Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Bakalářské studium vhodné pro absolventy voš

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Bakalářské studium pro absolventy

Podle Národního ústavu pro vzdělávání musí absolventi vyšších odborných škol zápasit s nižším finančním ohodnocením v porovnání s absolventy plnohodnotného vysokoškolského studia, a to i přes vysoké procento zaměstnanosti přímo v oboru nebo v příbuzném oboru. Více než 53 % absolventů vyšších odborných škol by se však bez váhání rozhodlo pro studium vysoké školy, a to nejen kvůli vyššímu platu. Množství studijních programů v naší nabídce bakalářského studia je určeno právě pro absolventy vyšších odborných škol, kteří tak mohou rozšířit své vzdělání, získat vysokoškolský titul a zvýšit své šance na získání prestižního zaměstnání nebo rozběhnutí vlastního podnikání.

Bakalářské studijní programy pro absolventy vyšších odborných škol

V závislosti na možnostech studia na vyšších odborných školách v České republice nabízíme absolventům VOŠ následující studijní programy:

Cestovní ruch a turismus  – teoreticky i prakticky vás připraví na práci v oblasti cestovního ruchu.

Řízení lidských zdrojů – je určen pro budoucí HR manažery v podnikatelském sektoru, ale i ve veřejné správě.

Provoz a řízení letecké dopravy – díky tomuto programu pochopíte leteckou legislativu, ale i technologie, jež lze uplatnit při provozu letadel.

Bezpečnostní studia – moderní studijní program určený pro zájemce o kyberbezpečnost, ale i pro příslušníky ozbrojených sil.

Marketingová komunikace – každý reklamní guru potřebuje dostatek praktických dovedností pro tvorbu těch nejlepších kampaní.

Podnikání a management – pro všechny zájemce o podnikání, ale i pro vrcholové manažery
v nadnárodních korporátech.

Proč studovat na Peuni po absolvování vyšší odborné školy?

Panevropská vysoká škola nabízí studentům nebo absolventům VOŠ uznání některých úspěšně absolvovaných předmětů. Na základě množství uznaných předmětů mohou být absolventi VOŠ hlásící se na bakalářské studium na Panevropské univerzitě zařazeni rovnou do druhého ročníku. Pokud byste si studium na VOŠ rádi rozšířili o plnohodnotné vysokoškolské studium, ale nechcete jím strávit další 3 roky jako absolvent odborné školy, čeká vás studium jen v trvání 2 až 4 semestrů.

Denní i kombinované bakalářské studium pro absolventy VOŠ

Absolventi VOŠ mohou navštěvovat bakalářské studium v ​​prezenční formě (denní studium probíhající přibližně 3 dny v týdnu během celého semestru). Na výběr však mají i kombinované studium (externí forma), které probíhá jen v 5–6 studijních blocích během celého semestru. Tato forma studia je vhodná zejména pro podnikatele či lidi se stálým zaměstnáním nebo rodinnými povinnostmi.

Doplňte si vzdělání a studujte na Panevropské univerzitě

Pokud studium na VOŠ nenaplnilo vaše očekávání a chcete se vzdělávat dál, toužíte po praktických znalostech v oboru, nebo chcete titul pro zvýšení své konkurenceschopnosti na pracovním trhu, přihlaste se na bakalářské studium a zužitkujte tak čas, který jste strávili studiem na VOŠ.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student