Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Marketingové komunikace:

Marketing sociálních médií

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAK EFEKTIVNĚ VYUŽÍT SOCIÁLNÍ MÉDIA PRO MARKETING?

Chceš se naučit vytvářet úspěšné marketingové kampaně na sociálních médiích? Tento předmět se zaměřuje na strategie a nástroje pro marketing na platformách jako Facebook, Instagram, Twitter a další.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Procesní management?

Procesní management je systematický přístup k řízení a organizaci, který se zaměřuje na analýzu, návrh, provádění a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Důraz je kladen na optimalizaci těchto procesů s cílem zvýšit efektivitu, kvalitu a pružnost výkonnosti organizace.

Procesní management tedy spočívá ve systematickém a strategickém přístupu k řízení a vylepšování firemních procesů.

Proč se zajímat o studium Procesního managementu?

Studium procesního managementu poskytuje důležité dovednosti a znalosti pro efektivní řízení a optimalizaci pracovních a podnikových procesů.

Znalost procesního managementu je důležitá pro zlepšení výkonnosti organizace, snižování nákladů, zvýšení produktivity a celkové zlepšení kvality služeb nebo produktů. 

V dnešním rychle se měnícím podnikatelském prostředí je schopnost pružně a efektivně upravovat a vylepšovat procesy nezbytná.

Co mě naučí v rámci Procesního managementu vysoká škola?

Vysoké škola studenty v rámci procesního managementu seznámí s různými metodami a nástroji pro analýzu a zlepšování procesů. Naučí se, jak identifikovat klíčové procesy v organizaci, analyzovat jejich efektivitu, a navrhovat a implementovat strategie pro jejich zlepšení. 

Dále se studenti zaměří na pochopení vlivu procesů na celkovou strategii a výkonnost organizace, načerpají znalosti o technologiích a systémech pro správu procesů a osvojí si principy pro zavedení kultury neustálého zlepšování.

Kde znalosti o Procesním managementu využiji?

Znalosti získané v těchto oblastech jsou aplikovatelné v širokém spektru oborů a průmyslových odvětví. Studenti je mohou využít v regionální a městské správě, ve veřejných i soukromých organizacích, které se zabývají regionálním plánováním, ekonomickým rozvojem, i urbanizací.

Jednoduše od výroby přes oblasti IT, veřejné správy, vzdělávací instituce, poradenství, i v neziskovém sektoru.

 

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Marketing sociálních médií, jaká témata můžeš očekávat?

Marketing sociálních médií

Studium Marketing sociálních médií – Obsah:

Procesní management je přístup k organizaci a řízení činností v rámci firmy, který se zaměřuje na identifikaci, analýzu, optimalizaci a kontinuální zlepšování podnikových procesů. Snaží se dosáhnout vyšší efektivnosti, kvality a pružnosti ve výkonnosti organizace tím, že zdůrazňuje hodnotové proudy a zákaznickou orientaci.

Cílem předmětu je seznámit studenty s funkčním pojetím managementu, náležitými zásadními manažerskými procesy, jejich adekvátním průběhem a souvisejícími záležitostmi, jevy. V praktické aplikaci naučit tyto poznatky, postupy využívat i modifikovat a provádět patřičnou optimalizaci.

Studenti získají porozumění sociálním médiím, jejich významu a typologii. Budou schopni analyzovat různé platformy sociálních médií, rozumět jejich unikátním vlastnostem a učit se, jak tyto platformy mohou být využity pro různé marketingové strategie. Důraz bude kladen na identifikaci cílových skupin, analýzu jejich chování a vytváření obsahu, který je pro ně relevantní a přitažlivý.

Studenti se naučí, jak stanovit a dosahovat konkrétních cílů v marketingu sociálních médií, včetně naslouchání a analýzy sentimentu. Získají dovednosti v monitorování zákaznických diskusí a názorů, což je klíčové pro efektivní reakci a řízení značky. Dále se naučí, jak využívat sociální média k ovlivňování veřejného mínění a budování vztahu se zákazníky.
Studenti se zaměří na využití sociálních sítí pro networking, zvyšování povědomí o značce a produktech, a efektivní prodej. Naučí se, jak navrhovat a implementovat strategie pro budování a udržování sítě kontaktů, vytváření komunity kolem značky a přímý prodej prostřednictvím sociálních médií.

V tomto tématu se studenti zaměří na význam a metody tvorby hodnotného obsahu pro blogy, wiki a diskuzní fóra. Studenti se naučí, jak vytvářet a distribuovat obsah, který osloví a zapojí cílovou skupinu, a jak měřit účinnost obsahových kampaní pomocí různých analytických nástrojů.

V tomto tématu se studenti zaměří na význam a metody tvorby hodnotného obsahu pro blogy, wiki a diskuzní fóra. Studenti se naučí, jak vytvářet a distribuovat obsah, který osloví a zapojí cílovou skupinu, a jak měřit účinnost obsahových kampaní pomocí různých analytických nástrojů.

Studenti se budou podrobněji zabývat valencí a subordinančními vztahy v rámci organizací. Dozvědí se tak dozvědí o vztazích mezi nadřízenými a podřízenými a jak optimalizovat řídící rozpětí a jak vytvářet efektivní pracovní týmy.

V této části se studenti zaměří na specifika marketingu na sociální síti 𝕏, včetně strategií pro tvorbu a distribuci tweetů, sledování trendů, využívání hashtagů pro zvýšení dosahu a analýzu výkonu tweetů a kampaní pro zlepšení strategií.
Studenti se naučí, jak efektivně využívat LinkedIn pro budování profesionální sítě a Google+ pro zvýšení online viditelnosti a propagaci značky. Budou se zabývat pokročilými taktikami pro budování sítě, publikování obsahu a zapojení s komunitou.

V této části se studenti zaměří na využití Youtube pro marketingové účely. Studenti se naučí, jak vytvářet a propagovat video obsah, využívat Youtube pro budování značky, angažovat publikum a měřit úspěšnost videí a kampaní pomocí analytických nástrojů.

Studenti prozkoumají rozmanité sociální sítě mimo hlavní platformy a naučí se, jak identifikovat ty, které jsou nejvhodnější pro jejich konkrétní marketingové cíle.
V této části studenti prozkoumají různé formáty a strategie pro reklamu na sociálních médiích. Naučí se, jak navrhovat a realizovat efektivní reklamní kampaně, cíleně oslovit publikum a analyzovat výsledky pro neustálé zlepšování kampaní.
Studenti se seznámí s klíčovými metrikami a nástroji pro měření výkonu sociálních médií.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student