Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Doktorské studium

Uvažujete o doktorském studiu? Toužíte po titulu Ph.D. a chcete se věnovat opravdu do hloubky oboru, který jste vystudovali? Právě studium Ph.D. vám pomůže získat nové znalosti, proniknout do světa vybraného odvětví, ale také nastartovat vědeckou či akademickou dráhu ve vašem životě.

Panevropská,
univerzita vašeho života

Pochopíš, co se učíš, proč se učíš a kde využiješ!

Rozšíříme ti obzory tak, že ti vše docvakne jako skládačka…

Titul Ph.D.

Úspěšný absolvent doktorského studia získá titul Ph.D., z latinského philosophiae doctor, v překladu doktor filozofie. Tento titul se však nevztahuje jen na absolventy filozofie, ale na absolventy všech oborů vysokoškolských studijních programů třetího stupně. Titul se píše za jménem. A jelikož se jedná o akademický titul, může se uvádět například i v občanském průkazu.

Ph.D. studium

Pojem „studium“ je však v tomto případě již mírně zkreslený. Doktorandi během této doby věnují svůj čas ve velké míře také publikační a vědecké činnosti. Nedílnou součástí doktorského studia bývá i pedagogická náplň. Doktorand může být dokonce i vedoucím bakalářské práce.

Doktorské studium si nesmíme zaměňovat s rigorózním jednáním. Absolventi doktorského studia s titulem Ph.D. mají takzvaný velký doktorát. Rigorózní jednání, které trvá v průměru jen kolem jednoho roku, absolventovi přinese titul PhDr., RNDr., JUDr. nebo jiný v závislosti na vystudovaném oboru. Titul nahrazuje zkratku Mgr. a píše se před jménem.

Jak dlouho trvá doktorské studium?

Studium Ph.D. trvá zpravidla 4 roky, tedy 8 semestrů. Doktorské studium však může trvat i déle, vše závisí na časových schopnostech konkrétního doktoranda. Doktorské studium lze absolvovat v prezenční a kombinované formě, ne však v dálkové.

Nabídka doktorského studia na PEUNI

Na Panevropské univerzitě  otevíráme v současnosti studijní program Podnikání a management. Veškeré informace o školném, požadavcích na přijetí, ale i disertačních pracích či studijním plánu naleznete na uvedeném odkazu.

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student