Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Připadá ti účetnictví, daně, nebo controlling cool? Ano? Čti dál. Ne? Čti taky dál, ukážeme ti, jak atraktivním bude ;) 

Na začátku se to může zdát skoro jako sci-fi, ale jednak si dovolíme tvrdit, že atraktivita účetnictví nezadržitelně roste. A na druhou stranu – účtovat, danit a provádět controlling dokáže každý absolvent, co se bude dostatečně učit :) Vážně.

Co tě naučíme? Rozumět základním principům a pojmům účetnictví stejně, jako provázanosti účetních, daňových, kontrolních a řídících činností v rámci organizace. Naučíme tě jak se orientovat v daňové problematice, jak identifikovat hrozby a příležitosti firmy a poskytneme ti komplexní znalosti, které z tebe udělají odborníka na svém místě

Stvoř si svou vlastní cestu životem! My tě naučíme, jak uspět.

prezenčně,
i kombinovaně

ŽÍT, pracovat,
i studovat?
To zvládneš

Specialista
daní, nebo
finanční
analytik?

Někdy
jedna role
nestačí

Pohoda na Bali s brčkem a paraplíčkem v koktejlu jen pár metrů od místní laguny?

Proč ne. Marketingové komunikace, nosiče a zejména pozice se za poslední dekádu tak rozmnožily, že si jako absolvent můžeš svou oblast pečlivě vybrat. Je pro tebe lepší sršet nápady v kolektivu, nebo si vytvářet reklamy hezky sólo? Je pro tebe analytická skladba person a klíčových slov, nebo dokážeš strávit hodiny a hodiny nad kompozicí s odstínem fialové? Vybrat si můžeš. My tě připravíme na všechno! 

Proč studovat
ÚČETNICTVÍ-DANĚ-CONTROLLING​ na FVŠPP?

Největší přidaná hodnota programu

Důraz na praxi a profesní orientaci, neboť bez základních znalostí účetnictví se neobejde žádný podnikatel – nepozná, kam jeho podnikání směřuje. Komunikace s účetními je pro každou firmu naprosto klíčová.

Výborně promyšlená sestava předmětů účetnictví a jejich provázanost s daněmi, které zajistí dodržování povinností vůči státu a controllingem, který zase pomůže firmám při jejich každodenním, ale i strategickém rozhodování – tyto znalosti jsou pro všechny firmy stejně tak potřebné, jako ona pověstná sůl v pohádce Sůl nad zlato.

U profesí souvisejících s účetnictvím, daněmi a controllingem se firmy potýkají s nedostatkem pracovníků, proto jsou studenti těchto profesí velmi žádaní na trhu práce.

Možnosti studia v zahraničí prostřednictvím Erasmu+.

Charakteristika

studijního

programu

Cílem studijního programu je připravit profesně vybavené odborníky především v oblasti financí, kteří jsou schopni se orientovat ve vzájemných souvislostech v oblasti finančního řízení, účetnictví a daní.

Studijní program je koncipován v souladu s aktuálními potřebami podnikatelské sféry a trendy v oblasti ekonomického a finančního řízení podnikatelských subjektů.

Studium je zaměřeno zejména na rozvoj kompetencí pro taktické rozhodování a řízení především v oblastech:

 • ekonomického a finančního řízení ekonomických subjektů,
 • účetnictví podnikatelských subjektů a jeho postavení v celkovém rámci řízení,
 • kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • daňových povinností v širších souvislostech obecných ekonomických disciplín a vývoji ve společnosti,
 • ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy,
 • případně v dalších oblastech definovaných v rámci volitelných předmětů.

Program si klade za cíl vychovávat absolventy, kteří jsou schopni při výkonu své profese prokazovat nejen technickou a odbornou, zejména finanční zdatnost, ale také podnikavost a kreativitu.

Při uskutečňování programu jsou ve značné míře využívány participativní metody výuky (případové studie, odborníci z praxe ve výuce apod.).

Profesní orientace studijního programu je podpořena řízenou praxí v závěru studia, řešením konkrétního zadání profesních partnerů (předmět Praktická případová studie) a celkovou konstrukcí studijního plánu a obsahem jednotlivých předmětů.

Čím se
lišíme od ostatních

vysokých škol
a příbuzných
programů?

PROČ ZROVNA FINANČNÍ ŘÍZENÍ NA FVŠPP?

ÚČETNICTVÍ-DANĚ-CONTROLLING​

Propojujeme tým zkušených akademiků s prakticky zaměřenými odborníky z praxe a nejen to, samotní akademici jsou zároveň i praktiky ve svých oborech.

Profesně zaměřená výuka je podpořena řízenou praxí v průběhu a závěru studia, ta vám umožní získat potřebná data a zkušenosti pro zpracování bakalářské práce. Často je praxe spojena s kvalifikačním a kariérním růstem, případně se získáním prvního zaměstnání.

Naučíme vás rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení, neboť do oboru účetnictví nastupuje silně akcelerovaný trend digitalizace a vy tak budete připraveni na tento trend.

Profil

absolventa

CHARAKTERISTICKÉ PROFESE

 • podnikatel a manažer v segmentu MSP,
 • nižší a střední manažer v oblasti finančního řízení, manažerského a finančního účetnictví,
 • specialista finančního controllingu,
 • účetní metodik,
 • nižší a střední manažer nebo pracovník ekonomického zaměření ve veřejném sektoru,
 • nižší a střední manažer v oblasti managementu

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (prezenční + kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Účetnictví-Daně-Controlling​

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

PARAMETRY STUDIA

Základní informace o studiu na jednom místě!

