Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Cestovní ruch a turismus:

Cestovní ruch v EU

Poznej specifika Cestovního
ruchu v EU

Jaké výzvy tě čekají v rámci cestovního ruchu v Evropské unii? Jak vypadá legislativní prostředí a jaké jsou priority v rámci EU?

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

Na unijním trhu jako doma

Staň se žádaným expertem na cestovní ruch, uplatni se na unijním trhu.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Cestovní ruch v EU?

Cestovní ruch v EU je oblast, která se zabývá studiem a praxí cestovního ruchu v rámci Evropské unie. Zaměřuje se na systém spolupráce a koordinace aktivit v cestovním ruchu mezi členskými státy EU. 

Student získá podrobný pohled na organizaci, strukturu, a legislativní prostředí cestovního ruchu v EU, včetně role a postavení orgánů EU a jednotlivých členských států v této oblasti. Zahrnuje analýzu integrace cestovního ruchu do globální ekonomiky a zkoumá specifické výzvy a možnosti, které tato oblast přináší.

Proč se zajímat o studium Cestovního ruchu v EU?

Studium Cestovního ruchu v EU je důležité pro pochopení komplexních procesů, který hraje významnou roli v ekonomice a kultuře Evropy. Umožňuje studentům získat hluboké znalosti o fungování cestovního ruchu na nadnárodní úrovni, včetně pochopení ekonomických, právních a politických aspektů, které ovlivňují tento průmysl. 

Studium tohoto oboru připravuje studenty na čelění výzvám spojeným s globalizací a poskytuje jim nástroje pro efektivní řízení a rozvoj cestovního ruchu v rámci Evropy.

Co mě naučí v rámci Cestovního ruchu v EU vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia Cestovního ruchu v EU se studenti naučí o různých aspektech cestovního ruchu, jako je role služeb v ekonomice, charakteristika služeb cestovního ruchu, mezinárodní ekonomická integrace, vliv Lisabonské reformní smlouvy, a mnoho dalšího. 

Studenti se seznámí s právním rámcem EU, procesem evropské normalizace v oblasti cestovního ruchu, a s financováním rozvoje cestovního ruchu z finančních nástrojů EU. Kurz nabízí podrobný pohled na koncepční dokumenty EU, orgány EU ve vztahu k cestovnímu ruchu, a příklady aktuálních spoluprací a vývoje v této oblasti.

Kde znalosti o Cestovním ruchu v EU využiji?

Znalosti získané studiem Cestovního ruchu v EU lze využít v mnoha oblastech. Jsou klíčové pro kariéru v turistickém průmyslu, ať už v cestovních kancelářích, hotelovém managementu, destinacích cestovního ruchu, nebo v oblasti politiky a plánování cestovního ruchu na úrovni EU. 

Znalosti jsou také cenné pro práci v mezinárodních organizacích, ve státní správě nebo v oblasti výzkumu a vývoje. Vzdělání v tomto oboru umožňuje absolventům lépe porozumět globálním trendům, ekonomickým faktorům a politickým strategiím, které formují turistický sektor na mezinárodní úrovni.

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Cestovního ruchu v EU?

Cestovní ruch v EU

Obsah studia Cestovního ruchu v eu:

Cílem předmětu je seznámit studenty se systémem organizace spolupráce v oblasti cestovního ruchu v rámci EU. Objasňuje úlohu integrace v globální ekonomice a postavení služeb v ní. Vymezuje postavení orgánů EU a členských států EU v oblasti koordinace aktivit v cestovním ruchu v rámci jednotného trhu EU.

Charakterizuje hlavní směry rozvoje cestovního ruchu v rámci EU z pohledu legislativního prostředí souvisejícího s poskytováním služeb cestovního ruchu, včetně zásadních priorit rozvoje cestovního ruchu v rámci EU, tak jak je vymezují základní koncepční dokumenty v dané oblasti, včetně seznámení studentů s nástroji pro jejich naplňování. Důležitou součástí je i prezentace aktuálního vývoje spolupráce v rámci cestovního ruchu na konkrétních příkladech.

Téma se zaměřuje na význam a roli služeb v ekonomice a jakým způsobem se cestovní ruch zařazuje mezi tyto služby.

Studenti se setkají s konceptem služeb a jak se definují v kontextu cestovního ruchu.

Tato problematika se zaměřuje na specifika a charakteristiku služeb spojených s cestovním ruchem, jako jsou turistické služby, ubytování, doprava atd.

Studenti se seznámí s procesem mezinárodní ekonomické integrace a jak se týká oblasti cestovního ruchu.

Téma se zabývá GATS, která je dohodou Světové obchodní organizace (WTO) týkající se mezinárodního obchodu službami a jak se vztahuje k cestovnímu ruchu.

Studenti budou obeznámeni s vlivem Lisabonské reformní smlouvy na oblast služeb cestovního ruchu v rámci EU.

Studijní oblast se zaměřuje na integrační aktivity a spolupráci v oblasti cestovního ruchu mezi členskými státy EU.

Studenti získají vědomosti o rozdělení pravomocí mezi orgány EU a členskými státy v oblasti cestovního ruchu.

Dané téma se zabývá orgány EU, které mají vliv na koordinaci a řízení aktivit v oblasti cestovního ruchu v rámci EU.

Studenti se seznámí s hlavními koncepčními dokumenty EU, které stanovují priority a směry rozvoje cestovního ruchu v rámci EU.

Tato problematika se zaměřuje na finanční nástroje EU, které slouží k financování rozvoje cestovního ruchu v rámci EU.

Studenti se seznámí s právním rámcem EU a jeho vztahem k cestovnímu ruchu.

Toto téma se zabývá procesem evropské normalizace v oblasti cestovního ruchu a jejím vlivem na regulace a standardy.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student