Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy:

Logistika v letecké dopravě

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ ROZUMĚT LOGISTICE V LETECKÉ DOPRAVĚ?

Jakým způsobem je řízena logistika v leteckém průmyslu? Zaměř se na plánování, organizaci a řízení logistických procesů v letecké dopravě.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Logistika v letecké dopravě?

Logistika v letecké dopravě je klíčovým prvkem leteckého průmyslu, který zahrnuje plánování, řízení a realizaci efektivního pohybu leteckých náhradních dílů, zboží a nákladů. T

Logistika v letecké dopravě se zaměřuje na zajištění, že všechny součásti, potřebné pro údržbu a provoz civilních letadel, jsou správně skladovány, přepravovány a dostupné, když jsou potřeba. Zahrnuje řadu důležitých aspektů, jako jsou zásobovací procesy, skladové hospodářství, výběr dodavatelů, certifikace, nákup a opravy náhradních dílů, typy objednávek a logistické postupy.

Proč se zajímat o studium Logistiky v letecké dopravě?

Studium logistiky v letecké dopravě je důležité, protože letecký průmysl je stále více závislý na efektivní a bezpečné logistice. Zde se otevírá prostor pro řadu specializovaných odborníků

S rostoucím důrazem na bezpečnost, účinnost a minimalizaci provozních nákladů je důležité mít odborníky, kteří rozumí složitým procesům spojeným s logistikou v této oblasti. 

Co mě naučí v rámci Logistiky v letecké dopravě vysoká škola?

Vysoká škola poskytuje v předmětu logistiky v letecké dopravě poskytuje pochopení řady témat, včetně údržby letadel, řídících předpisů, zásobování náhradních dílů, certifikací, nákupu a oprav, druhů objednávek a smluv s dodavateli. 

Studenti se také naučí o různých možnostech přepravy, včetně přepravy nebezpečného zboží, a o mobilních mechanizačních prostředcích používaných na letištích. 

Kde znalosti o Logistice v letecké dopravě využiji?

Znalosti získané studiem logistiky v letecké dopravě lze využít v širokém spektru pozic v leteckém průmyslu a oblastech, jako je řízení zásob a skladů, plánování a provádění údržby letadel, správa dodavatelských řetězců a logistika, nebo v oblasti bezpečnostního řízení. 

Se znalostmi o logistice v letecké dopravě jsou další možnosti uplatnění v leteckých společnostech, u výrobců letadel a součástek, ve firmách poskytujících logistické služby, nebo v regulačních a dozorových orgánech leteckého průmyslu. Znalosti logistiky jsou důležité také pro role ve správě a provozu letišť.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Logistiky v letecké dopravě, jaká témata můžeš očekávat?

Logistika v letecké dopravě

Logistika v letecké dopravě Studium – Obsah:
Cílem předmětu „Logistika leteckých náhradních dílů“ je poskytnout studentům základní znalosti, dovednosti a povědomí o předpisech, procesech a praktických postupech týkajících se zajišťování, skladování a přepravy leteckých náhradních dílů nezbytných pro bezpečnou a efektivní údržbu civilních letadel v leteckém průmyslu.

 

Studenti se dozvědí základní informace o údržbě letadel a systému MRO. Budou rozumět důležitosti pravidelné údržby pro bezpečnost a provozuschopnost letadel.

Studenti se seznámí s právními předpisy, které upravují provoz a údržbu civilních letadel. Budou schopni identifikovat předepsané revize a kontroly prováděné na letadlech.

Studenti se seznámí s klíčovými pojmy týkajícími se leteckých náhradních dílů, jako jsou OEM (Originální výrobce), PMA (Parts Manufacturer Approval) a další. Budou rozumět, jak se náhradní díly klasifikují podle různých kritérií, například podle jejich původu nebo kvality.

Studenti se naučí o procesech spojených se zásobováním leteckých náhradních dílů, včetně jejich skladování a správy. Budou se zabývat normami a standardy, které musí být dodržovány, aby byla zajištěna bezpečnost a kvalita náhradních dílů.

Studenti se dozvědí, jaká kritéria hrají roli při výběru spolehlivých dodavatelů leteckých náhradních dílů a jak stanovit požadavky na jejich kvalitu. Budou se také učit, jak probíhá hodnocení dodavatelů a monitorovat jejich výkonnost.

Studenti porozumí různým certifikátům a dokumentům, které musí být připojeny k leteckým náhradním dílům při jejich pohybu. Certifikáty kvality, vzdušnou hodnotu, bezpečnostní certifikáty a další.

Studenti se seznámí s procesem nákupu leteckých náhradních dílů, včetně jednání s dodavateli a cenového vyjednávání. Porozumí postupům pro provádění oprav a úprav náhradních dílů.

Studenti se naučí rozlišovat různé typy objednávek náhradních dílů, včetně standardních objednávek, naléhavých objednávek a zpětných objednávek. Porozumí procesu reklamací a zajišťování náhrad za vadné díly.

Studenti se budou učit, jak plánovat a spravovat skladové zásoby leteckých náhradních dílů, aby byly dostupné včas a zároveň minimalizovaly náklady. Seznámí se s příklady z praxe a situacemi z reálného provozu.

Studenti se seznámí s různými druhy smluv uzavíraných s dodavateli leteckých náhradních dílů, včetně smluv na dodávky, servisních smluv a smluv o záruce. Porozumí klíčovým prvkům těchto smluv.

Studenti se dozvědí o další dokumentaci a formálnostech, které musí být dodržovány při přepravě a zajišťování leteckých náhradních dílů, včetně dovozních a vývozních formalit.

Studenti se seznámí s různými možnostmi přepravy leteckých náhradních dílů, včetně letecké dopravy, silniční dopravy a mořské dopravy. Budou se také zabývat podmínkami INCOTERMS 2020, které upravují mezinárodní obchodní transakce.

Studenti se naučí různé logistické postupy, které firmy využívají pro efektivní zajištění a přepravu leteckých náhradních dílů. Seznámí se se strategiemi skladování, plánování tras a další aspekty logistiky.

Studenti se seznámí se specifickými bezpečnostními požadavky a postupy spojenými s přepravou nebezpečného zboží leteckou dopravou, včetně klasifikace a označení nebezpečných materiálů.

Studenti se seznámí s různými mobilními mechanizačními prostředky používanými na letištích pro manipulaci s leteckými náhradními díly, jako jsou vysokozdvižné vozíky a nakladače.

Studenti se seznámí s konkrétními příklady a reálnými situacemi z praxe, které ilustrují a aplikují teoretický obsah předmětu. 

Studenti se v rámci cvičení seznámí s konceptem behaviorální detekce a jeho možným využitím k zlepšení bezpečnosti v civilním letectví.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student