NABÍZÍME PROGRESIVNÍ STUDIJNÍ PROGRAMY

Jsme lídrem v nabídce studijních programů pro profese z oblasti cestovní ruchu, letectví a letového provozu, digitální ekonomiky, řízení lidských zdrojů. Neorientujeme se jen na teoretické znalosti, ale i na praktickou využitelnost získaných poznatků. Jsme profesně orientovaná škola, která spolupracuje s velkým množstvím partnerů z privátní i veřejné sféry. Záleží nám na rozvoji našich studentů a proto jsme pro ně připravili Centrum kariéry a rozvoje, prostřednictvím kterého jsme studentům nápomocni při hledání místa, kde by mohli absolvovat svoji povinnou praxi a navázat delší spolupráci, brigády a nebo také budoucí zaměstnání. Poskytujeme vzdělání současným i budoucím specialistům ve světě obchodu s širokými možnosti uplatnění v praxi.

Přijetí probíhá bez přijímacích zkoušek. Dáváme šanci každému, kdo chce studovat. V průběhu studia se ukáže kdo na to má a kdo ne.