DÉLKA STUDIA:

3 roky (6 semestrů)

Začátek studia od letního semestru (kombinované studium): Únor 2024

Začátek studia od zimního semestru (prezenční + kombinované studium): Září 2024

FORMA STUDIA:

Prezenční – (Praha, Ostrava)
Kombinovaná – (Praha, Ostrava)

STUDIJNÍ PLÁN:

Účetnictví-Daně-Controlling

ŠKOLNÉ:

Na naší univerzitě se platí školné ve třech možných variantách, a to semestrální, celoroční a školné na splátky. Více informací uvádíme na samostatné stránce:

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ


Přijímací řízení probíhá na základě rozhovoru, ale nemusíte mít obavy, zkoušet vás nebudeme.

Nabízíme širokou škálu studijních programů, takže se společně podíváme na váš výběr studijního zaměření, seznámíme vás s požadavky studia i s nezbytnými administrativními úkony, které jsou důležité pro úspěšné zapsání do studia. Rádi vám odpovíme na vaše dotazy a poskytneme vám informační materiály.

Upřednostňujeme osobní setkání. Termín si můžete vybrat dle vašich časových preferencí prostřednictvím registračního formuláře. Případně je možné i on-line spojení.

V případě osobní návštěvy a kompletace přihlášky nebo rezervace místa u nás za vás uhradíme poplatek za přijímací řízení ve výši 500,-.

Pro přijetí ke studiu je rovněž nezbytné předložení úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení nebo Klientském centru.

Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studjiní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

VÝUKOVÁ MÍSTA:

PRAHA
OSTRAVA

POPLATEK ZA PŘIJÍMACÍ ŘÍZENÍ:

500,- Kč

FORMA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ

Bez přijímacích zkoušek.

Předložením úředně ověřené kopie maturitního vysvědčení osobně na Studijním oddělení.
Nebo zasláním úředně ověřeného dokladu o předchozím vzdělání poštou na adresu:

Uchazeči o studium v Praze: Studijní oddělení Praha, Spálená 76/14, 110 00 Praha 1 – Nové Město

Uchazeči o studium v Ostravě: Studijní oddělení Ostrava, Michálkovická 1810/181, 710 00 Slezská Ostrava

Pozn.: Studium bude otevřeno pouze po naplnění studijní skupiny.

Profil

absolventa

OBECNÉ ZPŮSOBILOSTI

Z hlediska obecné způsobilosti absolvent profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví, daně a controlling bude schopen:

 • samostatně a kvalifikovaně činit taktická rozhodnutí týkající se finanční oblasti ve vazbě na základní procesy ekonomických subjektů,
 • vyjadřovat své myšlenky a názory jasně, srozumitelně a přesvědčivě,
 • identifikovat, třídit a využívat ekonomická data v souvislostech fungování ekonomických subjektů,
 • provádět kvalitativní a kvantitativní analýzy ekonomických dat s využitím matematických a statistických metod v praxi a vyhodnocovat jejich závěry,
 • jednat s ohledem na dodržování legislativních požadavků i s ohledem na etické principy v podnikání a společnosti,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro organizační, řídící a analytické činnosti,
 • vyhledávat a využívat příležitosti k vlastnímu rozvoji.

ODBORNÉ ZNALOSTI A DOVEDNOSTI

Z hlediska odborných znalostí a dovedností absolvent profesně zaměřeného studijního programu Účetnictví, daně a controlling bude schopen:

 • popsat mikroekonomické a makroekonomické pojmy a vysvětlit jejich vzájemné vztahy a souvislosti,
 • plně se orientovat v oblasti finančního řízení podnikatelského subjektu a řídit malou a střední firmu ve finanční oblasti,
 • popsat legislativní rámec fungování podnikatelských subjektů, včetně jejich vazby na právní úpravu účetnictví, jednotlivých daní a controllingu,
 • operativně a taktický řídit majetkovou a kapitálovou strukturu podniku, řídit pracovní kapitál, získávat a kvalifikovaně investovat volné finanční prostředky v podnikání,
 • využívat znalosti a praktické dovednosti z oblasti účetnictví v národním i mezinárodním kontextu,
 • pochopit význam a provázanost účetních, daňových a kontrolních činností na jednotlivé procesy v organizaci,
 • aktivně využívat nástroje ekonomické a finanční analýzy v souladu se zákonitostmi fungování firmy a procesy v nich probíhajícími,
 • pochopit význam controllingu, auditu a všeobecně kontroly účetnictví, jeho výstupů a fungování finančních procesů, tj. auditu,
 • prakticky řešit problematiku podnikových daní, jejich vazbu na účetnictví podnikatelského subjektu a aplikovat tyto znalosti u finančního řízení podniku,
 • zpracovat projekt a řídit projektový tým,
 • využívat manažerské metody a techniky pro řízení podnikových činností a procesů, kooperací, zvládání zátěže a stresu a řešení konfliktů,
 • využívat cyklus řízené kreativity a vybrané metody kreativity při řešení problémů,
 • využívat nástroje pro řízení, rozvoj a vedení lidských zdrojů,
 • vysvětlit konkrétní aspekty jednotlivých personálních činností a zásady personální práce,
 • rutinně využívat informační technologie a softwarové nástroje pro účetní činnosti a finanční řízení podnikatelského subjektu, včetně jeho daňových povinností.

prozkoumej
i další studijní programy

Na Panevropské můžeš naskočit do programu, který ti nabídne to, co od něj očekáváš. S možností vzdělání ve více než 20 oblastech věříme, že se do tvého gusta trefíme. 

Poznej nás i ty!

Navštiv nás ve Dnech otevřených dveří na našich školách v Praze i Ostravě.

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student