Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

bezpečnostní studia

Jak zajistit vnitřní bezpečnost? Co všechno obnášejí tyto profese a jaké je uplatnění bezpečnostních studií?

Bezpečnostní studia získávají každým dnem stále více na autoritě. Ať se jedná o narušení pořádku, rizikové vlivy, či preventivní opatření. Oblast bezpečnosti pokrývá velkou část běžného života.

Ty máš teď úžasnou možnost nahlédnout pod pokličku kyber-kriminality, pořádkové činnosti policie, bezpečnosti EU, trestního práva a mnohých dalších.

A až dostuduješ, své uplatnění najdeš na vyšších postech jak ve firmách, tak ve státní správě a municipalitě.

prezenčně i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Manažer rizik,
nebo bezpečnostní
analytik?

Někdy
jedna role
nestačí

Co si představit pod pojmem bezpečnostní studia? 

To je jednoduché, díky specifické skladbě předmětů jako kybernetická kriminologie, trestní právo, nebo sociopatologie a penologie je jediným logickým vyústěním práce v bezpečnostních sborech a na pozicích veřejného pořádku, nebo ve firmách zaměřujících se  právě na oblasti bezpečnosti a prevence.

Proč studovat
Bezpečnostní studia na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Novinka!

Jedná se o zcela nový studijní program, který je postavený na odborných, vědeckých a praktických znalostech pedagogů.

Nezůstaneš na trhu práce "jako kůl v plotě"

Absolventi získají jedinečné znalosti základů veřejného práva, zejména trestního, správního a ústavního práva a dalších souvisejících právních disciplín potřebných pro efektivní a právně konformní činnost subjektů zajišťujících bezpečnost ČR. Rovněž i odborné znalosti z oblasti kriminologie, penologie a sociální prevence s důrazem na specifika činnosti bezpečnostních subjektů při potlačování trestné činnosti jak v ČR, tak v mezinárodním měřítku.

poznej světy, jazyky, kultury - Erasmus+

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Díky studijnímu programu Bezpečnostní studia získáte nezbytné vědomosti v oblasti vnitřní bezpečnosti státu.

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Program nabízí zejména znalosti související s problematikou zajištění vnitřní bezpečnosti, práva, kriminologie, penologie a dalších společenskovědních disciplín, které jsou nezbytné pro uplatnění v bezpečnostních oborech, nebo oborech spojených s veřejným pořádkem, či bezpečností a ochranou obyvatelstva.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA BEZPEČNOSTNÍ STUDIA NA FVŠPP?

Bezpečnostní studia (Bc.)

Táhne tě to ke kriminalistice, kriminologii a trestnímu právu? Pak jsi tady správně!

Když máš smysl pro pořádeK

Obsah studia je jedinečným způsobem zaměřený na oblast bezpečnosti, kriminalistiky a kriminologie, zejména kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Vyzkoušet = lépe pochopit

Studenti budou zapojováni do vědecko-výzkumných úkolu v těchto oblastech.

specialisté s lepším přístupem

Vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou praktici.

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

  • Vedoucí příslušník bezpečnostního sboru či ozbrojených sil.
  • Bezpečnostní analytik či bezpečnostní ředitel organizace.
  • Odborný konzultant v oblasti bezpečnostního a krizového managementu.
  • Řídící pracovník humanitární či jiné neziskové organizace se specializací na oblast bezpečnosti.
  • Krajský či městský radní, náměstek hejtmana, primátora či zástupce starosty se zaměřením na oblast bezpečnosti.
  • V povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalost a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku a bezpečnosti.
  • V mezinárodních organizacích vládních či nevládních.

Poznej i další předměty v rámci studijního programu

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Bezpečnostní studia

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Bezpečnostní management

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Jako absolventi najdete uplatnění v bezpečnostních sborech, v povoláních, u kterých je pracovní činnost vázána na znalosti a správnou aplikaci právních předpisů České republiky a mezinárodních závazků České republiky ve věcech veřejného pořádku, bezpečnosti a ochrany obyvatelstva.

Dobře se uplatníte i ve firmách zaměřených na poskytování bezpečnostních služeb a v oblasti působení nestátních neziskových organizací zajišťujících prevenci kriminality, zacházení s pachateli a poskytujících odbornou podporu a pomoc obětem trestných činů v ČR.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student