Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Letový provoz

Geografie letecké dopravy

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK GEOGRAFIE OVLIVŇUJE LETECKOU DOPRAVU?

Zajímáš se o to, jak geografické faktory ovlivňují leteckou dopravu? Poznej vliv geografických aspektů na plánování a provoz leteckých linek.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co je to Geografie letecké dopravy?

Geografie letecké dopravy je multidisciplinární oblast studia, která se zaměřuje na zkoumání geografických a ekonomických aspektů letecké dopravy na globální úrovni. 

Studuje se zde nejen rozložení leteckých tras a letišť, ale také vztah mezi geografickými charakteristikami oblastí (jako jsou politické, ekonomické a hospodářské podmínky) a rozvojem letecké dopravy.

 

To zahrnuje přehled významných leteckých společností, jejich členství v globálních aliancích, a strategických uzlových letišť. Tati oblast se také zabývá dopady letecké dopravy na ekonomiku jednotlivých zemí a regionů a sleduje, jak se politické, hospodářské a sociální faktory propojují s rozvojem a fungováním letecké dopravy.

Proč se zajímat o studium Geografie letecké dopravy?

Studium geografie letecké dopravy nabízí pochopení globálního ekonomického systému a jeho závislosti na efektivní a rychlé přepravě lidí a zboží. 

V dnešním světě, kde letecká doprava hraje klíčovou roli v mezinárodním obchodu, cestovním ruchu a globálních logistických řetězcích, poskytuje tento obor zásadní znalosti pro pochopení ekonomických a politických vztahů mezi různými regiony. Také umožňuje lepší pochopení významu leteckých společností, aliancí a uzlových letišť v globální ekonomice.

Co mě naučí v rámci Geografie letecké dopravy vysoká škola?

V rámci studia geografie letecké dopravy na vysoké škole se studenti seznámí s různými aspekty tohoto oboru. Budou studovat geografické, hospodářské a politické rozdělení světa a jeho vliv na letecký průmysl. 

Získají znalosti o dopravních systémech, leteckých společnostech, jejich účasti v globálních aliancích a o významných letištích. Studium také zahrnuje regionální charakteristiky různých kontinentů a zemí, jako jsou Severní a Jižní Amerika, Asie, Afrika, Evropa a Oceánie, a jejich vliv na leteckou dopravu.

Kde znalosti o Geografii letecké dopravy využiji?

Znalosti získané ve studiu geografie letecké dopravy lze využít v oblastech jako je mezinárodní obchod, turistický průmysl, letecký management, logistika a dopravní plánování. Tyto znalosti jsou však klíčové pro práci v leteckých společnostech a na letištích. 

Dále jsou užitečné pro analytiky trhu, poradce v oblasti cestovního ruchu a pro ty, kteří se zajímají o výzkum dopravy a ekonomického rozvoje. Vzhledem k rostoucímu významu udržitelné dopravy mohou tyto znalosti také pomoci v rozvoji strategií pro ekologičtější a efektivnější leteckou dopravu.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Geografie letecké dopravy, jaká témata můžeš očekávat?

Geografie letecké dopravy

Studium Geografie letecké dopravy – obsah:
Cílem předmětu je zvládnout geografii všech kontinentů s ohledem na ekonomický potenciál a leteckou dopravu v jednotlivých zemích, významné letecké společnosti jejich členství v globálních aliancích a uzlová letiště.
Studenti se seznámí se základními pojmy geografie a s politickým a hospodářským rozdělením světa, což jim umožní lepší kontext pro studium jednotlivých regionů.

Studenti budou studovat geografický a hospodářský přehled těchto zemí a jejich dopravní systémy, včetně letecké dopravy.

Studenti se seznámí s  geografickými a hospodářskými charakteristikami jednotlivých států, včetně jejich dopravních systémů a letecké dopravy.

Studenti získají celkový přehled o Asii a regionální rozdělení, aby studenti měli povědomí o různých subregionech a jejich významu.

Studenti získají informace ohledně geografických a hospodářských charakteristik těchto států, včetně jejich dopravních systémů, leteckých společností a důležitých letišť.

Studenti získají informace o geografických a hospodářských charakteristik zemí v západní Asii a jejich dopravních systémů.

Studenti se zaměří na soustavu geografických a hospodářských charakteristik zemí v západní Asii a jejich dopravních systémů.

Studenti se dozvědí o geografii, hospodářství a dopravě v Austrálii a na ostrovech Oceánie.

Studenti získají informace o hospodářské a geografické situaci v severní Africe a Jihoafrické republice, včetně dopravních systémů a letecké dopravy.

Studenti budou mít možnost lépe porozumět geografickým, hospodářským a dopravním charakteristikám jednotlivých částí Evropy a jak tyto faktory ovlivňují leteckou dopravu a ekonomiku této oblasti.

Studenti se seznámí řadou hospodářských a geografických charakteristik těchto evropských států, včetně jejich dopravních systémů a letecké dopravy.

V této části se studenti zaměří na analýzu střední, východní a jihovýchodní Evropy z hlediska jejich hospodářských a geografických charakteristik. Studenti budou studovat dopravní systémy, letecké společnosti a významná letiště v těchto evropských regionech, aby získali hlubší porozumění jejich ekonomickému a leteckému potenciálu.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student