Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Letový provoz

Meteorologie

Studijní
program

Letový provoz (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny)

Výukové
sto

Praha

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč

JAK METEOROLOGIE OVLIVŇUJE LETECTVÍ?

Chceš pochopit vliv počasí na letectví? Získej znalosti o meteorologických jevech a jejich dopadu na bezpečnost a efektivitu leteckého provozu.

Získej vzdělání, se kterým se uplatníš kdekoliv okolo letiště i dodavatelských firem staň se specialistou v oboru.

Vystuduj Letový provoz.

VZDUCH JE NAŠE MOŘE

PILOTEM? Samozřejmě

Cesta do leteckého průmyslu i k pomyslnému vrcholu v podobě pilota dopravního letadla začíná zde. Nastupovat!

Co je to Meteorologie

Meteorologie je vědecké odvětví zaměřené na studium atmosféry a atmosférických procesů, které ovlivňují počasí a klima na Zemi. 

Zabývá se pozorováním, analýzou a předpovídáním počasí a studuje různé meteorologické jevy, jako jsou oblaky, srážky, teploty, větry a atmosférický tlak.

Meteorologie také zkoumá větší klimatické vzory a vlivy, včetně globálních klimatických změn a regionálních klimatických systémů. 

V oblasti letového provozu má meteorologie klíčovou roli, neboť podmínky v atmosféře přímo ovlivňují bezpečnost a efektivitu leteckých operací.

Proč se zajímat o studium Meteorologie?

Studium meteorologie je zásadní pro oblast letectví, protože poskytuje důležité znalosti nezbytné pro bezpečný a efektivní letový provoz. Porozumění atmosférickým jevům, jako jsou bouře, turbulence, inverze teplot a střih větru, je klíčové pro plánování letových tras, předpovídání a reagování na měnící se podmínky a zajištění celkové bezpečnosti letů.

Znalosti meteorologie jsou nezbytné také pro řízení letového provozu a přizpůsobení letových operací v reakci na různé povětrnostní podmínky. 

Celkově studium meteorologie přináší zásadní přínos pro zvýšení bezpečnosti, efektivity a spolehlivosti leteckého provozu.

Co mě naučí v rámci Meteorologie vysoká škola?

Na vysoké škole studenti v rámci meteorologie získají znalosti o atmosféře a atmosférických procesech. Studenti se naučí o základních pojmech v meteorologii, včetně tlaku vzduchu, oteplování a ochlazování vzduchu, vlhkosti vzduchu a tvorbě oblaků. 

Dále získají znalosti o tlakových útvarech, atmosférických frontách, všeobecné cirkulaci atmosféry, klimatických oblastech a lokálních větrných systémech. 

Získají znalosti o pozorování počasí, družicovém a radarovém sledování, interpretaci meteorologických map a vývoji silných konektivních bouří. Dále se seznámí s důležitými aspekty, jako jsou turbulence, střih větru a inverze teploty, které mají přímý dopad na letový provoz.

Kde znalosti o Meteorologii využiji?

Znalosti získané v oboru meteorologie jsou neocenitelné v letovém provozu a řízení letecké dopravy. Používají se při plánování a provádění letů, pro zajištění bezpečnosti během nepříznivých meteorologických podmínek a pro efektivní řízení leteckého provozu. 

Tyto dovednosti jsou klíčové pro pracovní pozice v leteckých společnostech, letištních meteorologických službách a v oblasti řízení letového provozu.

Chceš studovat
leteckou dopravu?

„Vzduch je naše moře“ a letiště náš přístav. Ponoř se do světa leteckého průmyslu s vyplněním přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Základů letu, jaká témata můžeš očekávat?

Meteorologie I.

Studium Meteorologie I. – obsah:

Základní témata předmětu: Atmosféra; základy termodynamiky; tlakové útvary a atmosférické fronty; klimatologie; lokální cirkulační systémy

Studenti se naučí o složení atmosféry a jejím vertikálním členěním. Budou rozumět tlaku vzduchu, a jak se mění v různých nadmořských výškách. Dále se budou zabývat procesy oteplování a ochlazování vzduchu, což je zásadní pro pochopení meteorologických jevů. Seznámí se také s vertikální stabilitou vzduchu a jeho vlastnosti, včetně vlhkosti vzduchu a tvorby oblaků.

