Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Podnikání a management:

Leadership a týmová práce

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT LÍDREM A EFEKTIVNÍM ČLENEM TÝMU?

Zajímají tě klíčové aspekty leadershipu a týmové spolupráce? Nauč se, jak vést týmy, motivovat lidi a efektivně řešit týmové dynamiky.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Leadership a týmová práce?

Leadership a týmová práce jsou klíčové aspekty efektivního fungování jakéhokoli organizačního nebo skupinového prostředí. Leadership se týká schopnosti vést, motivovat a inspirovat ostatní, zatímco týmová práce zdůrazňuje důležitost spolupráce, komunikace a vzájemné podpory mezi členy skupiny. 

Společně tvoří základ pro dosahování společných cílů a úspěchů v různých kontextech.

Proč se zajímat o studium Leadershipu a týmová práce?

Studium leadershipu a týmové práce je klíčové pro rozvoj nezbytných dovedností pro úspěšnou kariéru v mnoha oborech. Znalosti a dovednosti získané studiem těchto oblastí pomáhají jednotlivcům stát se efektivními leadery a týmovými hráči, což je zásadní pro úspěch v dynamickém a vzájemně propojeném pracovním světě. 

Efektivní leadership a týmová práce vedou k lepší produktivitě, větší spokojenosti na pracovišti a k inovacím.

Co mě naučí v rámci Leadershipu a týmové práce vysoká škola?

V rámci studia na vysoké škole se studenti v oblasti leadershipu a týmové práce naučí teoretické základy, stejně jako praktické dovednosti. Budou se zabývat tématy jako jsou vývoj leadershipu, role a dynamika týmů, komunikace, motivace a řízení konfliktů. 

Studenti získají schopnosti, které jim umožní efektivně vést a pracovat v týmech, což zahrnuje pochopení různých stylů vedení a technik týmové práce.

Kde znalosti o Leadershipu a týmová práci využiji?

Znalosti o leadershipu a týmové práci jsou aplikovatelné v širokém spektru situací – od pracovních míst v korporacích, startupech, neziskových organizacích, veřejné správě až po osobní rozvoj a komunitní aktivity. 

Dovednosti pomáhají při řízení týmů, zlepšování pracovního prostředí, zvyšování efektivity a efektivity projektů a při rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů ve všech aspektech života.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Leadership a týmová práce, jaká témata můžeš očekávat?

Leadership a týmová práce

Leadership a týmová práce Studium – Obsah:
Cílem předmětu Leadership a týmová práce je rozvinout u studentů porozumění klíčovým aspektům leadershipu a týmové dynamiky, s důrazem na rozvoj dovedností užitečných jak pro manažerské role, tak pro efektivní členy týmu.

Předmět se soustředí na teoretické a praktické aspekty vedení, motivace, komunikace a týmové spolupráce, posiluje osobní rozvoj studentů a nabízí jim nástroje pro úspěšné působení v dynamickém pracovním prostředí.

Studenti získají hlubší porozumění konceptu leadershipu a jeho historickému vývoji. Budou schopni identifikovat klíčové změny a trendy v oblasti vedení a rozumět, jak se tento koncept vyvíjel a měnil v průběhu času.

Studenti se naučí rozlišovat mezi leadershipem a managementem, porozumí jejich specifickým rolím a funkcím v organizacích a budou schopni aplikovat tuto znalost v praxi.

Toto téma se zaměří na klíčové charakteristiky, dovednosti a vlastnosti, které dělají z vůdce výjimečného. Studenti budou schopni identifikovat, jakými způsoby mohou posílit své vůdcovské schopnosti a kvality.

Studenti se seznámí s návyky a chováním efektivních jednotlivců. Budou schopni identifikovat a rozvíjet tyto návyky, aby zvýšili svou osobní efektivitu a produktivitu.

Toto téma zkoumá různé aspekty týmů, včetně různých forem a typů týmů, které existují v organizacích. Studenti budou rozumět, jak se týmy liší a jakým způsobem mohou být efektivní.

Studenti budou rozumět důležitosti týmové práce a budou schopni aplikovat pravidla a zásady, které vedou k efektivní týmové spolupráci.

Toto téma se zaměří na proces sestavování týmu, včetně identifikace různých rolí v týmu a jakým způsobem tyto role mohou přispět k úspěchu týmu.

Studenti se naučí různé metody a strategie pro motivaci jednotlivců a týmů, což je klíčovým faktorem pro dosažení týmových cílů.

Téma se zaměří na dovednosti komunikace v rámci týmu, včetně efektivních strategií komunikace a řešení konfliktů.

Studenti budou rozumět základním principům týmové práce a jakým způsobem týmy přispívají k dosažení firemních cílů.

Toto téma zkoumá různé fáze vývoje týmu a jakým způsobem týmy procházejí těmito fázemi při dosahování úspěchu.

Toto téma představí studentům různé postupy a metody, které mohou využít k zefektivnění práce ve svém týmu. Naučí se, jak aplikovat tyto techniky v praxi a dosáhnout lepších výsledků.

Studenti se seznámí s vnějšími i vnitřními faktory, které mohou mít vliv na fungování týmu, včetně organizačního prostředí, kultury týmu, a dalších proměnných, které mohou ovlivnit jeho výkonnost a produktivitu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student