Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Letový provoz

Všeobecné znalosti letadla

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT LETADLŮM OD A DO Z?

Získej kompletní přehled o letadlech, jejich struktuře, systémech a funkcích, poskytuje základní znalosti potřebné pro každého v letectví.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co jsou to Všeobecné znalosti letadla?

Všeobecné znalosti letadla poskytují základní pochopení technických aspektů letadla, včetně jeho elektrických a elektronických systémů, mechanických komponent a nouzového vybavení. 

Tyto znalosti zahrnují fundamentální pochopení elektrických obvodů, zdrojů elektrické energie, elektromotorů, polovodičů a dalších systémů, které jsou klíčové pro provoz letadla.

Proč se zajímat o studium Všeobecných znalostí letadla?

Studium Všeobecných znalostí letadla je nezbytné pro ty, kteří se chtějí stát odborníky v technických oblastech leteckého průmyslu. 

Znalost fundamentálních aspektů elektronických systémů tvoří „první krok“ ve vzdělávacím procesu pro další studium a specializaci letadlových systémů.

Co mě naučí v rámci Všeobecné znalosti letadla vysoká škola?

Vysokoškolské studium Všeobecných znalostí letadla poskytuje studentům  znalosti o elektrických systémech letounu, včetně principů elektřiny a magnetizmu, zdrojů elektrické energie, a nouzového vybavení. 

Toto studium připravuje studenty na pochopení složitých systémů, které umožňují letadlům fungovat efektivně a bezpečně.

Kde znalosti o Všeobecných znalostech letadla využiji?

Znalosti získané v rámci studia Všeobecných znalostí letadla jslouží pro pochopení základní  elektrotechniky užívané v teoretické přípravě dopravních pilotů a jako příprava pro další studium a specializaci v oblastech letového provozu. 

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů letu, jaká témata můžeš očekávat?

Všeobecné znalosti letadla

Všeobecné znalosti letadla Studium – Obsah:

Cílem předmětu je seznámení s elektrickou soustavou letounu a nouzovým vybavením letounu.

Orientace v pojmech: Stejnosměrný a střídavý proud v soustavách letounů, generátory a baterie, rozvody elektřiny, prvky elektrické soustavy, základy radiotechniky, základy počítačové techniky, nouzová výstroj letounů.
Studenti porozumí základním principům letecké bezpečnosti, jako je prevence nehod, ochrana cestujících a posádky, a budou moci analyzovat historický vývoj bezpečnostních opatření v letectví.

V této části se budou studenti zabývat elektrickými zákony, jako je Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony, které jsou základními pravidly pro chování elektrických obvodů. Studenti se také seznámí s řazením odporů, jejich teplotními závislostmi a vlastnostmi elektrovodných materiálů, což je důležité pro návrh a údržbu elektrických systémů letounů.

Studenti se získají povědomí o elektrické energii, elektrické práci a elektrickém poli. Naučí se o elektrických součástkách, jako jsou kondenzátory a pojistky, které jsou součástí elektrických obvodů letounu a hrají klíčovou roli v bezpečnosti a spolehlivosti systémů.

Studenti se dozvědí o různých zdrojích elektrické energie používaných v letounu, včetně galvanických článků, akumulátorů, magnetizmu, relé a jističů. 

V této části studenti budou studovat generátory elektrického proudu a další prvky elektrické soustavy letounu, což jim umožní porozumět, jak je elektřina generována a distribuována v letadlu.

V této části se studenti  zaměří na distribuci elektrické energie po celém letounu. Studenti se dozvědí o použití transformátorů pro změnu napětí a správném rozvodu elektrické energie do různých částí letounu.

Studenti se seznámí s různými typy elektrických motorů, včetně synchronních a asynchronních motorů, a jejich použití na letounu. Tato část zahrnuje také snímače, které jsou důležité pro řízení motorů.

Studenti porozumí konceptu polovodičů a jejich využití v elektronických obvodech na letounu. Naučí se o diodách, tranzistorech a jejich použití pro usměrňování a řízení elektrického proudu.

V této části se studenti seznámí se základy číslicové techniky, včetně logických obvodů a klopných obvodů, které jsou důležité pro počítačovou techniku na palubě letounu. Studenti se dozvědí, jak digitální systémy fungují a jak jsou používány pro různé účely na letounu.

Studenti porozumí důležitosti budování bezpečnostní kultury ve firmách a budou znát metody, jak ji šířit a udržovat.

Studenti se seznámí s elektromagnetickými vlnami, jejich šířením a komunikačními systémy na letounu. Tato část zahrnuje také modulaci, oscilační obvody a antény pro bezdrátovou komunikaci.

Tato část se zaměřuje na prostředky a zařízení, které jsou k dispozici pro nouzové situace na letounu. Studenti se naučí o nouzových východech, protipožárních systémech, kyslíkových soustavách a dalším vybavení, které slouží k zajištění bezpečnosti a přežití posádky a cestujících při nečekaných situacích.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student