eKONOMIKA A ŘÍZENÍ SLUŽEB - CESTOVNÍ RUCH

Ředitel resortu,
nebo cestovní
kanceláře?

Exotika
office
hotel

Proč studovat Program
Ekonomika a řízení služeb - cestovní ruch

Naučíš se vše k podnikání v cestovním ruchu

Získáš dovednosti a schopnosti podnikat v odvětví cestovního ruchu.

Chceš provádět? Umožníme ti to!

Máš možnost získat také profesní kvalifikaci Průvodce cestovního ruchu v doplňkovém profesním kurzu zaměřeném na průvodcovskou činnost.

Všude budeš "zdejší"

Můžeš cestovat a poznávat různé oblasti světa (od pólu k pólu).

Dokážeš prodat i prodávat

Můžeš prezentovat nabídky atraktivních destinací cestovního ruchu na výstavách a veletrzích po celém světě.

poznáš, jak se lišíme od ostatních

Navážeš nové kontakty a seznámíš se s cizími kulturami.

Charakteristika studijního programu

Jsi bakalář a chceš se dále věnovat oblasti cestovního ruchu? Navazující magisterské studium ti pomůže dále rozvinout tvé schopnosti.

Součástí magisterského studijního programu Ekonomika a řízení služeb – Cestovní ruch (v prezenční formě) je šestitýdenní povinná odborná praxe, která slouží také jako podklad pro diplomovou práci.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA CESTOVNÍ RUCH A TURISMUS NA FVŠO?

Cestovní ruch a turismus (iNG.)

Na fakultě VŠO bereme cestovní ruch a turismus vážně. Jako škola jsme přes 20 let v samém centru dění. Teorie se nám tak denně propojuje s realitou přímo pod okny. Naši akademici s praxí tak předávají studentům zkušenosti přímo z první ruky.

All in one! Vše v jednom

Považujeme za nepraktické vyučovat věci okolo cestování a turismu odděleně. Proto vyučujeme leteckou dopravu i cestovní ruch na jedné škole, dokonce na jedné fakultě!

P r a x e! Provázání na Uzel

Víš, že u nás vyučují nejen teoretici, ale i akademici s praxí? V rámci vyučovaných předmětů tak přednášejí i lidé s bohatými zkušenostmi z cestovních kanceláří, ubytovacích a stravovacích služeb, dopravy apod. S praxí jsme tak provázáni na uzel!

K nám je to blíž!

Vystoupíš na "Národní" a seš ve "třídě"... (došlo ti to? ;) ). Netrmácej se k nám přes celé město - jsme vždy uprostřed. Tahle výhoda platí jen pro naše studenty z Prahy.

Moderní metody i formy výuky

Způsob výuky – učíme nejen plánovací/prediktivní přístup k podnikání, ale i kreativní/efektuační, tedy využití příležitostí bez velkého vstupního kapitálu, jednat, rozjíždět, vylepšovat, implementovat business za běhu.

Uplatnění absolventa

Studijní program umožní absolventům vykonávat manažerské činnosti na úrovni středního či vyššího managementu v soukromém i veřejném sektoru. 

Studenti si osvojí praktické dovednosti a metodiku profesní činnosti v celé šíři managementu služeb a budou připraveni působit jak v České republice, tak i v celé Evropské unii a třetích zemích.

dny otevřených dveří

Zaměřené do oblasti Řízení lidských zdrojů. 13.12.2023 od 17:00

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Specializace Cestovní ruch

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

2 roky (4 semestry)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha)
Kombinovaná – (Praha)

STUDIJNÍ PLÁN:

Ekonomika a řízení služeb - Specializace Cestovní ruch

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi FVŠO a FVŠPP předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Předložení úředně ověřené kopie Diplomu (absolventi VŠPP a VŠO předkládají diplom, který nemusí být úředně ověřen) a úředně ověřené kopie Dodatku k diplomu (Diploma Supplement – absolventi VŠPP a VŠO předkládají dodatek, který nemusí být úředně ověřen). Doklady o předchozím vzdělání, prosím.

V případě osobního doručení dokladu o předchozím vzdělání dojde k oveření dokladu přímo na studijním oddělení po předložení dokladu totožnosti.

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město


Předpoklady pro přijetí
• Doložení úředně ověřené kopie dokladu prokazujícího udělení akademického titulu „bakalář“ nebo akademického titulu „inženýr“ popř. „magistr“.

• Cizinci odevzdají úředně ověřenou kopii dokladu o nostrifikaci dosaženého vzdělání (netýká se občanů Slovenské republiky). Občané České a Slovenské republiky – absolventi škol v zahraničí prokazují jeho dosažení v souladu se zákonem č. 111/1998 Sb. dokladem o uznání zahraničního vysokoškolského vzdělání a kvalifikace (úředně ověřenou kopií dokladu o nostrifikaci dosaženého vysokoškolského vzdělání nebo potvrzení o tom, že o tento doklad požádali).

(Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny)

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.