Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Cestovní ruch a turismus:

Technika cestovního ruchu

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SI ZALOŽIT VLASTNÍ CESTOVKU?

Chceš vědět, jak dosáhnout na vlastní CK? Tento předmět ti představí postup, jak se dostat do odvětví cestovního ruchu a turismu a připravit pro turisty nezapomenutelné zážitky.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Technika cestovního ruchu?

Technika cestovního ruchu je oblast, která se zabývá studiem a praktickým používáním metod a postupů spojených s provozováním cestovních kanceláří a agentur. 

Zahrnuje získávání teoretických znalostí a praktických dovedností v oblastech jako je založení, řízení a provoz cestovních kanceláří a agentur. To obnáší porozumění legislativním normám, marketingovým strategiím, řízení kvality služeb, smluvním vztahům a používání informačních technologií v cestovním ruchu.

Proč se zajímat o studium Techniky v cestovního ruchu?

Studium techniky v cestovního ruchu nabízí pochopení odvětví, které je dynamické a neustále se rozvíjí. Poskytuje klíčové znalosti a dovednosti potřebné pro úspěšné podnikání v tomto sektoru. 

S růstem cestovního ruchu a jeho významem pro globální ekonomiku se zvyšuje i poptávka po odbornících s hlubokým porozuměním pro fungování cestovních kanceláří a agentur. Znalosti získané v tomto studiu jsou klíčové pro zajištění konkurenceschopnosti a inovací v tomto rychle se měnícím oboru.

Co mě naučí v rámci Techniky v cestovního ruchu vysoká škola?

Vysokoškolské studium techniky cestovního ruchu poskytuje studentům základní i pokročilé znalosti a dovednosti potřebné pro efektivní řízení cestovních kanceláří a agentur. Naučí studenty kroky k založení a provozování cestovních kanceláří a agentur.

Studenti se učí sestavovat podnikatelské plány, provádět tržní analýzy a rozvíjet marketingové strategie. Získají porozumění pro legislativní normy v České republice a Evropské unii, seznámí se s otázkami ochrany spotřebitele a naučí se efektivně řídit smluvní vztahy s dodavateli služeb. Dále se zaměřují na využití informačních technologií v cestovním ruchu, jako je například platforma Airbnb, a na principy udržitelného cestovního ruchu.

Kde znalosti o Technice v cestovního ruchu využiji?

Studenti je mohou využít k řízení cestovních kanceláří a agentur, v marketingových odděleních, v oblasti zákaznického servisu, nebo jako konzultanti pro turistické produkty.

Znalosti získané v oblasti techniky cestovního ruchu lze využít v širokém spektru oblastí v rámci cestovního ruchu a pohostinství.

Tyto znalosti jsou také cenné pro práci v oblasti event managementu, v organizacích zabývajících se dobrodružným cestovním ruchem nebo jazykovými studijními pobyty.

Znalosti jsou rovněž cenné pro podnikatele v cestovním ruchu, kteří chtějí založit vlastní cestovní agenturu nebo rozvíjet inovativní turistické produkty.

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Cestovního ruchu v EU?

Právo v cestovním ruchu

Obsah studia Práva v cestovním ruchu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem organizace spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci EU. Objasňuje úlohu integrace v globální ekonomice a postavení služeb v ní. Vymezuje postavení orgánů EU a členských států EU v oblasti koordinace aktivit v cestovním ruchu v rámci jednotného trhu EU.

Charakterizuje hlavní směry rozvoje cestovního ruchu v rámci EU z pohledu legislativního prostředí souvisejícího s poskytováním služeb cestovního ruchu, včetně zásadních priorit rozvoje cestovního ruchu v rámci EU, tak jak je vymezují základní koncepční dokumenty v dané oblasti, včetně seznámení studentů s nástroji pro jejich naplňování. Důležitou součástí je i prezentace aktuálního vývoje spolupráce v rámci cestovního ruchu na konkrétních příkladech.
a) Historický vývoj činnosti cestovních kanceláří a agentur:

Téma se zabývá historickým vývojem cestovních kanceláří a agentur, jejich vznikem a postupným rozvojem v průběhu času. Studenti se seznámí s historickými milníky v oblasti cestovního ruchu a jak se v čase proměňovala role a funkce cestovních kanceláří a agentur.

b) Typologie cestovních kanceláří a agentur z pohledu jejich služeb a produktů:

Studenti se dozvědí o různých typech cestovních kanceláří a agentur a jak se liší v poskytovaných službách a produktech. Budou se zabývat například rozdíly mezi klasickými cestovními kancelářemi a online cestovními agenturami nebo specializovanými agenturami pro dobrodružný cestovní ruch či jazykové studijní pobyty.
a) Směrnice 2015/2302 o souborných cestovních službách a spojených cestovních službách:

Tento bod se zaměřuje na směrnici EU, která upravuje práva a povinnosti cestujících při nakupování a poskytování souborných cestovních služeb a spojených cestovních služeb.

b) Zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, v současném znění:

Zde se studenti seznámí s českým zákonem, který upravuje podmínky pro podnikání v oblasti cestovního ruchu, včetně povinností a omezení pro cestovní kanceláře a agentury.


c) Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník – zejména smlouva o zájezdu:

V rámci tohoto bodu se studenti seznámí s konceptem smlouvy o zájezdu, která je jedním z důležitých aspektů podnikání cestovních kanceláří a agentur. Budou se zabývat jejími povinnostmi, záručními podmínkami a ochranou spotřebitele.


d) Evropská legislativa související se službami cestovního ruchu:

Zde se studenti seznámí s další evropskou legislativou, která se týká služeb cestovního ruchu, a budou zkoumat její vliv na činnost cestovních kanceláří a agentur.

a) Založení a provozování cestovní kanceláře a cestovní agentury z pohledu zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, v provázanosti na zákon č. 159/1999 Sb., o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu:

Toto téma se zaměřuje na postup a podmínky pro založení a provozování cestovní kanceláře a agentury v souladu s českými zákony o živnostenském podnikání a cestovním ruchu.

b) Formy ochrany spotřebitele při úpadku cestovní kanceláře (pojištění záruky, bankovní garance, garanční fond):

Zde se studenti dozvědí o různých formách ochrany spotřebitele v případě, že cestovní kancelář či agentura zkrachují, včetně pojištění záruky, bankovní garance a garančního fondu.

Téma se zabývá GATS, která je dohodou Světové obchodní organizace (WTO) týkající se mezinárodního obchodu službami a jak se vztahuje k cestovnímu ruchu.

Studenti budou obeznámeni s vlivem Lisabonské reformní smlouvy na oblast služeb cestovního ruchu v rámci EU.

Studijní oblast se zaměřuje na integrační aktivity a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi členskými státy EU.

Studenti se seznámí s hlavními koncepčními dokumenty EU, které stanovují priority a směry rozvoje cestovního ruchu v rámci EU.

Tato problematika se zaměřuje na finanční nástroje EU, které slouží k financování rozvoje cestovního ruchu v rámci EU.

Studenti se seznámí s právním rámcem EU a jeho vztahem k cestovnímu ruchu.

Toto téma se zabývá procesem evropské normalizace v oblasti cestovního ruchu a jejím vlivem na regulace a standardy.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 15.5.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student