Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Podnikání a management:

Podnik a podnikání

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE DOZVĚDĚT, JAK ZALOŽIT A VEDENÍ PODNIK?

Získej přehled o základech podnikání, od založení podniku, přes jeho řízení, až po strategické plánování pro jeho růst a rozvoj.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Podnik a podnikání?

Podnik a podnikání jsou dva úzce spojené pojmy, které společně tvoří základní rámec pro ekonomickou a komerční činnost ve společnosti. Podnikání je proces, kdy někdo zahajuje a vede svůj vlastní podnik s cílem vydělat peníze a uspět na trhu. Podnik je místo, kde se toto všechno děje, jako obchod nebo firma, která prodává zboží nebo služby.

Úspěch v podnikání je založen na efektivním využití zdrojů, inovacích, strategickém plánování a schopnosti reagovat na měnící se podnikatelské prostředí. 

Proč se zajímat o studium Podniku a podnikání?

Studium podniku a podnikání je důležité pro získání znalostí a dovedností potřebných pro úspěšné řízení podniku nebo zahájení vlastního podnikání. 

Poskytuje celostní pohled na ekonomické, právní a manažerské aspekty podnikání, což je nezbytné pro pochopení fungování trhů a strategického rozhodování. 

Co mě naučí v rámci Podniku a podnikání vysoká škola?

 Studenti se naučí analyzovat trhy, rozvíjet obchodní strategie, řídit finanční zdroje a vytvářet efektivní organizační struktury. Vysokoškolské studium podniku a podnikání se tak zaměřuje na širokou škálu témat, od základních ekonomických principů až po specifické oblasti jako je marketing, finance, řízení lidských zdrojů a strategické plánování. 

Studenti také získají dovednosti v oblasti leadershipu, týmové práce a etického rozhodování, což je připraví na různé role v podnikatelském prostředí.

Kde znalosti o Podniku a podnikání využiji?

Znalosti o leadershipu a týmové práci jsou aplikovatelné v širokém spektru situací – od pracovních míst v korporacích, startupech, neziskových organizacích, veřejné správě až po osobní rozvoj a komunitní aktivity. 

Dovednosti pomáhají při řízení týmů, zlepšování pracovního prostředí, zvyšování efektivity a efektivity projektů a při rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů ve všech aspektech života.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Podniku a podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Podnik a podnikání

Studium Podniku a podnikání – Obsah:
Cílem předmětu „Podnik a podnikání“ je poskytnout studentům komplexní pochopení základních principů a procesů v podnikání. Předmět se zaměřuje na osvojení klíčové terminologie a na pochopení role podniku ve společnosti, typologie podniků, podnikatelského prostředí a ekonomických principů podniku.

Studenti se dále naučí o majetkové a kapitálové struktuře podniků, o životním cyklu a vývojových fázích podnikání, včetně specifických aspektů malého a středního podnikání a rodinného podnikání. Tento předmět si klade za cíl připravit studenty na efektivní a informované rozhodování v oblasti podnikání a poskytnout jim nástroje pro úspěšné působení v podnikatelském prostředí.
Studenti se seznámí s klíčovými pojmy a definicemi spojenými s podnikáním. Získají povědomí o významu podnikání jako společenského a ekonomického jevu.

Téma se zaměřuje na charakteristiky podniku, jeho cíle a různé typy podniků, které existují na trhu.

Studenti se naučí analyzovat a hodnotit podnikatelské prostředí, včetně jeho vývojových trendů a struktury.

Toto téma studentům umožní porozumět tomu, jak podniky budují svůj majetek a kapitál a jak to ovlivňuje jejich fungování.

Studenti se seznámí s ekonomickými principy, které ovlivňují rozhodování v podniku, včetně principů efektivity a optimalizace.

Toto téma studentům umožní získat povědomí o různých procesech a činnostech, které probíhají v rámci podnikání, jako je marketing, řízení lidských zdrojů, výroba atd.

Studenti budou rozumět různým fázím životního cyklu podniku, včetně založení, růstu, zralosti a možného ukončení.

Toto téma se zaměřuje na počáteční kroky podnikatele při zahájení podnikání, včetně plánování a financování.

Studenti se naučí identifikovat rizika spojená s provozem podniku a způsoby, jak překonat obtíže během této fáze.

Toto téma se zaměřuje na faktory podporující růst podniku, včetně financování a ocenění podniku.

Studenti se seznámí s procesy a strategiemi expanze podniku na nové trhy a do nových oblastí.

Toto téma se zabývá rozhodováním o budoucnosti podniku, včetně možnosti ukončení činnosti nebo jejího obnovení.

Studenti se seznámí s různými aspekty malých a středních podniků (MSP), rodinného podnikání a opatřeními podpory podnikání v České republice.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student