohledem na množství uznaných studijních povinností z VOŠ 2–4 semestry.
 • Absolventi VOŠ jsou zařazováni buď do samostatných studijních skupin, anebo do běžných studijních skupin tříletého bakalářského studia (zpravidla do 2. ročníku).

Organizace výuky:

 • v prezenční formě podle pravidelného rozvrhu, pondělí až pátek, zpravidla 3 dny v týdnu – viz Harmonogram akademického roku.
 • v kombinované formě cca 5 až 6 krát za semestr během víkendových konzultací (pátek a sobota v Praze, pátek až neděle v Ostravě).

Předpoklady pro přijetí:

 1. Podmínkou přijetí je absolvování SŠ (maturita) a studijního programu VOŠ obdobného zaměření, jako má program, na který se uchazeč hlásí.
 1. Splnění podmínek se dokládá:
 • doložením ověřené kopie maturitního vysvědčení,
 • doložením úředně ověřené kopie dokladů o absolvování VOŠ – diplom o absolutoriu a dodatek k diplomu obsahující informace o absolvovaných předmětech. 

 

Uznávání studijních povinností z předešlého studia: 

Podmínky uznání studijních povinností se řídí Studijním a zkušebním řádem PEUNI a Opatřením rektora Uznávání výsledků předchozího studia.

Uznávání se provádí na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předešlého studia – žádost se podává po přijetí ke studiu a zápisu do studia prostřednictvím kontaktního centra v informačním systému UIS.

 

Součástí žádosti je:

 1. výpis absolvovaných studijních povinností na VOŠ – buď dodatek k diplomu (viz výše) nebo dokument vystavený absolvovanou VOŠ obsahující datum, počet kreditů a způsob ukončení předmětu,
 1. sylaby (anotace) předmětů, o jejichž uznání žádáte, ověřené školou (buď v listinné podobě s razítkem VOŠ, anebo zaslané z VOŠ na PEUNI prostřednictvím datové schránky).

 

Uznávání se řídí těmito základními pravidly:

 • způsob zakončení předmětu na VOŠ je stejný nebo významnější (nelze uznat předmět zakončený na VOŠ zápočtem jako zkoušku);
 • počet získaných kreditů z předmětu na VOŠ může být o jeden nižší, stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu na PEUNI;
 • musí existovat významná shoda obsahu předmětu na VOŠ s obsahem předmětu na PEUNI (posuzuje příslušný akademický pracovník);
 • nelze uznat předměty, vstupují do státní závěrečné zkoušky, ty musí student absolvovat na PEUNI.

 

Poplatky:

vyřízení žádosti o uznání předmětů je pro studenty PEUNI zcela zdarma.

 Ve studijních plánech pro konkrétní studijní program/obor naleznete seznam všech předmětů, které jsou pro daný program povinné nebo povinně volitelné. Porovnejte předměty vámi vystudované a předměty, které nabízí naše škola.

V případě zájmu seznámit se podrobně s obsahem konkrétních předmětů, kontaktujte, prosím, naše klientské centrum, které zprostředkuje předání informací.

 

KLIENTSKÉ CENTRUM

Studijní programy vhodné pro absolventy VOŠ

STUDIUM NA PANEVROPSKÉ UNIVERZITĚ PRO ZÁJEMCE O PŘECHOD Z JINÉ VŠ

Vážení budoucí studenti,

pokud jste již studovali jinou vysokou školu a chtěli byste studovat na PEUNI, tak vám nabízíme možnost uznání úspěšně absolvovaných předmětů.

Základní informace: 

Předpoklady pro přijetí:

Podmínkou přijetí je

 • v bakalářském studiu ukončené střední vzdělání – doložené ověřenou kopií maturitního vysvědčení nebo obdobným dokladem;
 • v navazujícím magisterském studiu ukončené bakalářské studium – doložené diplomem a dodatkem k diplomu.

 

Uznávání studijních povinností z předešlého studia: 

Podmínky uznání studijních povinností se řídí Studijním a zkušebním řádem PEUNI a Směrnicí o uznávání studijních povinností na PEUNI.

Uznávání se provádí na základě Žádosti o uznání studijních povinností z předchozího studia – žádost se podává po přijetí ke studiu a zápisu do studia prostřednictvím kontaktního centra v informačním systému UIS.

 

Součástí žádosti je

 1. výpis absolvovaných studijních povinností na VŠ potvrzený studijním oddělením dané vysoké školy obsahující datum, počet kreditů a způsob ukončení předmětu,
 2. sylaby (anotace) předmětů, o jejichž uznání žádáte, ověřené školou (buď v listinné podobě s razítkem VŠ, anebo zaslané z VŠ na PEUNI prostřednictvím datové schránky)

 

Množství uznání studijních povinností a kreditů je stanoveno na základě uvedených podmínek:

 • způsob zakončení předmětu na jiné VŠ je stejný nebo významnější než na PEUNI (nelze uznat předmět zakončený na VŠ zápočtem jako zkoušku);
 • počet získaných kreditů z předmětu na VŠ může být o jeden nižší, stejný nebo vyšší než je počet kreditů předmětu na PEUNI;
 • musí existovat významná shoda obsahu předmětu na jiné VŠ s obsahem předmětu na PEUNI (posuzuje příslušný akademický pracovník);
 • nelze uznat předměty, vstupují do státní závěrečné zkoušky, ty musí student absolvovat na PEUNI;
 • nelze uznat státní závěrečné zkoušky nebo jejich součásti;
 • nelze uznat předměty absolvované v bakalářském studijním programu v magisterském navazujícím studijním programu.

 

Poplatky:

 • vyřízení žádosti o uznání předmětů je pro studenty PEUNI zcela zdarma.

Ve studijních plánech pro konkrétní studijní program/obor naleznete seznam všech předmětů, které jsou pro daný program povinné nebo povinně volitelné. Porovnejte předměty vámi vystudované a předměty, které nabízí naše škola.

V případě zájmu seznámit se podrobně s obsahem konkrétních předmětů, kontaktujte, prosím, naše klientské centrum, které zprostředkuje předání informací.

 

KLIENTSKÉ CENTRUM

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde TO využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za dvaadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student