Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy:

Bezpečnost v letecké dopravě

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK JE ZAJIŠTĚNA BEZPEČNOST V LETECKÉ DOPRAVĚ?

Jaké faktory přispívají k bezpečnosti v leteckém průmyslu? Získej informace o normách, protokolech a postupech zajišťující bezpečnostní aspekty letecké dopravy.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Bezpečnost v letecké dopravě?

Bezpečnost v letecké dopravě je komplexní oblast, která se zabývá prevencí nehod, incidentů a bezpečnostních rizik v civilním letectví. Zahrnuje širokou škálu témat, od provozní bezpečnosti letadel a letišť až po ochranu před protiprávními činy. 

Stěžejní pro bezpečnost v letecké dopravě je dodržování předpisů a norem, řízení rizik, vyšetřování nehod a vytváření bezpečnostní kultury v leteckých společnostech.

Proč se zajímat o studium Bezpečnosti v letecké dopravě?

Se zvyšujícím se počtem letů a rostoucí závislostí na letecké dopravě roste i potřeba odborně vyškolených profesionálů, kteří rozumí jak aktuálním bezpečnostním výzvám, tak budoucím trendům a technologiím. 

Studium bezpečnosti v letecké dopravě je podstatné pro udržení a zlepšování bezpečnostních standardů v tomto rychle se rozvíjejícím a technicky náročném odvětví. 

Studium této oblasti také představuje příležitost pro kariérní růst a přispívání k bezpečnosti a efektivitě celosvětového leteckého průmyslu.

Co mě naučí v rámci Bezpečnosti v letecké dopravy vysoká škola?

Na vysoká škola se studenti v rámci bezpečnosti v letecké dopravě naučí o mezinárodních a národních legislativních a předpisových rámcích, ochraně proti protiprávním činům, a metodách zajištění bezpečnosti na letištích. Kromě teoretických znalostí programy často zahrnují praktické cvičení a simulace reálných situací.

Získají tak vzdělání v oblastech jako jsou provozní bezpečnost, řízení bezpečnostních rizik, Safety Management Systemy, analýza nebezpečí a vyšetřování leteckých nehod. Studenti se

Kde znalosti o Bezpečnosti v letecké dopravě využiji?

Znalosti získané ve studiu bezpečnosti v letecké dopravě lze využít v řadě pracovních pozic a odvětví, jako je práce v leteckých společnostech, na letištích, v regulačních orgánech a vládních agenturách. 

Tyto znalosti pak mohou studenti využít jako bezpečnostní manažeři, analytici rizik, specialisté na vyšetřování nehod, poradci pro bezpečnostní normy nebo ve vývoji bezpečnostních technologií. 

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Bezpečnosti v letecké dopravě, jaká témata můžeš očekávat?

Bezpečnost v letecké dopravě

Bezpečnost v letecké dopravě Studium – Obsah:

Cílem předmětu je získat základní povědomí o podstatě, organizaci a systému bezpečnosti v letectví a letecké dopravě. Předmět se v první půli semestru zabývá historicky starší provozní bezpečností a v druhé půli semestru ochranou před protiprávními činy v civilním letectví. Cvičení vždy tematicky doplňují látku probíranou v předcházejícím tematickém bloku.
Studenti porozumí základním principům letecké bezpečnosti, jako je prevence nehod, ochrana cestujících a posádky, a budou moci analyzovat historický vývoj bezpečnostních opatření v letectví.

Studenti se seznámí s právními normami, které regulují bezpečnostní standardy v leteckém provozu a budou rozumět významu dodržování těchto předpisů.

Studenti v rámci cvičení získají hlubší povědomí o základních principech, které letecký provoz řídí, včetně faktorů, které mohou ohrozit bezpečnost.

Studenti se naučí implementovat a spravovat Safety Management System (SMS) ve firmách v rámci leteckého provozu a budou rozumět způsobům financování bezpečnostních opatření.

Studenti budou schopni identifikovat různé druhy nebezpečí, se kterými se může letecká doprava setkat, a provádět analýzu jejich potenciálního vlivu na bezpečnost.

Studenti se naučí v rámci cvičení rozlišovat různé druhy nebezpečí, které mohou vzniknout v leteckém provozu, a budou schopni identifikovat potenciální následky těchto nebezpečí na bezpečnost, posádku a cestující.

Studenti se naučí, jak efektivně řídit rizika spojená s leteckým provozem a implementovat opatření na snížení těchto rizik.

Studenti se seznámí s  implementací a spravou System Management Safety v leteckých firmách a jeho efektivním fungování.

Studenti se naučí v rámci cvičení používat nástroje, jako jsou matice bezpečnostních rizik, k analýze rizik a plánování opatření pro jejich snížení.

Studenti porozumí důležitosti budování bezpečnostní kultury ve firmách a budou znát metody, jak ji šířit a udržovat.

Studenti získají dovednosti pro vyšetřování leteckých nehod a incidentů a budou schopni identifikovat příčiny těchto událostí.

Studenti se v rámci cvičení seznámí s různými faktory a příčinami leteckých nehod a budou schopni analyzovat jejich komplexnost.

Studenti budou rozumět opatřením a právním aspektům týkajícím se ochrany civilního letectví před protiprávními činy, včetně historického kontextu.

Studenti se seznámí s právním rámcem a předpisy týkajícími se bezpečnosti letectví před protiprávními činy.

Studenti se naučí v rámci cvičení zabezpečovat okolí letiště a chránit ho před neoprávněným vstupem.

Studenti budou rozumět technologiím a postupům pro detekci nebezpečných předmětů a osob na letištích.

Studenti se seznámí s identifikací a ochranou měkkých cílů, což jsou potenciální místa pro protiprávní aktivity v civilním letectví.

Studenti se v rámci cvičení seznámí s konceptem behaviorální detekce a jeho možným využitím k zlepšení bezpečnosti v civilním letectví.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student