Digitální ekonomika a společnost:

Logistika v letecké dopravě

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ ROZUMĚT LOGISTICE V LETECKÉ DOPRAVĚ?

Jakým způsobem je řízena logistika v leteckém průmyslu? Zaměř se na plánování, organizaci a řízení logistických procesů v letecké dopravě.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Logistika v letecké dopravě?

Logistika v letecké dopravě je klíčovým prvkem leteckého průmyslu, který zahrnuje plánování, řízení a realizaci efektivního pohybu leteckých náhradních dílů, zboží a nákladů. T

Logistika v letecké dopravě se zaměřuje na zajištění, že všechny součásti, potřebné pro údržbu a provoz civilních letadel, jsou správně skladovány, přepravovány a dostupné, když jsou potřeba. Zahrnuje řadu důležitých aspektů, jako jsou zásobovací procesy, skladové hospodářství, výběr dodavatelů, certifikace, nákup a opravy náhradních dílů, typy objednávek a logistické postupy.

Proč se zajímat o studium Logistiky v letecké dopravě?

Studium logistiky v letecké dopravě je důležité, protože letecký průmysl je stále více závislý na efektivní a bezpečné logistice. Zde se otevírá prostor pro řadu specializovaných odborníků

S rostoucím důrazem na bezpečnost, účinnost a minimalizaci provozních nákladů je důležité mít odborníky, kteří rozumí složitým procesům spojeným s logistikou v této oblasti. 

Co mě naučí v rámci Logistiky v letecké dopravě vysoká škola?

Vysoká škola poskytuje v předmětu logistiky v letecké dopravě poskytuje pochopení řady témat, včetně údržby letadel, řídících předpisů, zásobování náhradních dílů, certifikací, nákupu a oprav, druhů objednávek a smluv s dodavateli. 

Studenti se také naučí o různých možnostech přepravy, včetně přepravy nebezpečného zboží, a o mobilních mechanizačních prostředcích používaných na letištích. 

Kde znalosti o Logistice v letecké dopravě využiji?

Znalosti získané studiem logistiky v letecké dopravě lze využít v širokém spektru pozic v leteckém průmyslu a oblastech, jako je řízení zásob a skladů, plánování a provádění údržby letadel, správa dodavatelských řetězců a logistika, nebo v oblasti bezpečnostního řízení. 

Se znalostmi o logistice v letecké dopravě jsou další možnosti uplatnění v leteckých společnostech, u výrobců letadel a součástek, ve firmách poskytujících logistické služby, nebo v regulačních a dozorových orgánech leteckého průmyslu. Znalosti logistiky jsou důležité také pro role ve správě a provozu letišť.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Logistiky v letecké dopravě, jaká témata můžeš očekávat?

Logistika v letecké dopravě

Logistika v letecké dopravě Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Logistika leteckých náhradních dílů“ je poskytnout studentům základní znalosti, dovednosti a povědomí o předpisech, procesech a praktických postupech týkajících se zajišťování, skladování a přepravy leteckých náhradních dílů nezbytných pro bezpečnou a efektivní údržbu civilních letadel v leteckém průmyslu.

 

Studenti se dozvědí základní informace o údržbě letadel a systému MRO. Budou rozumět důležitosti pravidelné údržby pro bezpečnost a provozuschopnost letadel.

Studenti se seznámí s právními předpisy, které upravují provoz a údržbu civilních letadel. Budou schopni identifikovat předepsané revize a kontroly prováděné na letadlech.

Studenti se seznámí s klíčovými pojmy týkajícími se leteckých náhradních dílů, jako jsou OEM (Originální výrobce), PMA (Parts Manufacturer Approval) a další. Budou rozumět, jak se náhradní díly klasifikují podle různých kritérií, například podle jejich původu nebo kvality.

Studenti se naučí o procesech spojených se zásobováním leteckých náhradních dílů, včetně jejich skladování a správy. Budou se zabývat normami a standardy, které musí být dodržovány, aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita náhradních dílů.

Studenti se dozvědí, jaká kritéria hrají roli při výběru spolehlivých dodavatelů leteckých náhradních dílů a jak stanovit požadavky na jejich kvalitu. Budou se také učit, jak probíhá hodnocení dodavatelů a monitorovat jejich výkonnost.

Studenti porozumí různým certifikátům a dokumentům, které musí být připojeny k leteckým náhradním dílům při jejich pohybu. Certifikáty kvality, vzdušnou hodnotu, bezpečnostní certifikáty a další.

Studenti se seznámí s procesem nákupu leteckých náhradních dílů, včetně jednání s dodavateli a cenového vyjednávání. Porozumí postupům pro provádění oprav a úprav náhradních dílů.

Studenti se naučí rozlišovat různé typy objednávek náhradních dílů, včetně standardních objednávek, naléhavých objednávek a zpětných objednávek. Porozumí procesu reklamací a zajišťování náhrad za vadné díly.

Studenti se budou učit, jak plánovat a spravovat skladové zásoby leteckých náhradních dílů, aby byly dostupné včas a zároveň minimalizovaly náklady. Seznámí se s příklady z praxe a situacemi z reálného provozu.

Studenti se seznámí s různými druhy smluv uzavíraných s dodavateli leteckých náhradních dílů, včetně smluv na dodávky, servisních smluv a smluv o záruce. Porozumí klíčovým prvkům těchto smluv.

Studenti se dozvědí o další dokumentaci a formálnostech, které musí být dodržovány při přepravě a zajišťování leteckých náhradních dílů, včetně dovozních a vývozních formalit.

Studenti se seznámí s různými možnostmi přepravy leteckých náhradních dílů, včetně letecké dopravy, silniční dopravy a mořské dopravy. Budou se také zabývat podmínkami INCOTERMS 2020, které upravují mezinárodní obchodní transakce.

Studenti se naučí různé logistické postupy, které firmy využívají pro efektivní zajištění a přepravu leteckých náhradních dílů. Seznámí se se strategiemi skladování, plánování tras a další aspekty logistiky.

Studenti se seznámí se specifickými bezpečnostními požadavky a postupy spojenými s přepravou nebezpečného zboží leteckou dopravou, včetně klasifikace a označení nebezpečných materiálů.

Studenti se seznámí s různými mobilními mechanizačními prostředky používanými na letištích pro manipulaci s leteckými náhradními díly, jako jsou vysokozdvižné vozíky a nakladače.

Studenti se seznámí s konkrétními příklady a reálnými situacemi z praxe, které ilustrují a aplikují teoretický obsah předmětu. 

Studenti se v rámci cvičení seznámí s konceptem behaviorální detekce a jeho možným využitím k zlepšení bezpečnosti v civilním letectví.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!