Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Marketingové komunikace

Tričko, motorka, řasenka, burger? Jak přimět zákazníka k nákupu? A co inzerce v digitálu? Dá se prodat bez marketingu?

Všechno je marketing! Od vystavení pomeranče na krámku, přes podomního prodejce až po kabelku, co tě pronásleduje po celém internetu! Všude je alfou a omegou marketingová komunikace a střet nabídky s poptávkou.

Jak a komu prodávat? Jak stanovit cílové publikum? Jak rozpoznat jeho požadavky? Co jsou to vůbec persony a jaké jsou životní fáze produktu? To je jen špička ledovce vědomostí, které v následujících letech nasaješ. Naučíme tě vše z marketingu a mnohem víc!

Vytvoříme z tebe markeťáka s uplatněním od freelancera až po marketingového manažera.

prezenčně,
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

DIGITÁLNÍ
STRATÉG, NEBO
MARKETINGOVÝ
GURU?

Dělej,
co tě
baví

Pohoda na Bali s brčkem a paraplíčkem v koktejlu jen pár metrů od místní laguny?

Proč ne. Marketingové komunikace, nosiče a zejména pozice se za poslední dekádu tak rozmnožily, že si jako absolvent můžeš svou oblast pečlivě vybrat. Je pro tebe lepší sršet nápady v kolektivu, nebo si vytvářet reklamy hezky sólo? Je pro tebe analytická skladba person a klíčových slov, nebo dokážeš strávit hodiny a hodiny nad kompozicí s odstínem fialové? Vybrat si můžeš. My tě připravíme na všechno! 

Proč studovat
Marketingové komunikace na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Profesní studium = odpovídá potřebám praxe

Profesně zaměřené studium spojené s praxí a vycházející z potřeb praxe.

Vyzkoušej si práci na reálných zakázkách reálnĚ

V rámci výuky si studenti ve vybraných předmětech vyzkouší práci na reálných zadáních. V rámci těchto zadání již naši studenti získali ocenění v podobě druhého místa v soutěži Kofola – KREATON na vytvoření neotřelého reklamního konceptu s fotografií, sloganem a s 10vteřinovým videem.

K-o-m-u-n-i-k-a-c-e

Naučíš se efektivní komunikaci se zákazníky, klienty, partnery a to jak s využitím tradičních, tak i on-line nástrojů komunikace ve všech oblastech současné společenské reality.

Akademici + odborníci z praxe

Seznámíš se s týmem zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky.

největší poznání zažiješ krokem do neznáma - Erasmus+

Prostřednictvím programu Erasmus+ si můžeš své studium zpestřit pobyty na zahraničních partnerských univerzitách a/nebo ve významných podnicích a obohatit se tak o potřebné zahraniční zkušenosti.

Charakteristika

studijního

programu

JSME PROFESNĚ ORIENTOVANÍ

Profesně zaměřený bakalářský studijní program Marketingové komunikace vyplňuje (doplňuje) znalostní segment z oblasti vzdělávání mediální a komunikační studia. 

ROZVINEME TVÉ KOMPETENCE

Studijní program vychází z nových potřeb praxe požadující co nejefektivnější komunikaci se svými zákazníky, klienty, partnery a jinými stakeholdry, zejména při využití online médií a to prakticky ve všech oblastech současné společenské reality.

 

 

UVEDEME TĚ DO DIGITÁLU

Na část předmětů nezbytného teoretického základu tak navazují odborné, profilující předměty orientované na marketingovou komunikaci s důrazem na digitální média. Následně, prostřednictvím povinně volitelných předmětů, mohou studenti získávat nové odborné poznatky v oblasti své profilace a zájmu.

OSOBNÍ ZKUŠENOST = PRAXE

Praktická orientace studijního programu je tvořena jednak výukou špičkových odborníků z praxe v řadě profilujících předmětů, jednak řízenou praxí v závěru studia a prostřednictvím dalších praktických předmětů (Praxe v komunikační agentuře, Školní komunikační agentura) a zejména konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů, které plán tvoří a který se váže na aktuální praxi českých i zahraničních firem v oblasti marketingu a marketingových komunikací.

