Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Podnikání a management:

Logistika

Podnikání
a management
Jede

Marketingové komunikace, nosiče a zejména pozice se za poslední dekádu tak rozmnožily, že si jako absolvent můžeš svou oblast pečlivě vybrat.

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK OPTIMALIZOVAT LOGISTICKÉ PROCESY?

Zaměř se na moderní logistické strategie a řízení dodavatelských řetězců, od zásobování až po distribuci, a jak tyto procesy efektivně koordinovat.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Logistika?

Logistika je disciplína, která se zabývá plánováním, prováděním a řízením efektivního a ekonomického toku surovin, polotovarů a hotových výrobků, stejně jako souvisejících informací od místa původu k místu spotřeby. 

Cílem logistiky je uspokojit požadavky zákazníků v co nejefektivnější formě. Zahrnuje široké spektrum činností, jako je řízení dodavatelského řetězce, skladování, distribuce a přeprava.

Proč se zajímat o studium Logistiky?

Studium logistiky je jako „každodenní chléb“, protože logistika hraje nezbytnou roli v globální ekonomice a má zásadní dopad na výkonnost a úspěch podniků. Efektivní logistické procesy mohou výrazně snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit zákaznický servis. V dnešním propojeném a konkurenčním obchodním prostředí je zajištění hladkého toku zboží a informací klíčové pro úspěch.

Odvětví logistiky rovněž nabízí široký rozsah kariérních příležitostí a je stále více technologicky orientované, což nabízí možnosti pro inovace a rozvoj kariéry.

Co mě naučí v rámci Logistika vysoká škola?

Na vysoké škole se v rámci studia logistiky naučíte o různých aspektech logistického řízení, jako jsou řízení dodavatelského řetězce, skladování, distribuce, přeprava, řízení zásob, a informační toky. 

Studenti se budou zabývat také moderními technologiemi a jejich vlivem na logistiku, principy efektivního řízení, analýzou nákladů a výkonnosti, a trendech a budoucích výzvách v oboru.

Kde znalosti o Logistice využiji?

Znalosti o logistice lze využít v mnoha odvětvích a typech podnikání. Od výrobních společností, přes distribuční centra, až po maloobchod a e-commerce. Logistické dovednosti jsou nezbytné v oblasti řízení dodavatelských řetězců, mezinárodní přepravy, správy zásob a plánování poptávky. 

Logistické dovednosti jsou ceněny pro svou schopnost zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a zlepšovat zákaznické služby ve společnostech.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Leadership a týmová práce, jaká témata můžeš očekávat?

Leadership a týmová práce

Leadership a týmová práce Studium – Obsah:

Cílem předmětu je osvojit si základy logistiky a dopravy a porozumět vztahu mezi logistikou, dopravou a výrobou. Teoretické poznatky jsou studentům předkládány s důrazem na jejich aplikaci v podnikatelské a manažerské praxi.

Součástí předmětu je ověřování a získávání vlastních dovedností formou self-testů, řešení případových studií, dobrých případů, dílčích šetření a jejich prezentací. Znalosti a dovednosti jsou východiskem pro studium dalších navazujících předmětů.

Studenti se seznámí s historií a vývojem logistiky a dopravy, což jim pomůže porozumět, jak se tato oblast vyvíjela a jaké události ji ovlivnily.

V tomto tématu studenti získají hlubší povědomí o různých logistických aktivitách, jako je plánování, organizace, sledování a řízení dodavatelského řetězce. Porozumí, jakým způsobem tyto aktivity přispívají k efektivnímu logistickému procesu.

Studenti se dozvědí, jak moderní technologie, jako jsou informační systémy a komunikační technologie, ovlivňují a zlepšují logistiku a dopravu a jaké jsou výzvy a příležitosti spojené s digitalizací.

Studenti se seznámí s hodnotovým řetězcem podniků, a jakým způsobem různé podnikové aktivity přidávají hodnotu pro zákazníky. Naučí se identifikovat jednotlivé aktivity a procesy, které podnik provádí od získání surovin až po dodání výrobků nebo služeb zákazníkům. Porozumí tomu, jakým způsobem tyto aktivity přidávají hodnotu pro zákazníka a jak lze tuto hodnotu optimalizovat a maximalizovat.

Studenti získají komplexní pohled na to, jak logistika přispívá k úspěchu podniku a jak může být efektivně řízena a optimalizována pro dosažení podnikových cílů. Seznámí se s různými aspekty logistického řízení, včetně distribuce, skladování, přepravy a plánování poptávky.

Studenti se dozvědí, jakým způsobem logistický řetězec funguje, jak jsou zboží a informace přenášeny mezi různými články řetězce, a jak efektivně spravovat skladovací prostory a zásoby.

V tomto tématu se studenti věnují technickým aspektům logistiky, jako jsou vozidla, technologie pro sledování a zabezpečení zásob, a další infrastrukturní prvky důležité pro logistiku a podnikání.

Studenti se naučí, jak používat analytické a strategické postupy pro optimalizaci dodavatelského řetězce, plánování trasy přepravy, optimalizaci skladovacích systémů a dalších klíčových aspektů logistiky.

Studenti se naučí, jak správně plánovat, řídit a optimalizovat zásoby, aby byly dostupné vždy, kdy jsou potřeba, přičemž se minimalizují náklady na skladování.

Studenti se dozvědí, jak správně řídit tok informací v rámci logistického řetězce, což je klíčové pro efektivní koordinaci a komunikaci mezi různými aktéry v dodavatelském řetězci.

Toto téma se bude zabývat tím, jak logistika ovlivňuje náklady podniku a jak efektivní logistika může přinášet úspory a zvýšení efektivity.

Studenti se budou seznamovat s aktuálními trendy v logistice, včetně udržitelnosti, automatizace, a dalších inovací, které mohou ovlivnit budoucnost této oblasti.

„Lean Management“ se zaměřuje na minimalizaci ztrát, maximalizaci efektivity a zlepšení procesů ve výrobě a logistice. Studenti se naučí, jak identifikovat a odstraňovat zbytečné kroky, plýtvání a neefektivní postupy, což vede k účinnějšímu a konkurenceschopnějšímu logistickému řetězci.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student