Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Objevujeme neznámé památky

Soutěž pořádaná Panevropskou univerzitou v oblasti marketingové propagace českého kulturního dědictví a managementu projektů v cestovním ruchu.

Organizátorkou soutěže je Ing. Jindřiška Vitvarová: jindriska.vitvarova@peuni.cz, + 420 777 896 184

 1. Cíl soutěže

Soutěž spadá do oblasti marketingu (obecného i marketingu cestovního ruchu) a managementu, kteréžto předměty jsou vyučovány na řadě odborných středních škol. Studenti si díky své účasti v soutěži upevní a rozšíří své znalosti a dovednosti v oblasti marketingu, marketingové komunikace, managementu, ale cestovního ruchu a v neposlední řadě historie. Česká republika jako taková musí pokračovat v sebepropagaci. Řada českých památek i lokalit má co nabídnout turistům domácím i zahraničním, přitom ale neumějí to, co mají, prodat. Cílem soutěže je, aby se mladí lidé naučili propagovat turisticky zajímavé cíle, poznali s tím související formální náležitosti a zároveň popustili uzdu své kreativitě.

 

 1. Cílové školy

Soutěž je zaměřena na všechny střední školy, které mají marketing, management a cestovní ruch ve svém výukovém programu, mohou to být školy obchodní, školy odborné s obory cestovní ruch, ekonomie či podnikání, hotelové školy i odborná učiliště poskytující vzdělání v daných oborech.

 

 1. Obsah soutěže

Soutěž spočívá ve vytvoření studentského projektu určeného k propagaci vybrané méně známé české památky či destinace.

Dnes víme o památkách UNESCO, každý zná Prahu, Český Krumlov, Kutnou Horu či Lednický zámek. Existuje ovšem nespočet památek, které jsou velmi krásné a hodnotné, ale opomíjené. Mnohdy jsou v zanedbaném stavu, nebo jsou opravené a přístupné, ale jejich majitelé je neumějí či nemohou vhodně propagovat, a tak zbytečně leží ladem a nelákají dostatek návštěvníků. Úkolem studentů bude vybrat si památku a vytvořit projekt na její podporu v podobě strategie marketingové propagace kulturního dědictví. K tomu je třeba zvolenou pamětihodnost nejprve poznat, studenti ji mohou navštívit, oslovit majitele, pátrat v archivech, nebo si informace nastudovat z internetových zdrojů. Poté vytvoří soutěžní materiál, který budou prezentovat na finále pořádaném začátkem dubna na Panevropské univerzitě. Celkově budou mít studenti za úkol vytvořit tyto 3 výstupy, které v cca 10 – 15 minutách předloží a odprezentují porotě ve finále:

 • Úvodní video (cca 5 minut)

Zde studenti památku představí, ozřejmí její historickou hodnotu a její význam, coby součásti českého kulturního dědictví. Shrnou základní informace o současném stavu, majiteli a (ne)přístupnosti. Ve videu žáci mohou, ale nemusí vystoupit osobně. Může zahrnovat záběry či fotografie památky, rozhovory, reportáže či novinové články a další. Ve videu může být kombinace mluveného slova a textu, ale nemělo by být vytvořeno umělou inteligencí.

 • Návrh propagační strategie

Studenti budou prezentovat možnosti, jak svou vybranou památku „oživit“, jak jí pomoci v propagaci. Nástroje propagace studenti mohou libovolně zvolit (např. televizní spot, billboard, plakáty v MHD, PR v časopisech či propagace na sociálních sítích). Mohou zjistit i ceny vybraných forem propagace a udělat kalkulaci nákladů. Též se mohou zabývat dalšími možnostmi získání finančních prostředků, veřejnými sbírkami, sponzoringem, mohou ale například i najít aktuálně vypsané projekty ministerstev či EU a cvičně vybrat, jaký dotační titul by k propagační akci mohl být využit. Vhodné je například i kontaktovat majitele památky či jejího správce a udělat s ním rozhovor. Obsah této části a forma jejího podání bude čistě na studentech.

 • Kreativní tvorba propagačního plakátu.

Studenti vytvoří designový plakát pro propagaci památky. Plakát se bude týkat jakékoliv imaginární kulturní akce, která se bude na vybrané památce konat s cílem ji propagovat a podpořit. Může se jednat o koncert, přednášku, komentovanou prohlídku, noční prohlídku, soutěž pro děti, „bojovku“, workshop, výstavu či cokoliv dalšího. Plakáty budou poté vyfoceny a vyvěšeny na finále soutěže i na Instagramu  a webu soutěže.

 

 1. Finále soutěže

Svůj projekt a výstup z něj budou studenti na začátku dubna v domluveném termínu prezentovat odborné porotě na PEUNI složené z řad odborníků i studentů. Vhodné by bylo, aby každá škola udělala své vlastní školní předkolo a vybrala do soutěže například nejlepší práci, ale není nutné. Každá škola se může účastnit s maximálně jedním soutěžním týmem. Základními kritérii hodnocení prezentací a videí budou odborná, jazyková a grafická úroveň, volba památky a kvalita zpracování historických informací. Hodnotit se bude i grafický design plakátu. Vítězové soutěže budou oceněni.

 

 1. Časové fáze projektu
 • Září – prosinec: zapisování do soutěže, příprava soutěže, informování studentů
 • Září – polovina března: práce studentů na projektech, konzultace s organizátorkou soutěže, zasílání upoutávek na Instagram a stránku soutěže
 • Začátek dubna: finále, hodnocení projektů v rámci PEUNI, vyhlášení vítězných týmů

 

   6. Přínosy naší soutěže, aneb proč by se zrovna vaše škola měla zapojit?

 • Benefity pro samotné studenty: zdokonalení se v projektové práci, získání nových informací a zkušeností, rozšíření si obzorů na poli historie a českého (moravského) kulturního dědictví, kontakt s VŠ prostředím.
 • Benefity pro vyučující: účast na zajímavé celostátní soutěži, vedení studentů k samostatnosti a týmové práci, zajímavé nové informace z oblasti kultury, radost ze zapojení a nadšení studentů.
 • Jak benefituje PEUNI? Pořádá zajímavou kulturní a společenskou akci pro střední školy. Podporuje rozvíjení vztahu studentů k naší zemi a kulturnímu dědictví. Rozvíjí jejich prezentační a další dovednosti.

jsme
Profesní univerzita

TEorie
znalosti
praxe

Panevropská univerzita

Studijní programy

Přes 20 studijních programů poskytuje nabídku, ze které si skoro každý vybere.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student