Letový provoz

Všeobecné znalosti letadla

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

CHCEŠ POROZUMĚT LETADLŮM OD A DO Z?

Získej kompletní přehled o letadlech, jejich struktuře, systémech a funkcích, poskytuje základní znalosti potřebné pro každého v letectví.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co jsou to Všeobecné znalosti letadla?

Všeobecné znalosti letadla poskytují základní pochopení technických aspektů letadla, včetně jeho elektrických a elektronických systémů, mechanických komponent a nouzového vybavení. 

Tyto znalosti zahrnují fundamentální pochopení elektrických obvodů, zdrojů elektrické energie, elektromotorů, polovodičů a dalších systémů, které jsou klíčové pro provoz letadla.

Proč se zajímat o studium Všeobecných znalostí letadla?

Studium Všeobecných znalostí letadla je nezbytné pro ty, kteří se chtějí stát odborníky v technických oblastech leteckého průmyslu. 

Znalost fundamentálních aspektů elektronických systémů tvoří „první krok“ ve vzdělávacím procesu pro další studium a specializaci letadlových systémů.

Co mě naučí v rámci Všeobecné znalosti letadla vysoká škola?

Vysokoškolské studium Všeobecných znalostí letadla poskytuje studentům  znalosti o elektrických systémech letounu, včetně principů elektřiny a magnetizmu, zdrojů elektrické energie, a nouzového vybavení. 

Toto studium připravuje studenty na pochopení složitých systémů, které umožňují letadlům fungovat efektivně a bezpečně.

Kde znalosti o Všeobecných znalostech letadla využiji?

Znalosti získané v rámci studia Všeobecných znalostí letadla jslouží pro pochopení základní  elektrotechniky užívané v teoretické přípravě dopravních pilotů a jako příprava pro další studium a specializaci v oblastech letového provozu. 

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů letu, jaká témata můžeš očekávat?

Všeobecné znalosti letadla

Všeobecné znalosti letadla Studium – Obsah:

Cílem předmětu je seznámení s elektrickou soustavou letounu a nouzovým vybavením letounu.

Orientace v pojmech: Stejnosměrný a střídavý proud v soustavách letounů, generátory a baterie, rozvody elektřiny, prvky elektrické soustavy, základy radiotechniky, základy počítačové techniky, nouzová výstroj letounů.
Studenti porozumí základním principům letecké bezpečnosti, jako je prevence nehod, ochrana cestujících a posádky, a budou moci analyzovat historický vývoj bezpečnostních opatření v letectví.

V této části se budou studenti zabývat elektrickými zákony, jako je Ohmův zákon a Kirchhoffovy zákony, které jsou základními pravidly pro chování elektrických obvodů. Studenti se také seznámí s řazením odporů, jejich teplotními závislostmi a vlastnostmi elektrovodných materiálů, což je důležité pro návrh a údržbu elektrických systémů letounů.

Studenti se získají povědomí o elektrické energii, elektrické práci a elektrickém poli. Naučí se o elektrických součástkách, jako jsou kondenzátory a pojistky, které jsou součástí elektrických obvodů letounu a hrají klíčovou roli v bezpečnosti a spolehlivosti systémů.

Studenti se dozvědí o různých zdrojích elektrické energie používaných v letounu, včetně galvanických článků, akumulátorů, magnetizmu, relé a jističů. 

V této části studenti budou studovat generátory elektrického proudu a další prvky elektrické soustavy letounu, což jim umožní porozumět, jak je elektřina generována a distribuována v letadlu.

V této části se studenti  zaměří na distribuci elektrické energie po celém letounu. Studenti se dozvědí o použití transformátorů pro změnu napětí a správném rozvodu elektrické energie do různých částí letounu.

Studenti se seznámí s různými typy elektrických motorů, včetně synchronních a asynchronních motorů, a jejich použití na letounu. Tato část zahrnuje také snímače, které jsou důležité pro řízení motorů.

Studenti porozumí konceptu polovodičů a jejich využití v elektronických obvodech na letounu. Naučí se o diodách, tranzistorech a jejich použití pro usměrňování a řízení elektrického proudu.

V této části se studenti seznámí se základy číslicové techniky, včetně logických obvodů a klopných obvodů, které jsou důležité pro počítačovou techniku na palubě letounu. Studenti se dozvědí, jak digitální systémy fungují a jak jsou používány pro různé účely na letounu.

Studenti porozumí důležitosti budování bezpečnostní kultury ve firmách a budou znát metody, jak ji šířit a udržovat.

Studenti se seznámí s elektromagnetickými vlnami, jejich šířením a komunikačními systémy na letounu. Tato část zahrnuje také modulaci, oscilační obvody a antény pro bezdrátovou komunikaci.

Tato část se zaměřuje na prostředky a zařízení, které jsou k dispozici pro nouzové situace na letounu. Studenti se naučí o nouzových východech, protipožárních systémech, kyslíkových soustavách a dalším vybavení, které slouží k zajištění bezpečnosti a přežití posádky a cestujících při nečekaných situacích.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!