Účetnictví-Daně-Controlling

Účetní informační systémy

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ ROLE HRAJÍ ÚČETNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNIKÁNÍ?

Jaké jsou výhody a využití účetních informačních systémů v moderním podnikání? Prozkoumej technologie a aplikace používané pro účetní a finanční řízení.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Účetní informační systémy?

Účetní informační systémy jsou softwarová řešení navržená pro správu a automatizaci účetních procesů v organizacích. Tyto systémy umožňují efektivní shromažďování, ukládání, správu a zpracování finančních dat a transakcí, čímž usnadňují účetní práci, zpracování faktur, správu zásob, výplatní agendu a další finanční operace.

Účetní informační systémy jsou klíčové pro efektivní finanční řízení a jsou nezbytné pro správné a přesné účetnictví v moderním podnikatelském prostředí.

Proč se zajímat o studium Účetních informačních systémů?

Studium Účetních informačních systémů je klíčové pro každého, kdo chce rozvíjet kariéru v oblasti financí, účetnictví nebo IT managementu. Pochopení těchto systémů je nezbytné pro efektivní správu finančních operací a podporu strategického rozhodování v podnicích.

 

Znalost těchto systémů je klíčová pro účetní, finanční analytiky a manažery, protože poskytují nástroje pro správu, analýzu a reportování finančních dat. S rostoucí digitalizací a automatizací v oblasti účetnictví se zvyšuje poptávka po odbornících, kteří rozumí těmto systémům a umí je efektivně využívat.

Co mě naučí v rámci Účetních informačních systémů vysoká škola?

Na vysoké škole se v rámci studia Účetních informačních systémů studenti naučí, jak se tyto systémy používají, jak fungují, jak jsou strukturovány a jak je možné je efektivně implementovat a spravovat. 

Získají znalosti o modulové struktuře účetních systémů, o tom, jak spravovat různé účetní procesy, jako je správa majetku, fakturace, výplaty a další. Také se dozvědí, jak tyto systémy využít pro finanční analýzy a rozhodování.

Kde znalosti o Účetních informačních systémech využiji?

Znalosti o Účetních informačních systémech lze využít v široké škále oblastí – od účetních pozic ve firmách různých velikostí až po role v oblasti IT managementu a poradenství. 

Jsou nezbytné pro pozice, které vyžadují správu nebo implementaci účetních softwarů, a jsou také cenné pro manažery a podnikatele, kteří potřebují hlubší porozumění finančním operacím a procesům ve svých organizacích.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Účetních informačních systémů, jaká témata můžeš očekávat?

Účetní informační systémy

Studium Účetních informačních systémů – Obsah:
Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti problematiky počítačově orientovaných informačních systémů, zejména výběr systémů podle požadavků podniku.

Studenti si osvojí základní principy zavádění, řízení a inovace informačních systémů s důrazem na jejich vzájemné vazby.
Studenti se seznámí s koncepty Enterprise Resource Planning (ERP) a ERP II, což jsou integrované informační systémy navržené pro efektivní správu podnikových procesů. Získají hlubší porozumění funkcionalitě těchto systémů, které zahrnují správu zásob, financí, lidských zdrojů a dalších klíčových oblastí podnikání.

Studenti se dozvědí, jak informační systémy zpracovávají a uchovávají data v podnikovém prostředí. Budou rozumět, jakým způsobem informační systémy podporují a automatizují různé podnikové procesy.

Tato část se bude zabývat plánováním, implementací a řízením projektů spojených s nasazením informačních systémů do podniku. Studenti se naučí spravovat časový plán, zdroje a rizika projektu.

Studenti se seznámí příklady použití informačních systémů v podnikovém prostředí. Porozumí, jak tyto systémy přispívají k efektivitě a konkurenceschopnosti organizací.

Tato část se zaměří na účetní informační systémy a jejich strukturu, která se skládá z různých modulů. Studenti se budou detailněji zabývat funkcionalitou jednotlivých modulů, jako je správa účetnictví, zásob, fakturace atd.

Studenti se naučí, jak spravovat dlouhodobý majetek v rámci účetního informačního systému, což zahrnuje sledování a účtování aktiv, jako jsou budovy, stroje a zařízení.

V této části se studenti budou zabývat správou finančního majetku, což zahrnuje sledování finančních investic a portfolio.

Studenti se dozvědí, jakým způsobem informační systém podporuje správu skladových zásob, sledování prodejů a jejich propojení s fakturačním procesem.

Tato část se bude věnovat modulu pro správu přijatých faktur a souvisejícím postupům, jako je výpočet a úhrada DPH, metody úhrad závazků a správa financí.

Studenti se budou zabývat modulem personalistiky, který zahrnuje správu zaměstnanců, výplaty, odvody a také evidenci služebních cest a jízd.

Tato část se bude věnovat modulu hlavní knihy, což je centrální složka účetního systému, kde se zaznamenávají všechny účetní transakce.

Studenti se dozvědí o vnitropodnikovém členění organizace, jako jsou střediska nákladů, projekty nebo objednávky. Budou rozumět tomu, jak tyto struktury pomáhají spravovat zdroje a sledovat náklady.

Tato část se bude zabývat tvorbou manažerských finančních výkazů, jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, a také analýzou finančních ukazatelů, která pomáhá vedení podniku v rozhodovacím procesu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!