PRAXE, PRAXE, DALŠÍ PRAXE!

Každodenní praxe dokazuje obrovský vliv, který má tato komunikace na zákazníky, klienty, voliče a to velmi často i z pohledu dalšího rozvoje společnosti do značné míry vliv negativní. Proto je koncepce předkládaného studijního programu zaměřena nejen na osvojení žádoucích teoretických znalostí a profesních kompetencí, ale i na etickou stránku marketingových komunikací s jejich vlivem, v dnešní době turbulentních změn, nejen do oblasti marketingu a marketingových komunikací, ale i na změny celospolečenské

U BAKALÁŘE TO NEKONČÍ

Studijní program je koncipován tak, aby bylo možné pokračovat i na navazujícím magisterském stupni této oblasti vzdělávání. Studijní program je tvořen teoretickými a odbornými předměty profilujícími profesně absolventa.

Studenti v průběhu studia nezískají pouze rozsáhlé teoretické znalosti, ale i zkušenosti a kompetence dané úzkým propojením komunikační teorie a praxe, kterou navrhovaný studijní program nabízí.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE NA FVŠPP?

Marketingové komunikace (Bc.)

Ať jsi marketingem téměř nepolíbený, nebo marketingový veterán, setkáváš se s ním denně – vědomě i nevědomě. A protože marketing je i náš denní chleba, odhalíme ti svět reklamy, lidského vnímání i zásad tvorby ideálního mixu i pro tvou sféru zájmu.

A dost! Zbytečné předměty zakázány!

Nebudeme tě zatěžovat matematikou, ekonomií, ani ničím nepotřebným. Budeme tě rozvíjet v předmětech nutných pro komunikační a mediální studia. Jaké to jsou? Třeba Psychologie a sociologie, Teorie reklamy, Podnikavost a kreativita v reklamě, Web marketing, Marketing sociálních médií, PR a řada dalších! Těš se :)

Zázemí pro projekty? Ano

Pro práci na projektech můžeš využít Studentskou komunikační agenturu s multimediálním pracovištěm.

Férové jednání? Určitě!

Naše hodnoty jsou vstřícnost, zkušenosti a individuální přístup pedagogů a všech pracovníků školy. Tzn. žádné anonymní číslo u nás nebudeš.

Máš toho až, až? Rozumíme!

Pracovní vytížení je synonymem dnešní doby - univerzita proto reaguje a upravila výuku i u kombinovaných studií.

Výuka probíhá v blocích přibližně jednou měsíčně o víkendech (v Praze v pátky a soboty a v Ostravě od pátečního odpoledne do neděle).

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

 • malý a/nebo střední podnikatel v oblasti marketingových komunikací,
 • pracovník v komerčních subjektech řídící obchodní či marketingové aktivity firmy,
 • marketér ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • obchodní zástupce ve firmách, zaměřujících se jak na výrobu, tak na obchodování a služby,
 • pracovník samosprávného úřadu (kraj, město/obec) odpovědný za komunikaci úřadu,
 • manažer/pracovník neziskových organizací odpovědný za komunikaci instituce,
 • pracovník školy či jiné vzdělávací instituce odpovědný za komunikaci školy s veřejností,
 • člen/pracovník politické strany/hnutí odpovědný za komunikaci s veřejností,
 • pracovník organizace odpovědný za správu webových stránek, přípravu propagačních materiálů firmy, odpovědný za vnitřní komunikaci a teambuilding organizace, přípravu komunikace firmy v B2B prostředí (výstavy, veletrhy) atd.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Marketingové komunikace

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Marketingové komunikace

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Profil absolventa studijního programu Marketingové komunikace vychází z potřeby formovat absolventa tak, aby v praxi prokázal své vědomosti a znalosti ve všech oblastech svého odborného zaměření s důrazem na dodržování nejen platných zákonů, ale i etického chování.

