Podnikání a management:

Leadership a týmová práce

Studijní
program

Podnikání a management (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT LÍDREM A EFEKTIVNÍM ČLENEM TÝMU?

Zajímají tě klíčové aspekty leadershipu a týmové spolupráce? Nauč se, jak vést týmy, motivovat lidi a efektivně řešit týmové dynamiky.

Inovace, efektivní strategie, manažerské dovednosti – to je jen zlomek z toho, co se naučíš.

Vystuduj Podnikání a mananagement.

VLASTNÍ CESTOU, VLASTNÍ MYŠLENKOU

Nauč se podnikat

Nauč se rozumět poptávce a nabídce a nalézt „díru na trhu“, nebo zlepšit stávající produkt. Postav se na vlastní a nauč se podnikat.

Co je to Leadership a týmová práce?

Leadership a týmová práce jsou klíčové aspekty efektivního fungování jakéhokoli organizačního nebo skupinového prostředí. Leadership se týká schopnosti vést, motivovat a inspirovat ostatní, zatímco týmová práce zdůrazňuje důležitost spolupráce, komunikace a vzájemné podpory mezi členy skupiny. 

Společně tvoří základ pro dosahování společných cílů a úspěchů v různých kontextech.

Proč se zajímat o studium Leadershipu a týmová práce?

Studium leadershipu a týmové práce je klíčové pro rozvoj nezbytných dovedností pro úspěšnou kariéru v mnoha oborech. Znalosti a dovednosti získané studiem těchto oblastí pomáhají jednotlivcům stát se efektivními leadery a týmovými hráči, což je zásadní pro úspěch v dynamickém a vzájemně propojeném pracovním světě. 

Efektivní leadership a týmová práce vedou k lepší produktivitě, větší spokojenosti na pracovišti a k inovacím.

Co mě naučí v rámci Leadershipu a týmové práce vysoká škola?

V rámci studia na vysoké škole se studenti v oblasti leadershipu a týmové práce naučí teoretické základy, stejně jako praktické dovednosti. Budou se zabývat tématy jako jsou vývoj leadershipu, role a dynamika týmů, komunikace, motivace a řízení konfliktů. 

Studenti získají schopnosti, které jim umožní efektivně vést a pracovat v týmech, což zahrnuje pochopení různých stylů vedení a technik týmové práce.

Kde znalosti o Leadershipu a týmová práci využiji?

Znalosti o leadershipu a týmové práci jsou aplikovatelné v širokém spektru situací – od pracovních míst v korporacích, startupech, neziskových organizacích, veřejné správě až po osobní rozvoj a komunitní aktivity. 

Dovednosti pomáhají při řízení týmů, zlepšování pracovního prostředí, zvyšování efektivity a efektivity projektů a při rozvíjení pozitivních mezilidských vztahů ve všech aspektech života.

Chceš studovat
podnikání?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Leadership a týmová práce, jaká témata můžeš očekávat?

Leadership a týmová práce

Leadership a týmová práce Studium – Obsah:
Cílem předmětu Leadership a týmová práce je rozvinout u studentů porozumění klíčovým aspektům leadershipu a týmové dynamiky, s důrazem na rozvoj dovedností užitečných jak pro manažerské role, tak pro efektivní členy týmu.

Předmět se soustředí na teoretické a praktické aspekty vedení, motivace, komunikace a týmové spolupráce, posiluje osobní rozvoj studentů a nabízí jim nástroje pro úspěšné působení v dynamickém pracovním prostředí.

Studenti získají hlubší porozumění konceptu leadershipu a jeho historickému vývoji. Budou schopni identifikovat klíčové změny a trendy v oblasti vedení a rozumět, jak se tento koncept vyvíjel a měnil v průběhu času.

Studenti se naučí rozlišovat mezi leadershipem a managementem, porozumí jejich specifickým rolím a funkcím v organizacích a budou schopni aplikovat tuto znalost v praxi.

Toto téma se zaměří na klíčové charakteristiky, dovednosti a vlastnosti, které dělají z vůdce výjimečného. Studenti budou schopni identifikovat, jakými způsoby mohou posílit své vůdcovské schopnosti a kvality.

Studenti se seznámí s návyky a chováním efektivních jednotlivců. Budou schopni identifikovat a rozvíjet tyto návyky, aby zvýšili svou osobní efektivitu a produktivitu.

Toto téma zkoumá různé aspekty týmů, včetně různých forem a typů týmů, které existují v organizacích. Studenti budou rozumět, jak se týmy liší a jakým způsobem mohou být efektivní.

Studenti budou rozumět důležitosti týmové práce a budou schopni aplikovat pravidla a zásady, které vedou k efektivní týmové spolupráci.

Toto téma se zaměří na proces sestavování týmu, včetně identifikace různých rolí v týmu a jakým způsobem tyto role mohou přispět k úspěchu týmu.

Studenti se naučí různé metody a strategie pro motivaci jednotlivců a týmů, což je klíčovým faktorem pro dosažení týmových cílů.

Téma se zaměří na dovednosti komunikace v rámci týmu, včetně efektivních strategií komunikace a řešení konfliktů.

Studenti budou rozumět základním principům týmové práce a jakým způsobem týmy přispívají k dosažení firemních cílů.

Toto téma zkoumá různé fáze vývoje týmu a jakým způsobem týmy procházejí těmito fázemi při dosahování úspěchu.

Toto téma představí studentům různé postupy a metody, které mohou využít k zefektivnění práce ve svém týmu. Naučí se, jak aplikovat tyto techniky v praxi a dosáhnout lepších výsledků.

Studenti se seznámí s vnějšími i vnitřními faktory, které mohou mít vliv na fungování týmu, včetně organizačního prostředí, kultury týmu, a dalších proměnných, které mohou ovlivnit jeho výkonnost a produktivitu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Podnikání
a management

Komplexní vzdělání z oblasti bezpečnosti. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!