Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Digitální ekonomika a společnost:

Personální marketing

Studijní
program

Řízení lidských zdrojů (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč Ostrava od 25 300 Kč

JAK POUŽÍT MARKETING PRO ATRAKCI A UDRŽENÍ TALENTŮ?

Jaké marketingové strategie lze využít pro atraktivní prezentaci firmy a přilákání talentovaných zaměstnanců? Zaměř se na branding zaměstnavatele a marketingové taktiky v HR.

Získej komplexní vzdělání. Strategie řízení lidí, rozvoj zaměstnanců, efektivní personální management – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Řízení lidských zdrojů.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Personální marketing?

Personální marketing je strategický přístup, který se zaměřuje na přilákání, udržení a rozvoj talentů v organizaci. 

Zabývá se využíváním různých nástrojů a technik k efektivní komunikaci s existujícími i potenciálními zaměstnanci, aby se zvýšila atraktivnost firmy jako pracovního místa a podpořila loajalita a spokojenost zaměstnanců.

Mezi nástroje a techniky se řadí např. inzerce pracovních pozic, online marketing, sociální média, a další metody k budování silného zaměstnavatelského brandu a pozitivního vnímání organizace mezi stávajícími i potenciálními zaměstnanci.

Proč se zajímat o studium Personálního marketingu?

Personální marketing poskytuje znalosti a nástroje, které jsou nezbytné pro úspěšné plánování a implementaci strategií náboru, udržení a rozvoje zaměstnanců. To je zásadní pro budování silné zaměstnavatelské značky a konkurenceschopnosti na trhu.

Studium personálního marketingu je klíčové pro získání dovedností potřebných k efektivnímu řízení lidských zdrojů v moderních organizacích. 

Co mě naučí v rámci Personálního marketingu vysoká škola?

Studenti se na vysoké škole v rámci personálního marketingu naučí, jak provádět výzkum v oblasti lidských zdrojů, analyzovat trh práce, a jak tyto informace využít pro optimalizaci HR strategií. Získají také dovednosti v oblasti Employer Brandingu a výzkumu trhu pracovních sil.

 

Vysoká škola poskytuje teoretické znalosti a praktické dovednosti v oblasti personálního marketingu, včetně použití různých nástrojů a technik pro efektivní nábor a udržení zaměstnanců. 

Kde znalosti o Personálním marketingu využiji?

Znalosti získané v oblasti personálního marketingu lze využít v širokém spektru oblastí v rámci organizací. Jsou důležité zejména pro podniky a instituce a jejich HR oddělení, kde pomáhají s náborovými strategiemi, udržováním zaměstnanců a rozvojem talentů. 

Tyto dovednosti jsou také užitečné v marketingových a komunikačních rolích, kde se zaměřují na budování a udržování silné zaměstnavatelské značky a pozitivního vnímání firmy jak interně, tak externě.

Chceš studovat
lidské zdroje?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Personální marketing, jaká témata můžeš očekávat?

Personální marketing

Studium Personálního marketingu – Obsah:
Cílem tohoto předmětu je poskytnout studentům komplexní porozumění a dovednosti v oblasti personálního marketingu a výzkumu v oblasti lidských zdrojů.

Studenti se budou učit, jak efektivně náborové strategie, udržování a rozvoj zaměstnanců ovlivňovat a podporovat prostřednictvím různých nástrojů a technik.

Tento předmět je navržen tak, aby studenti získali schopnosti, které jsou podstatné pro úspěšné řízení lidských zdrojů a budování pozitivního zaměstnavatelského obrazu v rámci moderního pracovního prostředí.

V této části předmětu se studenti seznámí se základními pojmy a koncepty personálního marketingu. Získají přehled o významu personálního marketingu v současném podnikovém prostředí a jeho vztahu k oblasti lidských zdrojů.

Studenti budou rozumět rozdílu mezi personálním marketingem a Employer Brandingem a jak tyto strategie mohou spolupracovat. Naučí se, jak budovat silnou zaměstnavatelskou značku a jaký vliv má na atraktivitu firmy pro potenciální zaměstnance.

V této části se studenti dozvědí o různých nástrojích a technikách, které mohou být použity v personálním marketingu. Naučí se, jak efektivně využívat inzerce pracovních pozic, online marketingu, sociálních médií a dalších prostředků k dosažení cílů náboru a udržení zaměstnanců.

Studenti získají přehled o tom, jak personální marketing spolupracuje s obecným řízením lidských zdrojů (HR). Naučí se, jakým způsobem může personální marketing podporovat strategie HR a jak obě oblasti mohou navzájem synergicky působit.

V této části se zaměří na to, jak organizace mohou využít personální marketing jak uvnitř firmy (interně), například při komunikaci s existujícími zaměstnanci, tak i navenek (externě), například při komunikaci s potenciálními uchazeči. Studenti se naučí strategie pro budování spokojenosti a loajality zaměstnanců.

V této části se studenti zaměří na metody a techniky výzkumu v oblasti personálního marketingu. Studenti se seznámí s různými kvantitativními a kvalitativními výzkumnými metodami, které se využívají pro sběr dat a analýzu v oblasti lidských zdrojů.

Studenti se naučí, jak provádět výzkum trhu pracovních sil, což je důležitá součást personálního marketingu. Budou se zabývat analýzou trhu práce, identifikací klíčových cílových skupin zaměstnanců a sběrem dat o preferencích a očekáváních potenciálních zaměstnanců.

V této části předmětu se studenti zaměří na konkrétní metody a techniky výzkumu v oblasti personálního marketingu. Studenti se obeznámí s různými metodami sběru dat, jako jsou dotazníky, rozhovory, pozorování a analýza dokumentů. Budou mít možnost procvičovat tyto metody a aplikovat je na konkrétní personální problémy a výzkumné otázky.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
ŘÍZENÍ LIDSKÝCH
ZDROJŮ

Získej vzdělání z oblasti Řízení lidských zdrojů. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student