Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost

Nastal čas digitalizace! Ať už dobrovolně, nebo ne, digitalizaci žádný obor neunikne. Naskoč na digivlnu a staň se specialistou podniků i služeb.

Digitální ekonomika a společnost je svěží vítr do zkostnatělých struktur. Pochop a využij její hlavní principy a trendy pro blaho své, naší společnosti – všech.

Naučíme tě rozumět digitalizaci, jejímu zavádění do podniků, jejímu rozvoji a dopadům Průmyslu 4.0 na budoucnost ekonomiky. Získáš vědomosti potřebné pro orientaci v současných i nastupujících trendech informačních a komunikačních technologií. Staneš se digitálním expertem.

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Bankéř, nebo
projektový
manažer?

Moderní
technologie
všem!

Elektronizace veřejné správy, digitální prezentace, virtuální a rozšířená realita… je toho dost ;)

Digitální ekonomika a společnost široce rozevírá záběr profesí, které právě nastupují. Co takhle stát se manažerem pro digitalizaci v podnicích a průmyslových provozech? Nebo ve státní správě? A pokud vyznáváš konzervativnější cestu, ekonomika ti otevře dveře téměř neomezených příležitostí…

Profilové předměty
Digitální ekonomika a společnost

Digitalizace ekonomiky a společnosti

Zajímá tě digitální společnost a její jednotlivé segmenty? Co se ve společnosti změnilo a bude měnit s rozvojem digitalizace? Jaké jsou principy zavádění digitalizace do podniků a kdo je provádí? Co je sdílená ekonomika a její konkrétní formy, včetně modelu digitální zralosti podniků? A na závěr Průmysl 4.0 a jeho vliv na budoucnost ekonomiky.

Člověk a společnost v digitálním věku

Slyšel jsi pojmy digitální domorodec, digitální nomád, digitální cizinec, digitální závislosti a digitální demence? Vysvětlíme ti proměnu společnosti a společenských vztahů v důsledků technologizace a zvláště computerizace a digitalizace. Zároveň se zamyslíme nad důsledky a riziky nových forem komunikace a řízení.

Moderní trendy v informatice

Poznání trendů a souvislostí je nezbytná věc, to platí dvojnásob v dynamické oblasti informatiky. Cílem předmětu není jen zorientovat se v současných trendech informačních a komunikačních technologií, ale hlavně prohloubit využívání znalostí a dovedností práce s informačními a komunikačními technologiemi zítřka (jako rozšířené a virtuální reality) a pochopitelně i využití internetu s jeho službami.

Obchodní právo a ochrana údajů

V digitálním věku se informace rychle šíří a o to více hrozí nebezpečí jejich zneužití či potřeba jejich ochrany. Znalosti máme uloženy mimo naše fyzické disky, jsou v cloudu. Umíme i tyto ochránit? A co podniková data, informace a znalosti, které jsou základem našeho podnikání a tvoří jádro podnikového tajemství? Bez obchodního práva se prostě neobejdeme.

Měření, sběr a zpracování dat

Předmět představuje malou násobilku každého informatika. Seznámí studenty se základy měření, sběru a zpracování dat, a to v kontextu využití moderních technických prostředků. Naučí studenty chápat a používat statistické metody pro zpracování dat, které jim umožní řešit problémy nejen v obecné rovině, ale také aplikovaně, při řešení konkrétních úloh z praxe.

Kybernetická bezpečnost a kryptotechnologie

To je třešnička na dortu digitálního poznání. Seznámíme tě se základy kybernetické bezpečnosti z hlediska manažerského, včetně oboru kryptotechnologie, na kterém jsou další specializace, jako například virtuální měny a jejich reálné využití, technologie blockchainu a tokenizace. Určitě tě zaujmou i základy šifrování a jeho použití v praxi, jako digitální podpis, škodlivý software a ochrana a bezpečnost sítí.

Charakteristika studijního programu

Studuj Digitální ekonomiku a společnost na FVŠO. Získáš nové znalosti i dovednosti teoreticky i prakticky. Tento bakalářský studijní obor ti poskytne vynikající znalosti v oblasti digitální ekonomiky, digitalizace, jejich zavádění do podniků a společností. Stále trvající překotný vývoj zajistí studentům budoucnost jak v podnikatelském prostředí, tak ve veřejné sféře.

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ

V rámci studia si můžeš vybrat jedno z unikátních profesních zaměření, které studijní program Digitální ekonomika a společnost nabízí:

1. DIGI prezentace, virtuální a rozšířená realita.

Profesním partnerem je společnost PresentiGO a Virtual Real Life s.r.o.                

2. Elektronické obchodování a BIG DATA.

Profesním partnerem je společnost DataFriends s.r.o. a MonkeyData s.r.o.

                        

3. Elektronizace veřejné správy (E-government).

Profesním partnerem je Národní agentura pro komunikační a informační technologie.