Absolvent studijního programu Marketingové komunikace si osvojí následující všeobecné kompetence:

 • schopnost všestranné a účinné komunikace v českém jazyce, jeho kultivované užívání jak ve formě ústní, tak i ve formě písemné,
 • komunikativní schopnosti v oblasti obecné i odborné v jazyce anglickém a jeho využití při samostatném jednání,
 • schopnost samostatného tvořivého myšlení a analytický a systémový přístup při řešení problémů a volby optimálnějších a kvalitních alternativ, zejména v oblasti marketingových komunikací,
 • schopnost týmové práce, spolupráce a respektování práce a úspěchů vlastních a druhých lidí, jakož i získání předpokladů pro postupné získávání vlastností nutných pro vedení menších týmů lidí včetně jejich motivace,
 • vytváření hierarchie životních hodnot, schopnost projevovat se jako svobodná a zodpovědná osobnost s uvědoměním si nutnosti podřízení vlastních zájmů základním principům demokratické společnosti,
 • schopnost soužití s ostatními lidmi, být tolerantní a ohleduplný k jiným lidem, rozdílným kulturám a duchovním hodnotám,
 • dodržování a prosazování etických principů a chování, a to nejen v oblasti marketingové komunikace.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent studijního programu Marketingové komunikace získá:

 • znalosti médií, jejich vývoje, výzkumu, tvorby, seznámí se s hlavními kategoriemi mediálních produktů,
 • základy teorie marketingových komunikací s důrazem na potřeby praxe,
 • profesní kompetence v oblasti reklamy, PR, prodeje a dalších forem marketingových komunikací výrobků a služeb, jejich distribuce a umístění na trhu, propagace institucí a organizací neziskového sektoru, a to při efektivním využití jak tradičních, tak zejména i nových digitálních médií,
 • znalosti mediálního a autorského práva nutné pro výkon práce v oblasti komplexu marketingových komunikací,
 • dle vlastního zájmu a profilace si může student osvojit znalosti zahájení vlastního podnikání, komunikace v prostředí B2B či politické komunikace, stejně jako prostřednictvím dalších volitelných předmětů se specifikami komunikace v oblasti cestovního ruchu, sportu a kultury,
 • znalosti spojené s fungováním podniku a podnikáním, zejména v souvislosti se studovaným oborem, a to především v oblastech zahájení podnikání, právních forem, způsobu hospodaření, daňových povinností, plánování aktivit, jejich řízení, znalost právních norem spojených s podnikáním atd.,
 • schopnosti plně participovat na plánování, organizování, řízení a vyhodnocování projektů z oblasti marketingových komerčních i nekomerčních komunikací,
 • schopnosti osobního vyjednávání nejen s domácími, ale i zahraničními partnery a zákazníky,
 • znalosti snižování nákladů na komunikaci organizace s veřejností či jinými organizacemi s důrazem na efektivní a účinné využívání digitálních médií,
 • schopnosti využít ve prospěch organizace své vědomosti a dovednosti v získávání a využívání sociálně-ekonomických informací, jednak plynoucích jak z trhu a sociálního prostředí, tak i vnitřního prostředí organizace,
 • schopnost obsahové analýzy komerčních a nekomerčních komunikátů včetně vyhodnocení a zpracování závěrů pro plánování a rozhodování v oblasti mediální a komunikační praxe,
 • základní znalost oblasti aktivit, spojených s motivací a řídícími činnostmi a vedením pracovníků, komerčních i nekomerčních organizací,
 • kompetence využívat vědomostí a dovedností získaných v průběhu studia pro aktivní využívání online i offline médií v procesu plánování a řízení praktických aktivit marketingové komunikace v podniku či neziskové organizaci.

Odborná profilace rovněž umožní absolventům uplatnění nejen v komerčních subjektech, ale i v orgánech neziskových organizací, občanských sdružení, ve státní správě a samosprávě, na pracovních pozicích souvisejících s problematikou komunikace jak vnější, tak i vnitřní.

V předkládaném studijním programu je také kladen značný důraz na využívání nových technologií v komunikaci.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student