Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Účetnictví-Daně-Controlling

Účetní informační systémy

Studijní
program

Účetnictví-Daně-Controlling (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAKÉ ROLE HRAJÍ ÚČETNÍ INFORMAČNÍ SYSTÉMY V PODNIKÁNÍ?

Jaké jsou výhody a využití účetních informačních systémů v moderním podnikání? Prozkoumej technologie a aplikace používané pro účetní a finanční řízení.

Získej komplexní vzdělání. Hloubkové znalosti v účetnictví, důkladné porozumění daňové legislativě, základy finančního controllingu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Účetnictví-Daně-Controlling.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co jsou to Účetní informační systémy?

Účetní informační systémy jsou softwarová řešení navržená pro správu a automatizaci účetních procesů v organizacích. Tyto systémy umožňují efektivní shromažďování, ukládání, správu a zpracování finančních dat a transakcí, čímž usnadňují účetní práci, zpracování faktur, správu zásob, výplatní agendu a další finanční operace.

Účetní informační systémy jsou klíčové pro efektivní finanční řízení a jsou nezbytné pro správné a přesné účetnictví v moderním podnikatelském prostředí.

Proč se zajímat o studium Účetních informačních systémů?

Studium Účetních informačních systémů je klíčové pro každého, kdo chce rozvíjet kariéru v oblasti financí, účetnictví nebo IT managementu. Pochopení těchto systémů je nezbytné pro efektivní správu finančních operací a podporu strategického rozhodování v podnicích.

 

Znalost těchto systémů je klíčová pro účetní, finanční analytiky a manažery, protože poskytují nástroje pro správu, analýzu a reportování finančních dat. S rostoucí digitalizací a automatizací v oblasti účetnictví se zvyšuje poptávka po odbornících, kteří rozumí těmto systémům a umí je efektivně využívat.

Co mě naučí v rámci Účetních informačních systémů vysoká škola?

Na vysoké škole se v rámci studia Účetních informačních systémů studenti naučí, jak se tyto systémy používají, jak fungují, jak jsou strukturovány a jak je možné je efektivně implementovat a spravovat. 

Získají znalosti o modulové struktuře účetních systémů, o tom, jak spravovat různé účetní procesy, jako je správa majetku, fakturace, výplaty a další. Také se dozvědí, jak tyto systémy využít pro finanční analýzy a rozhodování.

Kde znalosti o Účetních informačních systémech využiji?

Znalosti o Účetních informačních systémech lze využít v široké škále oblastí – od účetních pozic ve firmách různých velikostí až po role v oblasti IT managementu a poradenství. 

Jsou nezbytné pro pozice, které vyžadují správu nebo implementaci účetních softwarů, a jsou také cenné pro manažery a podnikatele, kteří potřebují hlubší porozumění finančním operacím a procesům ve svých organizacích.

Chceš studovat
účetnictví a daně?

Ponoř se do světa čísel, zákonů a finančního zdraví institucí. Začni s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Účetních informačních systémů, jaká témata můžeš očekávat?

Účetní informační systémy

Studium Účetních informačních systémů – Obsah:
Cílem předmětu je získání základních znalostí a dovedností v oblasti problematiky počítačově orientovaných informačních systémů, zejména výběr systémů podle požadavků podniku.

Studenti si osvojí základní principy zavádění, řízení a inovace informačních systémů s důrazem na jejich vzájemné vazby.
Studenti se seznámí s koncepty Enterprise Resource Planning (ERP) a ERP II, což jsou integrované informační systémy navržené pro efektivní správu podnikových procesů. Získají hlubší porozumění funkcionalitě těchto systémů, které zahrnují správu zásob, financí, lidských zdrojů a dalších klíčových oblastí podnikání.

Studenti se dozvědí, jak informační systémy zpracovávají a uchovávají data v podnikovém prostředí. Budou rozumět, jakým způsobem informační systémy podporují a automatizují různé podnikové procesy.

Tato část se bude zabývat plánováním, implementací a řízením projektů spojených s nasazením informačních systémů do podniku. Studenti se naučí spravovat časový plán, zdroje a rizika projektu.

Studenti se seznámí příklady použití informačních systémů v podnikovém prostředí. Porozumí, jak tyto systémy přispívají k efektivitě a konkurenceschopnosti organizací.

Tato část se zaměří na účetní informační systémy a jejich strukturu, která se skládá z různých modulů. Studenti se budou detailněji zabývat funkcionalitou jednotlivých modulů, jako je správa účetnictví, zásob, fakturace atd.

Studenti se naučí, jak spravovat dlouhodobý majetek v rámci účetního informačního systému, což zahrnuje sledování a účtování aktiv, jako jsou budovy, stroje a zařízení.

V této části se studenti budou zabývat správou finančního majetku, což zahrnuje sledování finančních investic a portfolio.

Studenti se dozvědí, jakým způsobem informační systém podporuje správu skladových zásob, sledování prodejů a jejich propojení s fakturačním procesem.

Tato část se bude věnovat modulu pro správu přijatých faktur a souvisejícím postupům, jako je výpočet a úhrada DPH, metody úhrad závazků a správa financí.

Studenti se budou zabývat modulem personalistiky, který zahrnuje správu zaměstnanců, výplaty, odvody a také evidenci služebních cest a jízd.

Tato část se bude věnovat modulu hlavní knihy, což je centrální složka účetního systému, kde se zaznamenávají všechny účetní transakce.

Studenti se dozvědí o vnitropodnikovém členění organizace, jako jsou střediska nákladů, projekty nebo objednávky. Budou rozumět tomu, jak tyto struktury pomáhají spravovat zdroje a sledovat náklady.

Tato část se bude zabývat tvorbou manažerských finančních výkazů, jako jsou rozvaha a výkaz zisku a ztráty, a také analýzou finančních ukazatelů, která pomáhá vedení podniku v rozhodovacím procesu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program Účetnictví daně controlling

Získej vzdělání z oblasti účetnictví-daní a controllingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student