           

4. Digitální makléř s MBA.

Profesními partnery jsou: VIRTUÁLNÍ REALITNÍ KANCELÁŘ, VRK ACADEMY.

            

PROFESNÍ ZAMĚŘENÍ: Digitální makléř s MBA podrobněji

Specializace v rámci bakalářského programu se zaměřuje na právní, stavební, obchodní, marketingové a finanční aspekty profese digitálního makléře. Zároveň absolvent získá maximální informace a znalosti makléřského oboru s propojením nových technologií a digitalizace.

Ve studijním zaměření Digitální makléř s MBA jsou rozšířeny další povinně volitelné předměty o realitní část, jako Právo v realitách, Činnost realitního zprostředkovatele nebo Stavební minimum s praxí zaměřenou na realitní činnost. Zároveň nabízíme motivovaným studentům možnost absolvování Zkoušky odborné způsobilosti a získání certifikace s potvrzením Ministerstva pro místní rozvoj. Zkouška odborné způsobilosti zaručuje vykonávat činnost realitního zprostředkovatele dle nové vázáné živnosti Realitní zprostředkovatel.

Bližší informace o možnosti získání dvou titulů (Bc. a MBA) a charakteristiku předmětů naleznete ZDE.

Mediálním partnerem jsou společnosti:     

     

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA DIGITÁLNÍ EKONOMIKA A SPOLEČNOST NA FVŠO?

Digitální ekonomika a společnost (Bc.)

jedinečný program

Jedinečný studijní program mezi VŠ. Tento studijní program jako první v České republice komplexně seznamuje studenty s předměty, které aktuálně vyžadují pozice na úřadech a v privátním sektoru.

Tyto pozice jsou vyhledávané a s touto komplexní aprobací budou absolventi ve veřejné správě jedineční, neboť na jiných vysokých školách se zatím v této komplexní a systémové podobě nevyučují.

Zaměření na budoucí svět

Digitalizace je trend a budoucnost. (Industrie 4.0, nové distribuční modely založené na on-line platformách (e-shopy, sdílená ekonomika), intenzivní vývoj autonomních řídicích systémů).

Tyto světové trendy v oblasti digitalizace se již realizují ve výrobních podnicích (některé závody v zahraničním vlastnictví /např. Siemens/), car- nebo bike-sharing, postupné aplikace v rámci tzv. smart-cities).

P r a x e = propojeno!

Propojení s praxí a případovými studiemi řešenými na naší škole. Například studie z oblasti sdílené ekonomiky (UBER, AIRBNB) a projekty aplikovaného výzkumu realizované v rámci výuky.

Profil absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

Zaměření na sektor služeb, speciálně v oblasti digitálních kompetencí ve státním, veřejném a privátním sektoru. Pro absolventa se po absolvování programu otevírají tyto možnosti dalšího kariérního postupu, zejména:

 • řízení eGovernmentu (CzechPoint, základní registry, RPP, portálová agenda) – pozice referenta oblasti eGovernmentu,
 • personální práce (personalistika, včetně vedoucích pozic) – pozice personalista,
 • ekonomika – pozice ekonom se znalostí digitální ekonomiky,
 • oblasti řízení s využitím ICT – pozice koordinátora digitálních agend,
 • projektové řízení – projektový manažer digitalizačních projektů,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Digitální ekonomika a společnost

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium):
Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Digitální ekonomika a společnost

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Uplatnění absolventa

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studia Digitální ekonomika a společnost v prezenční a kombinované formě studia je připraven na výkon středních manažerských funkcí v sektoru v širokém spektru organizací podnikatelských, neziskových i v institucích státní a veřejné správy, v České republice, Evropské unii i třetích zemích a je schopen přizpůsobit se změnám na trhu a ovlivňovat výsledky, za které je odpovědný.

Podnikatelský sektor:

 • manažer pro digitalizaci s uplatněním prakticky ve všech průmyslových oborech,
 • manažer pro digitalizaci s uplatněním v podnikatelských firmách zaměřených na ICT a digitalizaci,
 • samostatná podnikatelská činnost, jako konzultant pro zavádění digitalizace v různých organizacích a institucích.

Ve státní a veřejné správě

Absolvent profesně zaměřeného bakalářského studijního programu Digitální ekonomika a společnost v prezenční formě studia je připraven na pozice státního zaměstnance a představeného dle zákona č. 234/2014 Sb., o státní službě, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ,,zákon o státní službě“) a v souladu s nařízením vlády č. 106/2015 Sb., o oborech státní služby v těchto oborech služby:

 • koordinace digitalizačních agend,
 • ekonomika, účetnictví, finance,
 • audit digitální zralosti společností,
 • zaměstnanost,
 • pracovněprávní vztahy,
 • krizové řízení,
 • systém veřejné a regionální správy.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student