Podnikání a management:

Logistika

Podnikání
a management
Jede

Marketingové komunikace, nosiče a zejména pozice se za poslední dekádu tak rozmnožily, že si jako absolvent můžeš svou oblast pečlivě vybrat.

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

ZAJÍMÁ TĚ, JAK OPTIMALIZOVAT LOGISTICKÉ PROCESY?

Zaměř se na moderní logistické strategie a řízení dodavatelských řetězců, od zásobování až po distribuci, a jak tyto procesy efektivně koordinovat.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Logistika?

Logistika je disciplína, která se zabývá plánováním, prováděním a řízením efektivního a ekonomického toku surovin, polotovarů a hotových výrobků, stejně jako souvisejících informací od místa původu k místu spotřeby. 

Cílem logistiky je uspokojit požadavky zákazníků v co nejefektivnější formě. Zahrnuje široké spektrum činností, jako je řízení dodavatelského řetězce, skladování, distribuce a přeprava.

Proč se zajímat o studium Logistiky?

Studium logistiky je jako „každodenní chléb“, protože logistika hraje nezbytnou roli v globální ekonomice a má zásadní dopad na výkonnost a úspěch podniků. Efektivní logistické procesy mohou výrazně snížit náklady, zvýšit efektivitu a zlepšit zákaznický servis. V dnešním propojeném a konkurenčním obchodním prostředí je zajištění hladkého toku zboží a informací klíčové pro úspěch.

Odvětví logistiky rovněž nabízí široký rozsah kariérních příležitostí a je stále více technologicky orientované, což nabízí možnosti pro inovace a rozvoj kariéry.

Co mě naučí v rámci Logistika vysoká škola?

Na vysoké škole se v rámci studia logistiky naučíte o různých aspektech logistického řízení, jako jsou řízení dodavatelského řetězce, skladování, distribuce, přeprava, řízení zásob, a informační toky. 

Studenti se budou zabývat také moderními technologiemi a jejich vlivem na logistiku, principy efektivního řízení, analýzou nákladů a výkonnosti, a trendech a budoucích výzvách v oboru.

Kde znalosti o Logistice využiji?

Znalosti o logistice lze využít v mnoha odvětvích a typech podnikání. Od výrobních společností, přes distribuční centra, až po maloobchod a e-commerce. Logistické dovednosti jsou nezbytné v oblasti řízení dodavatelských řetězců, mezinárodní přepravy, správy zásob a plánování poptávky. 

Logistické dovednosti jsou ceněny pro svou schopnost zvyšovat efektivitu, snižovat náklady a zlepšovat zákaznické služby ve společnostech.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Leadership a týmová práce, jaká témata můžeš očekávat?

Leadership a týmová práce

Leadership a týmová práce Studium – Obsah:

Cílem předmětu je osvojit si základy logistiky a dopravy a porozumět vztahu mezi logistikou, dopravou a výrobou. Teoretické poznatky jsou studentům předkládány s důrazem na jejich aplikaci v podnikatelské a manažerské praxi.

Součástí předmětu je ověřování a získávání vlastních dovedností formou self-testů, řešení případových studií, dobrých případů, dílčích šetření a jejich prezentací. Znalosti a dovednosti jsou východiskem pro studium dalších navazujících předmětů.

Studenti se seznámí s historií a vývojem logistiky a dopravy, což jim pomůže porozumět, jak se tato oblast vyvíjela a jaké události ji ovlivnily.

V tomto tématu studenti získají hlubší povědomí o různých logistických aktivitách, jako je plánování, organizace, sledování a řízení dodavatelského řetězce. Porozumí, jakým způsobem tyto aktivity přispívají k efektivnímu logistickému procesu.

Studenti se dozvědí, jak moderní technologie, jako jsou informační systémy a komunikační technologie, ovlivňují a zlepšují logistiku a dopravu a jaké jsou výzvy a příležitosti spojené s digitalizací.

Studenti se seznámí s hodnotovým řetězcem podniků, a jakým způsobem různé podnikové aktivity přidávají hodnotu pro zákazníky. Naučí se identifikovat jednotlivé aktivity a procesy, které podnik provádí od získání surovin až po dodání výrobků nebo služeb zákazníkům. Porozumí tomu, jakým způsobem tyto aktivity přidávají hodnotu pro zákazníka a jak lze tuto hodnotu optimalizovat a maximalizovat.

Studenti získají komplexní pohled na to, jak logistika přispívá k úspěchu podniku a jak může být efektivně řízena a optimalizována pro dosažení podnikových cílů. Seznámí se s různými aspekty logistického řízení, včetně distribuce, skladování, přepravy a plánování poptávky.

Studenti se dozvědí, jakým způsobem logistický řetězec funguje, jak jsou zboží a informace přenášeny mezi různými články řetězce, a jak efektivně spravovat skladovací prostory a zásoby.

V tomto tématu se studenti věnují technickým aspektům logistiky, jako jsou vozidla, technologie pro sledování a zabezpečení zásob, a další infrastrukturní prvky důležité pro logistiku a podnikání.

Studenti se naučí, jak používat analytické a strategické postupy pro optimalizaci dodavatelského řetězce, plánování trasy přepravy, optimalizaci skladovacích systémů a dalších klíčových aspektů logistiky.

Studenti se naučí, jak správně plánovat, řídit a optimalizovat zásoby, aby byly dostupné vždy, kdy jsou potřeba, přičemž se minimalizují náklady na skladování.

Studenti se dozvědí, jak správně řídit tok informací v rámci logistického řetězce, což je klíčové pro efektivní koordinaci a komunikaci mezi různými aktéry v dodavatelském řetězci.

Toto téma se bude zabývat tím, jak logistika ovlivňuje náklady podniku a jak efektivní logistika může přinášet úspory a zvýšení efektivity.

Studenti se budou seznamovat s aktuálními trendy v logistice, včetně udržitelnosti, automatizace, a dalších inovací, které mohou ovlivnit budoucnost této oblasti.

„Lean Management“ se zaměřuje na minimalizaci ztrát, maximalizaci efektivity a zlepšení procesů ve výrobě a logistice. Studenti se naučí, jak identifikovat a odstraňovat zbytečné kroky, plýtvání a neefektivní postupy, což vede k účinnějšímu a konkurenceschopnějšímu logistickému řetězci.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!