Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Personální management

Studijní
program

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč Ostrava od 25 300 Kč

JAK SE ŘÍDÍ PERSONÁLNÍ MANAGEMENT V ORGANIZACI?

Jaké strategie a praktiky jsou efektivní v personálním managementu? Nauč se řízení lidských zdrojů, motivaci zaměstnanců a řízení talentů.

Získej komplexní vzdělání. Strategie řízení lidí, rozvoj zaměstnanců, efektivní personální management – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Řízení lidských zdrojů.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Personální management?

Personální management je oblastí řízení, která se zaměřuje na efektivní a produktivní správu lidských zdrojů v organizaci. Hlavním cílem je zajistit, aby byly správné osoby na správných místech, aby maximálně přispěly k úspěchu organizace. 

Zahrnuje širokou škálu činností, jako je nábor a výběr zaměstnanců, školení a rozvoj, hodnocení výkonu, odměňování a řízení pracovních vztahů. 

Personální management klade důraz na vytváření strategií, které pomáhají firmám dosahovat svých cílů prostřednictvím efektivního využití lidského kapitálu.

Proč se zajímat o studium Personálního managementu?

Studium personálního managementu je důležité, protože lidské zdroje jsou zásadním prvkem pro úspěch každé organizace. Porozumění tomu, jak spravovat a motivovat zaměstnance, je klíčové pro zlepšení produktivity, efektivity a celkového výkonu firmy.

Studium také poskytuje důležité dovednosti v oblastech jako jsou komunikace, řešení konfliktů a strategické plánování, což jsou kompetence, které jsou vysoce ceněny v různých pracovních pozicích a odvětvích.

Co mě naučí v rámci Personálního managementu vysoká škola?

V rámci studia personálního managementu na vysoké škole se studenti naučí různé aspekty řízení lidských zdrojů, od náboru a výběru, přes rozvoj a školení zaměstnanců, až po hodnocení výkonu a strategické řízení lidských zdrojů. 

Studium zahrnuje také naučení se řešit specifické výzvy, jako jsou diverzita na pracovišti, pracovní právo a etika. Znalosti získané během studia pomáhají studentům rozvíjet schopnosti potřebné pro efektivní vedení a správu týmů.

Kde znalosti o Personálním managementu využiji?

Znalosti o personálním managementu lze využít v širokém spektru oblastí a odvětví. Jsou nezbytné pro HR manažery, ale také pro manažery a vedoucí pracovníky v různých oblastech, kteří musí efektivně řídit a motivovat své týmy. 

Znalosti jsou také užitečné pro podnikatele a majitele malých firem, kteří potřebují základní znalosti v oblasti řízení lidských zdrojů. S rostoucím důrazem na pracovní kulturu a zaměstnaneckou spokojenost, je personální management klíčový pro budování silných a produktivních organizací.

Chceš studovat
lidské zdroje?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Personálního managementu, jaká témata můžeš očekávat?

Personální management

Studium Personální management – Obsah:
Cílem předmětu je poznání specifické oblasti personálního řízení, kterou je personální management ve smyslu „manažer jako subjekt řízení lidských zdrojů“.

Studenti se v tomto předmětu seznámí se specifiky manažerů, jakožto skupiny zaměstnanců v organizaci, jejich specifickými potřebami a možnostmi z pohledu pracovních podmínek, odměňování, řízení kariéry a dalšího rozvoje a naučí se základní dovednosti v oblasti komunikace s manažery.

Studenti se naučí rozumět sociálním aspektům manažerské pozice, včetně toho, jak manažeři interagují s ostatními zaměstnanci v organizaci. Získají dovednosti v oblasti budování vztahů a komunikace, což je klíčové pro úspěšné vedení týmu.

V rámci tohoto tématu se studenti seznámí s různými osobnostními vlastnostmi manažerů, jako je extroverze, introverze, emocionální inteligence a další. Porozumí, jaké vlastnosti mohou být pro manažery výhodné a jak je rozvíjet.

Studenti se naučí důležitost péče o duševní zdraví manažerů, jak identifikovat stresové situace a strategie pro jeho zvládání. Důraz bude kladen na prevenci vyhoření a udržení duševního zdraví v náročném manažerském prostředí.

V rámci tématu se studenti více zaměří na dlouhodobý rozvoj manažerské kariéry. Studenti se dozvědí o různých kariérních cestách pro manažery, včetně možností povýšení, specializace nebo změny oboru. Budou se také učit plánovat svou vlastní kariéru.

Studenti získají konkrétní dovednosti a techniky, které jim pomohou rozvíjet své manažerské schopnosti. To může zahrnovat trénink, mentoring, rozvojové programy a další metody, které podpoří jejich profesionální růst.

V rámci tématu se studenti zaměří na různé systémy odměňování pro manažery, včetně finančních a nefinančních odměn. Studenti se dozvědí, jak tato odměňovací systémy ovlivňují motivaci a výkonnost manažerů.

Studenti se dozvědí, jaký vliv mají manažeři na formování organizační kultury a jak mohou prostřednictvím svého vedení podporovat hodnoty a cíle organizace.

V rámci tématu studenti prozkoumají různé aspekty moci v organizaci, včetně hierarchie, politiky a vlivu. Studenti budou rozumět, jak efektivně využívat moc k dosažení cílů.

Studenti se naučí strategie a postupy pro řízení změny v organizaci a jak podporovat organizační rozvoj.

V rámci tématu se studenti zaměří na budování pozitivních vztahů mezi zaměstnanci a manažery, řešení konfliktů a podporu spolupráce.

Studenti se naučí techniky zapojení zaměstnanců do rozhodovacích procesů, včetně participativního řízení, a jak zlepšit komunikaci v organizaci.

V rámci tématu se studenti zaměří na různorodostí pracovní síly, včetně rasy, pohlaví, kultury a dalších faktorů, a jak manažeři mohou efektivně pracovat s tímto rozmanitým týmem.

Studenti se seznámí s různými kontexty, ve kterých mohou manažeři pracovat, jako je veřejný sektor, neziskové organizace a rodinné firmy, a budou rozumět specifickým výzvám a příležitostem v těchto prostředích.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ

Získej vzdělání z oblasti Řízení lidských zdrojů. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student