Studenti získají detailní přehled o hlavních oblastech s různým tlakem vzduchu na planetě. Budou studovat anticyklóny a cyklóny, což jsou základní prvky meteorologie. Seznámí se s typy anticyklón a jejich charakteristikami, včetně teplých a studených anticyklón. Rovněž získají informace o frontálních a nefrontálních cyklónech a brázdách nízkého tlaku vzduchu.

Studenti se seznámí s atmosférickými frontami a podmínkami počasí, které s nimi souvisejí. Budou rozlišovat mezi teplými a studenými frontami a pochopí, jak se na nich vytváří počasí. Zajímavým tématem bude také studium okluzních front a čar instability a squall lines.

Tato část předmětu se zaměří na tropické bouře a cyklóny. Studenti získají povědomí o stavbě těchto silných atmosférických jevů a podmínkách počasí, které s nimi souvisí. Porozumí, jak se tropické cyklóny formují a jak ovlivňují klima v daných oblastech.

Studenti se dozvědí o původu a lokálních názvech klimatických jevů. Zajímavým aspektem bude studium klimatických oblastí a jejich specifických charakteristik.

V této části budou studenti seznámeni s obecným pohybem vzduchu v troposféře a nižší stratosféře. Porozumí, jak vznikají větry a jaký mají vliv na počasí a klima.

Studenti se zaměří na klima v tropických konvergenčních zónách a v oblastech s monzuny. Zajímavým tématem bude i sezónní pohyb vzdušných mas a jeho dopad na počasí. Rovněž se budou zabývat jevy jako písečné bouře a východní a západní vlny v atmosféře.

Tato část se zaměří na místní větry a s nimi spojené počasí v různých částech světa. Studenti se dozvědí o různých lokálních větrných systémech, jako jsou Fén, Mistral, Bora, Scirocco, Ghibli a Khamsin, a jak ovlivňují podnebí a počasí v daných regionech.

Meteorologie II.

Studium Meteorologie II. – obsah:

Cílem předmětu jsou základní témata: sledování atmosféry pomocí družic a radarů; silné bouře a doprovodné jevy; meteorologické informace a předpovědi a mapy počasí; výstrahy; turbulence a inverze.

Studenti se naučí, jak provádět pozorování počasí na zemi, což zahrnuje měření teploty, vlhkosti, tlaku a větrných podmínek. Také budou rozumět principům pozorování pomocí radiosond, což jsou balóny vybavené senzory, které měří meteorologické údaje v různých vrstvách atmosféry. Studenti získají dovednosti pro sběr a interpretaci těchto dat.

Studenti se budou učit, jak družice a radary fungují a jak mohou být využity k monitorování počasí. Budou schopni interpretovat obrazová data z družic a radarů, což jim umožní sledovat pohyb oblaků, srážky a další meteorologické jevy.
Studenti se seznámí s tvorbou a čtením povrchových map počasí, které zahrnují různé symboly a informace o teplotě, tlaku, větru a srážkách. Také se naučí, jak interpretovat mapy významného počasí a jak vytvářet meteorologické předpovědi na základě těchto dat.
Studenti budou rozumět procesu vývoje bouřek, včetně faktorů, které vedou k tvorbě bouřkových systémů. Také se naučí rozpoznávat a analyzovat tornáda a elektrické výboje v rámci bouřek a budou schopni posoudit jejich potenciální nebezpečí.
Studenti budou studovat vývoj a vznik inverzí v atmosféře, což je důležité pro porozumění, jak teplotní rozdíly v atmosféře ovlivňují pohyb vzduchu a meteorologické jevy. Také se dozvědí, jak inverze ovlivňují letectví a další aspekty života na Zemi.
Studenti se budou podrobně zabývat turbulencí, včetně faktorů, které ji způsobují, a jejích vlivů na letectví a jiné odvětví. Budou také rozumět konceptu střihu větru a jeho důležitosti pro bezpečnost letů. Kromě toho budou schopni rozlišovat různé typy turbulence včetně turbulencí v jasném ovzduší (CAT) a turbulencí spojených s frontálními systémy (WST).

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Letový Provoz

Získej vzdělání z oblasti civilního letectví a zajišťováním letového provozu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student