Univerzitní Školné

Jaké je školné na Panevropské univerzitě? Liší se ve studijních programech, nebo fakultách? Co termíny? A jsou možné i splátky?

Školné na Panevropské univerzitě jsme maximálně zjednodušili. Neliší se proto podle fakulty – jak na FVŠO, tak na FVŠPP je cena totožná. 

Univerzitní školné se nemění, ani podle vybraného studijního programu, např. pro všechny bakalářské studijní programy je výše školného stále stejná. Jediné, co stejné není – je, zda-li probíhá studium v Praze, nebo Ostravě.

Panevropská,
univerzita tvého života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Školné a možnosti úhrad

Respektujeme fakt, že každý z nás má jiné potřeby a preference, a proto nabízíme 3 varianty úhrad školného tak, abychom zajistili, co možná největší finanční komfort při jeho platbě.

Základní roční školné

Zdaleka nejvýhodnější varianta, při které je školné hrazeno vždy před začátkem příslušného akademického roku.

Úhrada školného - 2 splátky

Pro ty, kteří si chtějí rozložit školné do dvou splátek. Semestrální platba funguje jednoduše - školné uhradíte vždy před začátkem příslušného semestru.

Úhrada školného - 10 splátek

Snažíme se, aby naše studium bylo co nejdostupnější. Proto je u nás možné hradit školné i na 10 splátek. Máme ale jednu podmínku - první semestr se hradí vždy v jedné platbě. Všechny ostatní pak fungují již formou měsíčních splátek.

Platební informace

Bankovní spojení za administrativní poplatek přijímacího řízení ve výši 500 Kč
a b
ankovní spojení pro platby školného v CZK:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2402104733/2010
IBAN: CZ14 2010 0000 0024 0210 4733, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení pro platby v EUR:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2302104736/2010
IBAN: CZ83 2010 0000 0023 0210 4736, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení).

Termíny plateb

15. 7. 2023 – termín platby pro zimní semestr akademického roku

15. 12. 2023 – termín platby pro letní semestr akademického roku

Pozn. Noví studenti přijatí po 15. 7. 2023 uhradí platbu dle výběru platebního kalendáře v UIS.

* Splatnost první platby školného

Splatnost první platby školného je stanovena v závislosti na tom, kdy uchazeč provede výběr a tisk platebního kalendáře v UIS.

(v lednu … splatnost = 15.2., v únoru … splatnost = 15.3., v březnu … splatnost = 15.4., v dubnu … splatnost = 15.5., v květnu … splatnost = 15.6., v červnu a do 10.7. … splatnost = 15.7., po 10.7. … splatnost = datum volby a tisku platebního kalendáře + 5 dnů)

Přehled školného pro studium v zimním a letním semestru 2022/2023

Přehled školného pro studium v zimním a letním semestru 2023/2024

Bakalářské studium

Povinnost platby školného se váže k celému akademickému roku.

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (30 800 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (30 800 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous slide
Next slide

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (25 300 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (25 300 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky​

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

 3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous slide
Next slide

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (43 450 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

 3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (43 450 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky (+10%)

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky​

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous slide
Next slide

Navazující magisterské studium

1. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7.* a 15.12.2023

Roční platba

Termín platby: 15.7.2023*

Splátky (33 300 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2023*,
poté splátky od 15.12.2023
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)