Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Univerzitní Školné

Jaké je školné na Panevropské univerzitě? Liší se ve studijních programech, nebo fakultách? Co termíny? A jsou možné i splátky?

Výše univerzitního školného je stejná pro prezenční i kombinované studenty. Zároveň je platná pro všechny studijní programy v jednotlivých stupních studia. Výše školného se liší pouze výběrem studijní lokality.

Panevropská,
univerzita tvého života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Školné a možnosti úhrad

Respektujeme fakt, že každý z nás má jiné potřeby a preference, a proto nabízíme 3 varianty úhrad školného tak, abychom zajistili, co možná největší finanční komfort při jeho platbě.

Základní roční školné

Zdaleka nejvýhodnější varianta, při které je školné hrazeno vždy před začátkem příslušného akademického roku.

Úhrada školného - 2 splátky

Pro ty, kteří si chtějí rozložit školné do dvou splátek.

Úhrada školného - 10 splátek

Snažíme se, aby naše studium bylo co nejdostupnější. Proto je u nás možné hradit školné i na 10 splátek. Máme ale jednu podmínku - první semestr se hradí vždy v jedné platbě. Všechny ostatní pak fungují již formou měsíčních splátek.

Platební informace

Bankovní spojení za administrativní poplatek přijímacího řízení ve výši 500 Kč
a b
ankovní spojení pro platby školného v CZK:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2402104733/2010
IBAN: CZ14 2010 0000 0024 0210 4733, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Bankovní spojení pro platby v EUR:
Fio banka, a.s., číslo účtu: 2302104736/2010
IBAN: CZ83 2010 0000 0023 0210 4736, BIC (SWIFT): FIOBCZPPXXX

Variabilní symbol: SIN (identifikační číslo, které uchazeč obdrží v pozvánce na přijímací řízení).

Termíny plateb

15. 7. 2024 – termín první splátky příslušného akademického roku

15. 12. 2024 – termín druhé splátky příslušného akademického roku

Pozn.: Noví studenti přijatí po 15. 7. 2024 uhradí platbu dle výběru platebního kalendáře v UIS.

* Splatnost první platby školného

Splatnost první platby školného je stanovena v závislosti na tom, kdy uchazeč provede výběr a tisk platebního kalendáře v UIS.

(v lednu … splatnost = 15.2., v únoru … splatnost = 15.3., v březnu … splatnost = 15.4., v dubnu … splatnost = 15.5., v květnu … splatnost = 15.6., v červnu a do 10.7. … splatnost = 15.7., po 10.7. … splatnost = datum volby a tisku platebního kalendáře + 5 dnů)

akademický rok 2023/2024 - přehled školného

Bakalářské studium

Povinnost platby školného se váže k celému akademickému roku.

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (30 800 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (25 300 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (43 450 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

Navazující magisterské studium

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (33 330 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (30 470 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

školné pro absolventy VŠPP a VŠO

navazující magisterské studium

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (31 900 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (29 040 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

akademický rok 2024/2025 - přehled školného

Bakalářské studium

Povinnost platby školného se váže k celému akademickému roku.

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.7.* a 15.12.2024

Splátky (33 000 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2024*,
poté splátky od 15.12.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby:
15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (30 800 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous slide
Next slide

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.7.* a 15.12.2024

Splátky (27 500 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2024*,
poté splátky od 15.12.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby:
15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (25 300 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky​

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

 3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous slide
Next slide

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.7.* a 15.12.2024

Splátky (45 650 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.7.2024*,
poté splátky od 15.12.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

1. ročník

Roční platba

Termín platby:
15.1.2024*

2 splátky

Termín plateb: 15.1.* a 15.4.2024

Splátky (43 450 Kč + 5 splátek)

Termín plateb:
První platba 15.1.2024*,
poté splátky od 15.2.2024
vždy k 15 dni v měsíci.

2. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2024

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2024

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2024 – 15.4.2025
vždy k 15 dni v měsíci.

3. ročník

(1. a 2. splátka)

2 splátky (+10%)

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.7. a 15.12.2025

Roční platba 

Termín platby: 15.7.2025

10 splátek

Termín plateb:
15.7.2025 – 15.4.2026
vždy k 15 dni v měsíci.

Další ročníky​

(1. a 2. splátka)

2 splátky

(navýšení 10% oproti základní roční platbě)

Termín plateb:
15.9. (ZS) a 15.3. (LS)

3 splátky

Termín plateb:
15.9. – 15.10. – 15.11. (ZS)
15.3. – 15.4. – 15.5. (LS)

vždy k 15 dni v měsíci.

Previous slide
Next slide

Navazující magisterské studium

1. ročník

Roční platba

Termín platby: 15.7.2024*