Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Marketingové komunikace:

Marketing online vyhledávání

Studijní
program

Marketingové komunikace (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Chceš ovládnout první příčky ve vyhledávání?

Zajímá tě, jak využít vyhledávače pro marketingové účely? Předmět ti poskytne znalosti o SEO, PPC reklamách a strategiích pro maximalizaci viditelnosti v online vyhledávání.

Získej komplexní vzdělání
z rozmanitých oblastí marketingu,
staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Marketingové komunikace.

SERFUJ NA VLNÁCH MARKETINGU

Freelancer nebo nomád

Naše oblast kriminologie nemá v podobném rozsahu a kvalitou pedagogického sboru v ČR obdobu.

Co je to Marketing online vyhledávání?

Marketing online vyhledávání je obor zaměřený na využití digitálních nástrojů a strategií pro propagaci webových stránek a obsahu prostřednictvím vyhledávačů, jako jsou Google, Bing, Seznam a další. 

Tento předmět poskytuje studentům hluboké znalosti a dovednosti v oblastech, jako je Search Engine Marketing (SEM), optimalizace webových stránek pro vyhledávače (SEO), a placená reklama na vyhledávačích (PPC). Studenti se zde také učí o širších aspektech digitálního marketingu, jako je e-mailový marketing, plošná reklama, online PR a další.

Proč se zajímat o studium Marketingu online vyhledávání?

Studium Marketingu online vyhledávání je klíčové pro pochopení, jak efektivně využívat digitální nástroje a techniky k propagaci značek a produktů na internetu.

V dnešní digitální éře, kdy je online přítomnost pro firmy nezbytností, jsou dovednosti v oblasti online marketingu a vyhledávání vysoce ceněny. 

Marketing online vyhledávání nabízí pohled na různé aspekty digitálního marketingu, pomáhá studentům rozvíjet schopnost analyzovat a efektivně využívat různé online marketingové nástroje a techniky, což je klíčové pro úspěch v současném konkurenčním tržním prostředí.

Co mě naučí v rámci Marketingu online vyhledávání vysoká škola?

V rámci studia Marketingu online vyhledávání na vysoké škole se studenti naučí klíčové koncepty a dovednosti potřebné pro úspěšnou kariéru v digitálním marketingu. To zahrnuje práci s vyhledávači, SEO, PPC, e-mailový marketing, plošnou reklamu, online PR, a mnoho dalších témat. 

Studenti se naučí porozumět a aplikovat různé digitální marketingové strategie, měřit a analyzovat jejich účinnost, a využívat různé digitální nástroje pro dosažení marketingových cílů.

Kde znalosti o Marketingu online vyhledávání využiji?

Znalosti o Marketingu online vyhledávání lze využít v širokém spektru oblastí. Od pracovních pozic v digitálních marketingových agenturách, v odděleních marketingu a komunikace firem, ve start-upech, jakož i v neziskových organizacích. 

Získané znalosti jsou také klíčové pro podnikatele a freelancery, kteří se snaží propagovat své služby nebo produkty online. Navíc, pochopení online vyhledávání a digitálního marketingu je důležité pro každého, kdo chce porozumět a účinně využívat digitální prostředí pro dosahování obchodních a osobních cílů.

Chceš studovat
ryzí marketing?

Ovládni taje těch, co ti denně servírují reklamu přímo pod nos. První krok k odhalení všech tajemství je? Vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Marketingu online vyhledávání, jaká témata můžeš očekávat?

Marketing online vyhledávání

Studium Marketingu online vyhledávání – Obsah:

Cílem předmětu Marketing online vyhledávání je rozšíření znalostí studentů z oblasti digitálního marketingu.

Předmět je orientován nejen na osvojení základních pojmů z oblasti SEM a dalších podpůrných komunikačních online platforem ale i vzájemných vazeb a souvislostí. 

Předmět završuje získávání znalostí z oblasti internetového obchodování, marketingu a komunikace a tvoří nezbytný základ pro další předměty rozvíjející znalosti z této oblasti. Proto je předmět zakončen zkouškou znalostí. Zaměření předmětu předurčuje využití případových studií v kombinaci s tvořivými úkoly a s přednáškami.

Studenti se naučí, jak efektivně propagovat webové stránky pomocí nástrojů jako Google Ads a Bing Ads. Pochopí principy PPC (Pay-per-Click) reklam, rozlišení mezi organickými a placenými výsledky a technické aspekty SEM kampaní, jako jsou výběr klíčových slov, cílení reklam a analýza výkonu kampaní.
Toto téma se zaměřuje na placenou reklamu v rámci vyhledávačů. Studenti se dozvědí, jak funguje Index Pay for Listing (PFL), výběr klíčových slov pro efektivní kampaně, využití kontextových odkazů a Call-to-Action (CTA) ve sponzorovaných odkazech.

Zde se studenti naučí, jak optimalizovat webové stránky pro lepší viditelnost ve vyhledávačích. Zahrnuje základní terminologii, možnosti využití SEO strategií, měření, monitorování a analýzu úspěšnosti SEO kampaní.

Téma se zabývá vnitřními faktory, které ovlivňují SEO, jako je tvorba kvalitního obsahu, správná struktura webových stránek, klíčová slova a technické aspekty optimalizace.

Zde studenti poznají důležitost zpětných odkazů a linkbuildingu pro SEO. Budou se učit o strategiích na budování kvalitních zpětných odkazů, což je klíčový prvek pro zlepšení pozice ve vyhledávačích.

Téma se zaměřuje na využití e-mailového marketingu jako účinného nástroje pro komunikaci s klienty. Studenti se naučí o různých možnostech využití, měření úspěšnosti a analýze e-mailových kampaní.

Plošná reklama zahrnuje různé formy reklamy na internetu, jako jsou bannerové reklamy a videoreklamy. Studenti se seznámí s různými možnostmi využití, měřením účinnosti a analýzou reklamních kampaní.

Téma se zabývá využitím online PR strategií pro budování povědomí o značce, vedení veřejných vztahů a posílení image společnosti. Studenti se dozvědí, jak měřit a monitorovat úspěšnost online PR aktivit.

Studenti se naučí, jak efektivně integrovat chat a VoIP do celkové marketingové strategie, včetně zlepšení zákaznické podpory, vytváření personalizovaných marketingových kampaní a využití těchto nástrojů pro zvýšení zapojení a loajality zákazníků.

Téma se zaměří na využití podcastů a RSS (Really Simple Syndication) kanálů v marketingu. Studenti se naučí o výrobě podcastů, distribuci obsahu přes RSS, cílení na správné publikum a měření úspěšnosti těchto médií.
Studenti se dozvědí o možnostech využití mobilního marketingu, včetně aplikací, SMS/MMS kampaní a mobilních webových stránek. Naučí se o měření a analýze efektivity kampaní na mobilních zařízeních.

Toto téma se zaměří na metriky a ukazatele výkonu pro online marketing, včetně sledování a analýzy dat z kampaní. Studenti se seznámí s nástroji pro sledování návštěvnosti, konverzí, ROI a dalších klíčových ukazatelů.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Marketingové
komunikace

Komplexní vzdělání z oblasti marketingu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student