Oborová rada

Členové oborové rady:

doc. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD. – předseda, garant studijního programu, FVŠPP

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – FVŠPP

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. –  FVŠPP

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. – FVŠPP

prof. Ing. Jaroslav Belás, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D. – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košicích

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

 doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c. Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Další informace

rada pro vnitřní hodnocení

vědecká rada

organizační struktura

Panevropská univerzita

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!