Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Konference a semináře

Za našimi akademiky stojíme. Na konference je nejen vysíláme, ale občas konference také pořádáme. Podívejte se na nejvýznamnější.

Naši vyučující jsou ve svých oborech skuteční profesionálové. Mnozí z nich se proto pravidelně a taky aktivně účastní různých domácích i zahraničních konferencí a seminářů. To jsme pak na ně pyšní. Ale celá univerzita má mnohem větší radost, když právě takové akce pořádáme, organizujeme a hostíme my sami. 

Nedílnou součástí našich vědeckých a výzkumných aktivit je pořádání mezinárodních odborných konferencí. Podařilo nám již zrealizovat několik zajímavých akcí národního a mezinárodního významu.

Předměty,
co dávají smysl

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde to využiješ!

Na tomto místě uvádíme přehled nejvýznamnějších odborných konferencí, které jsme v posledních letech pořádali a zároveň i ty, které se chystáme pořádat.

 

USKUTEČNĚNÉ KONFERENCE

Panevropská univerzita uspořádala 14. Března konferenci “Vize ekonomické demokracie z pohledu mladé generace.”

Poděkování míří ke studentům, kteří aktivně vystoupili se svým výzkumem a prácemi v oblasti ekonomické demokracie. Rovněž členům České společnosti pro ekonomickou participaci, kteří akci finančně podpořili, dále Družstevní asociaci ČR a Muzeu družstevnictví ČR.

Zájem ze strany studentů byl značný, což je dobrým znamením pro pokračování spolupráce. Je patrné, že mladou generaci méně oslovují hierarchické struktury firem, ale zajímají se o možnosti prosadit svůj názor a své představy v demokratičtěji řízené instituci.

Studenti již byli vyzvání zúčastnit se soutěže pořádané právě Družstevním muzeem a dále se bude rozvíjet spolupráce s Českou společností pro ekonomickou demokracii. O témata spjatá s družstevnictvím či zapojením zaměstnanců do rozhodování mají totiž zájem i doktorandi na Panevropské univerzitě.

 

International conference „Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries

Ve dnech 15. a 16. 2. 2024 se na půdě Panevropské univerzity v Praze konala mezinárodní konference „Application of Principles of Inclusion in Tourism in the V4 Countries“ věnovaná problematice cestovního ruchu pro všechny, cestovnímu ruchu osob se specifickými potřebami. Konference vycházela z mezinárodního výzkumného projektu se stejnojmenným názvem podpořeného z Visegrad Fund, v rámci, něhož česká, slovenská a polská strana zkoumají možnosti účasti tohoto segmentu v cestovním ruchu a hledají možnosti, jak zpřístupnit konkrétní regiony pro všechny cestovatele.
Všem účastníkům konference děkujeme a těšíme se na další inspirativní setkání.

Více informací k projektu naleznete: ZDE

Sborník z konference: ZDE

Shrnutí tohoto nejvýznamnějšího naleznete zde:

https://lnkd.in/dGQCkCXC

https://lnkd.in/dhn6fc8d

 

První konference pořádaná Panevropskou univerzitou se v Mariánských Lázních 12. května 2023 zabývala obzvláště důležitým a perspektivním tématem. Místo nemohlo být vybráno lépe jako místo setkání lidí z blízkého i vzdáleného okolí, kteří hledají odpočinek a jsou zároveň ochotni přispět ke společnému dobru.

Renomovaní vědci spolu se studentkami a studenty, politiky a manažery z několika zemí představili svá stanoviska a rozvíjeli scénáře budoucnosti. Ještě není pozdě, ale už také nezbývá mnoho času na to, abychom přehodili výhybku směrem k udržitelné budoucnosti. Velkým úkolem různých generací je nejen rozpoznávat výzvy, nýbrž i nacházet řešení nebo alespoň koncipovat přístupy k řešení. To vše není snadným úkolem a je velmi náročné pro všechny zúčastněné.

Monografie vědeckých prací k (Mezinárodní konference Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví).

 

Plenární zasedání ISO TC 228 Tourism and related services bylo prvním prezenčním jednáním tohoto výboru po vyhasnutí pandemie COVID-19. Zasedání se konalo v kongresovém centru v Seville za účasti delegátů z více než 30 zemí celého světa. 

V rámci „týdne“ ISO TC 228 (12. – 16. 6. 2023) se konaly též prezenční zasedání převážné části pracovních výborů (WG), což bylo významné pro další pokrok v práci těchto pracovních skupin. Jako nominovaný expert Úřadu pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ) se Ing. Petr Houška, PhD. účastnil jednání WG 20 Exhibition and Convention a WG 15 Accommodation. Dále se jako host účastnil i části jednání WG 13 Sustainable Tourism, WG 3 Tourist Information Services a WG 7 Adventure Tourism. Zejména se Ing. Petr Houška, PhD. zajímal o další rozvoj a vývoj v normalizačních aktivitách v těchto oblastech, ze kterých byly implementovány ISO normy do formy národního standardu ČSN (ČSN ISO 21 401, ČSN ISO 14 785, ČSN ISO 21 101, ČSN ISO 21 102, ČSN ISO 21 103, ČSN ISO 18 065, ČSN ISO 21 902 atd.). Význam pro další rozvoj cestovního ruchu mají též začínající, či navrhované projekty v rámci ISO TC 228, zejména z oblasti informačních technologií využitelných pro cestovní ruch. Jedná se zejména o aktivity nově zřízení pracovní skupiny  WG 21 Semantics.  

 

Mezinárodní konference Společenská odpovědnost za udržitelnost světového dědictví

(Hotelová škola, Mariánské Lázně, 12. května 2023)

Odkaz

 

Využití informačních technologií ve
společnosti v dobách krize a každodennosti

(Hotel Haus Silbernbach, Německo, 30 September 2021)

Odkaz 

 

Vzdělání, které otevírá svět. Tradice a nové výzvy českého obchodního školství.

(Vysoká škola obchodní, 19. září 2019, Spálená 76/14, Praha 1)

Odkaz

 

9th INTERNATIONAL CONFERENCE ON APPLIED ECONOMICS CONTEMPORARY ISSUES IN ECONOMY

(Toruń, Polsko, 22-23 June 2017) http://contemporary-issues.pl/index.php/en/

 

Economics, Management, Finance and Social Attributes of Economic Systems (EMFSA 2016)

(June, 22-26, 2016, Dubrovnik, Chorvatsko), http://www.csr-pub.eu/?en_emfsa-2016,33

 

Konkurenceschopnost ekonomiky – faktory a problémy jejího zvyšování

(5. ročník mezinárodní ekonomické konference pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

  • Datum konání: 21. listopadu 2014 od 9 hodin. Místo konání: budova VŠMIEP – VŠPP, Praha

 

Investice jako zdroj ekonomického růstu v současných podmínkách

(4. ročník mezinárodní ekonomické konference pod záštitou rektora prof. Ing. Jiřího Dvořáka, DrSc.)

  • Datum konání: 29. listopadu 2013 od 9 hodin. Místo konání: Praha. Výstupy: Po ukončení konference vydán recenzovaný sborník s ISBN.

My jsme panevropská

Poznej, co to znamená být Panevropská ve třech jednoduchých bodech.

O panevropské univerzitě

Odkud jsme, kam směřujeme, čím se řídíme a na jak pevných základech stojíme?

fakulty

Většinou univerzity tvoří fakulty. U nás fakulty stvořily Panevropskou univerzitu. Proč? Jak?

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student