Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Provoz a řízení letecké dopravy:

Letecká legislativa

Studijní
program

Provoz a řízení letecké dopravy (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAKÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY ŘÍDÍ LETECKOU DOPRAVU?

Jaké legislativní normy a regulace formují letecký průmysl? Získej informace o mezinárodní a národní letecké legislativě a jejímu vlivu na provoz leteckých společností.

Získej komplexní vzdělání. Základy leteckého provozu, management leteckých společností, klíčové aspekty řízení v leteckém průmyslu – staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Provoz a řízení letecké dopravy.

STOJÍME SI ZA TÍM!

špičkoví pedagogové

Ve studijních programech vyučují významní akademičtí odborníci a odborníci z praxe.

Co je to Letecká legislativa?

Letecká legislativa je soubor právních předpisů a regulací, které se týkají civilního letectví. Zahrnuje široké spektrum témat, od teorie a vývoje práva civilního letectví, přes mezinárodní dohody jako je Chicagská úmluva, až po dvoustranné letecké dohody a otázky vlastnictví letadel. 

Letecká legislativa se také zabývá odpovědností leteckých dopravců, ochranou civilního letectví před protiprávními činy, provozní bezpečností, organizací leteckých služeb a ochranou životního prostředí. Institucionální zabezpečení a vybrané otázky z judikatury jsou dalšími klíčovými aspekty letecké legislativy.

Proč se zajímat o studium Letecké legislativy?

Studium letecké legislativy je klíčové pro ty, kteří chtějí pochopit složité právní a regulační struktury, které řídí civilní letectví. Je zásadní pro zajištění bezpečnosti, efektivity a udržitelnosti leteckého průmyslu. 

Znalost letecké legislativy umožňuje jednotlivcům navigovat v komplexním a dynamickém poli, které je ovlivňováno mezinárodními dohodami, národními zákony a měnícími se bezpečnostními a environmentálními standardy.

Co mě naučí v rámci Letecké legislativy vysoká škola?

V rámci studia letecké legislativy na vysoké škole se studenti naučí základním právním konceptům a teoriím týkajícím se civilního letectví. Získají hluboké porozumění historického vývoje tohoto práva, Chicagské úmluvy, dvoustranných leteckých dohod a problematiky vlastnictví letadel. 

Dále se dozvědí o odpovědnosti leteckých dopravců, opatřeních proti protiprávním činům v letectví, provozní bezpečnosti, organizaci leteckých služeb a řízení leteckého provozu. Také se seznámí s vlivem letectví na životní prostředí a budou zkoumat konkrétní právní případy a soudní rozhodnutí.

Kde znalosti o Letecké legislativě využiji?

Znalosti o letecké legislativě lze využít v mnoha oblastech. Pro studenty, kteří chtějí rozvíjet kariéru v letectví, právu, bezpečnosti nebo v oblasti mezinárodního obchodu, poskytují důkladný základ v oblasti, která je zásadní pro letecký průmysl. Znalosti o letecké legislativě jim umožňují lépe chápat a interpretovat komplexní právní struktury, což je klíčové pro řešení současných výzev v tomto dynamickém odvětví.

Znalosti o letecké legislativě také využijí odborníci na bezpečnost a dodržování předpisů a profesionálové pracující v mezinárodním obchodu, managementu letišť, a pro ty, kteří řeší otázky spojené s letectvím.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Bezpečnosti v letecké dopravě, jaká témata můžeš očekávat?

Letecká legislativa

Letecká legislativa Studium – Obsah:
Cílem předmětu je poskytnout studentům komplexní přehled o problematice leteckého práva/ letecké legislativy, kde studenti získají základní znalosti v dané oblasti.

Vytvoří studentům přehled o legislativní úpravě civilní letecké dopravy jako i přehled o organizaci letecké dopravy. Předmět se detailně zaměří na právní úpravu některých oblastí civilního letectví.

Studenti porozumí základním právním konceptům v oblasti civilního letectví, včetně jurisdikce, právních subjektů a právních předpisů upravujících letectví.

Studenti se seznámí s historickým vývojem práva civilního letectví od jeho počátků až po současnost, včetně klíčových mezníků a událostí.

Studenti získají povědomí o obsahu Chicagské úmluvy a jejím významu pro mezinárodní civilní letectví. Budou rozumět, jakým způsobem tato úmluva stanovuje normy pro bezpečnost a provoz letectví.

Studenti se dozvědí o procesu uzavírání dvoustranných dohod mezi státy a jak tyto dohody ovlivňují vlastnictví, provoz a práva letadel.

Studenti budou rozumět různým aspektům odpovědnosti leteckých dopravců, včetně odpovědnosti za škody na osobách a majetku, a budou se seznámit s mechanismy pojištění.

Studenti se dozvědí o opatřeních a právních předpisech, které mají chránit civilní letectví před terorismem, pirátstvím a jinými protiprávními činy.

Studenti budou mít hlubší znalost o bezpečnostních opatřeních a postupech, které se týkají provozu letadel, včetně certifikace letadel a školení personálu.

Studenti se seznámí s organizací leteckých služeb a řízením leteckého provozu, včetně fungování letišť, vzdušného prostoru a komunikace mezi letadly a řídicími středisky.

Studenti získají povědomí o vlivu civilního letectví na životní prostředí a o právních opatřeních a normách, které mají snížit negativní dopady letectví na životní prostředí. Studenti se také dozvědí o různých institucích a organizacích, které se zabývají regulací a správou civilního letectví na mezinárodní i národní úrovni.

Studenti se seznámí s konkrétními otázkami judikatury v oblasti civilního letectví.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Provoz a řízení
v letecké
dopravě

Poznej základy managementu a obchodování, základy letectví, organizací leteckých společností, logistiku a přepravní procesy.

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student