Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Oborová rada

Členové oborové rady:

prof. Ing. Aleksandr Ključnikov, PhD. – předseda, garant studijního programu, FVŠPP

doc. RNDr. Vladimír Krajčík, Ph.D. – FVŠPP

prof. Ing. Zdeněk Mikoláš, CSc. –  FVŠPP

doc. Ing. Iveta Vozňáková, Ph.D. – FVŠPP

prof. Ing. Beáta Gavurová, Ph.D. – Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univerzita v Košicích

prof. Ing. Boris Popesko, Ph.D. – Fakulta managementu a ekonomiky, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

prof. Ing. Luboš Smrčka, CSc. – Fakulta podnikohospodářská, Vysoká škola ekonomická v Praze

prof. Ing. Jaromír Veber, CSc. – Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

prof. Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph.D., dr. h.c. Ústav podnikové strategie, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

doc. PhDr. Zoltán Rózsa, PhD. – Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

doc. Ing. Lenka Švecová, Ph.D. – Ústav ekonomiky a managementu, Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Další informace

rada pro vnitřní hodnocení

vědecká rada

organizační struktura

Panevropská univerzita

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student