Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

eKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB - CESTOVNÍ RUCH

Ředitel resortu,
nebo cestovní
kanceláře?

Exotika
office
hotel

Proč studovat Program
Ekonomika a řízení služeb - cestovní ruch

Naučíš se vše k podnikání v cestovním ruchu

Získáš dovednosti a schopnosti podnikat v odvětví cestovního ruchu.

Chceš provádět? Umožníme ti to!

Máš možnost získat také profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v doplňkovém profesním kurzu zaměřeném na průvodcovskou činnost.

Všude budeš "zdejší"

Můžeš cestovat a poznávat různé oblasti světa (od pólu k pólu).

Dokážeš prodat i prodávat

Můžeš prezentovat nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu na výstavách a veletrzích po celém světě.

poznáš, jak se lišíme od ostatních

Navážeš nové kontakty a seznámíš se s cizími kulturami.

Charakteristika studijního programu

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti cestovního ruchu? Navazující magisterské studium ti pomůže dále rozvinout tvé schopnosti.

Součástí magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch (v prezenční formě) je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží také jako podklad pro diplomovou práci.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS NA FVŠO?

Cestovní ruch a turismus (iNG.)

Na fakultě VŠO bereme cestovní ruch a turismus vážně. Jako škola jsme přes 20 let v samém centru dění. Teorie se nám tak denně propojuje s realitou přímo pod okny. Naši akademici s praxí tak předávají studentům zkušenosti přímo z první ruky.

All in one! Vše v jednom

Považujeme za nepraktické vyučovat věci okolo cestování a turismu odděleně. Proto vyučujeme leteckou dopravu i cestovní ruch na jedné škole, dokonce na jedné fakultě!

P r a x e! Provázání na Uzel

Víš, že u nás vyučují nejen teoretici, ale i akademici s praxí? V rámci vyučovaných předmětů tak přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod. S praxí jsme tak provázáni na uzel!

K nám je to blíž!

Vystoupíš na "Národní" a seš ve "třídě"... (došlo ti to? ;) ). Netrmácej se k nám přes celé město - jsme vždy uprostřed. Tahle výhoda platí jen pro naše studenty z Prahy.

Moderní metody i formy výuky

Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Uplatnění absolventa

Studijní program umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. 

Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesní činnosti v celé šíři managementu služeb a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii a třetích zemích.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Specializace Cestovní ruch

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Specializace Cestovní ruch

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student