Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Finanční řízení

Moderní informační systémy v podnikání

Studijní
program

Finanční řízení (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výukové
sto

Praha, Ostrava​

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

JAK MOHOU INFORMAČNÍ SYSTÉMY TRANSFORMOVAT PODNIKÁNÍ?

Jak mohou moderní informační systémy transformovat podnikání? To se dozvíš zde! Seznámíme tě také s nejnovějšími trendy v informačních technologiích a jejich aplikací v podnikovém prostředí.

Získej vzdělání v oblasti Finančního řízení, poznáš oblasti daní, podnikání i marketingu.

Vystuduj Finanční řízení.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Vstřícnost, zkušenosti

Získej od našeho pedagogického sboru i odborníků z praxe maximum! Individuální přístup funguje.

Co jsou to Moderní informační systémy v podnikání?

Moderní informační systémy v podnikání jsou technologické nástroje a systémy, které pomáhají organizacím spravovat a zpracovávat informace efektivně a efektivně. 

Zahrnují široké spektrum technologií, včetně podnikových informačních systémů jako jsou ERP (Enterprise Resource Planning) a CRM (Customer Relationship Management) systémy, systémy pro elektronickou komunikaci, datové báze, ICT bezpečnostní řešení a cloud computing. Tyto systémy jsou klíčové pro podporu a optimalizaci podnikových procesů a rozhodování.

Proč se zajímat o studium Moderních informačních systémů v podnikání?

Studium moderních informačních systémů v podnikání je důležité, protože tyto systémy jsou zásadní pro úspěšné fungování a konkurenceschopnost jakékoliv organizace v dnešním digitálním světě. 

Porozumění, jak tyto systémy fungují, jak jsou navrhovány a implementovány, a jak přispívají k podnikovým cílům, je klíčové pro manažery a IT profesionály, kteří chtějí efektivně řídit a rozvíjet podnikové operace.

Co mě naučí v rámci Moderních informačních systémů v podnikání vysoká škola?

Vysoká škola studenty naučí základním principům a aplikacím moderních informačních systémů v podnikovém prostředí. Získají znalosti o vývoji, implementaci a správě klíčových systémů jako ERP, CRM, a DMS, stejně jako o důležitosti ICT bezpečnosti, elektronické komunikace a cloud computingu. 

Naučí se, jak tyto systémy podporují podnikové procesy, jak jsou důležité pro strategické rozhodování a jak efektivně řídit IT projekty a inovace v podniku.

Kde znalosti o Moderních informačních systémech v podnikání využiji?

Tyto znalosti jsou důležité pro manažery, kteří se snaží efektivně řídit podnikové procesy, IT profesionály, kteří navrhují a implementují tyto systémy, a obecně pro každého, kdo pracuje v oblasti, kde je důležité porozumět a efektivně využívat informační technologie pro dosažení podnikových cílů. 

 

Znalosti získané v rámci studia moderních informačních systémů v podnikání lze tak využít v široké škále profesních rolí a oblastí. To zahrnuje nejen oblasti jako jsou IT management, podnikové řízení, marketing, finanční analýza, operativní řízení, ale i mnoho dalších.

Chceš studovat
Finanční řízení?

Ponoř se do světa financí a řízení a staň se odborníkem co rozumí všem souvislostem. Začni s vyplnění přihlášky.

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Studium Moderních informačních systémů v podnikání, jaká témata můžeš očekávat?

Moderní informační systémy v podnikání

Moderní informační systémy v podnikání Studium – Obsah:
Cílem předmětu je seznámení s obecnými problémy informačního managementu včetně osvojení obecného přehledu o současných trendech v IS/ICT; naučit studenty základní pojetí a výstavbu podnikových informačních systémů; vybudovat schopnost u studentů orientovat se v moderních IS/ICT řešeních podpory podnikových procesů včetně elektronické komunikace v podnicích; seznámit studenty s rolemi informačního manažera při uspokojování informačních potřeb podniku.

Studenti jsou připravováni na možnosti vedení projektů informačních systémů v podnicích. Další součástí předmětu jsou informace nezbytné pro orientaci v informačních technologiích.

Studenti se v tomto úvodu seznámí s historií a významem informačního managementu. Naučí se, jak je organizováno studium předmětu a budou mít přehled o hlavních cílech a tématech, které budou probírat. Důležitým bodem je také pochopení základní definice informačního managementu a jeho úlohy v organizacích.

Studenti se dozvědí, jaká je role informačního manažera v podniku a jak pomáhá vytvářet a provádět informační strategii. Budou mít přehled o cílech, které tímto procesem sledují a jaký význam má pro efektivní řízení informací v organizaci.

Toto téma studentům přiblíží základní komponenty, které tvoří podnikové informační systémy. Naučí se, jakým způsobem jsou tyto systémy navrhovány a jak spolu komunikují. Získají vhled do toho, jak organizace mohou efektivně využívat IT k podpoře svých procesů.

Studenti získají znalosti o Enterprise Resource Planning (ERP) systémech, včetně toho, jak integrují různé oblasti podniku a pomáhají v jeho efektivním řízení. Porozumí různým modulům ERP systémů a jejich využití v praxi.

V tomto tématu se studenti dozvědí o důležitosti správy vztahů se zákazníky (CRM) a správy dokumentů (DMS) pro organizace. Naučí se, jaké jsou klíčové aspekty zavádění těchto systémů a jaký přínos přinášejí pro podnik.

Studenti se dozvědí o různých formách elektronické komunikace v podniku, včetně elektronické pošty a počítačových sítí. Získají dovednosti potřebné pro správu a zabezpečení těchto komunikačních kanálů.

Toto téma se bude zabývat pohledem na bezpečnost informačních a komunikačních technologií. Studenti se naučí, jak chránit data a komunikaci před hrozbami a jaké jsou moderní techniky zabezpečení, včetně šifrování a elektronických podpisů.

Studenti se do detailu seznámí s koncepty datových základen, datových úložišť a podnikových databází. Budou schopni rozumět, jak organizace ukládají a spravují svá data.

Studenti budou mít hlubší znalost o správě dat v organizaci, včetně datových úložišť, databází a datové komunikace. Porozumí významu datových schránek a autorizované konverze pro efektivní výměnu dat.

Studenti se seznámí s vlivy vnějšího prostředí na informační systémy a technologie v organizaci, včetně možností spojených s cloud computem, webhostingem a nákupem či pronájmem ICT služeb.

Studenti se naučí o platných normách a standardech v oblasti ICT a jak je aplikovat. Budou schopni vytvářet smlouvy na poskytování ICT služeb a porozumět konceptu outsourcingu.

Studenti se detailně seznámí s organizačním přístupem k implementaci a inovacím informačních systémů. Budou schopni provádět projektové řízení projektů IS/IT a efektivně je řídit.

Studenti budou mít schopnost hodnotit efektivitu informačních systémů, analyzovat jejich náklady a rozhodovat o výběru nejvhodnějšího systému pro specifické potřeby organizace.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Finanční řízení

Získej vzdělání z oblastí financí a řízení. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student