Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Cestovní ruch a turismus:

Gastronomický cestovní ruch

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CÍTÍŠ LÁSKU K JÍDLU A CESTOVÁNÍ?

Fascinuje tě spojení cestování a jídla? Gastronomický cestovní ruch ti odhalí, jak může gastronomie ovlivnit turistický průmysl a poskytne ti znalosti o různých kulinářských kulturách.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Gastronomický cestovní ruch?

Gastronomický cestovní ruch je oblast cestovního ruchu, která se zaměřuje na prozkoumáváním a zažívání rozmanitosti a unikátnosti kuchyní a kulinářských tradic různých kultur a regionů. 

Tento druh cestovního ruchu se soustředí na gastronomii jako klíčový prvek při přitahování turistů a je spojen s poznáváním místních potravin, nápojů, a obecně s kulinářskými zážitky. 

Gastronomický cestovní ruch zahrnuje navštěvování restaurací, trhů, festivalů jídla a pití, stejně jako účast na vaření a ochutnávkách, čímž se podporuje kulturní výměna a ekonomický rozvoj regionů.

Hlavním cílem je poznání a ocenění kulturní rozmanitosti prostřednictvím jídla a pití, které jsou neodmyslitelnou součástí kulturního dědictví a identity různých míst.

Proč se zajímat o studium Gastronomického cestovního ruchu?

Studium gastronomického cestovního ruchu poskytuje hluboké porozumění vztahu mezi kulturou a gastronomií a jejich vlivu na cestovní ruch. Zabývá se také sociálními, kulturními a environmentálními dopady gastronomie na destinace a obyvatele. 

Studium tohoto oboru také rozšiřuje povědomí o globálních trendech a inovacích v oblasti gastronomie. Znalosti získané v tomto oboru mohou pomoci v rozvoji a propagaci cestovního ruchu. 

Co mě naučí v rámci Gastronomického cestovního ruchu vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia gastronomického cestovního ruchu se studenti seznámí s koncepty jako je význam gastronomie pro rozvoj cestovního ruchu, charakteristika a klasifikace gastronomického cestovního ruchu, a role gastronomie jako součásti kulturního dědictví.  

Naučí se o zájmových skupinách v tomto oboru, o současných trendech, významu gastronomických destinací, vytváření gastronomických stezek a o marketingu a propagaci gastronomických destinací.

Kde znalosti o Gastronomickém cestovním ruchu využiji?

Znalosti o gastronomickém cestovním ruchu lze využít v mnoha oblastech, jako je plánování a řízení turistických destinací, v hotelnictví a restauračním průmyslu, při organizování gastronomických festivalů a událostí, a v marketingu a propagaci cestovního ruchu. 

Znalosti mohou také pomoci při rozvoji místní ekonomiky skrze turismus a při podpoře udržitelného rozvoje a kulturní rozmanitosti v cestovním ruchu. Budou pro studenty užitečné pokud se rozhodnou pro toto odvětví v rámci cestovního ruchu ať již jako specialisté, nebo majitelé cestovních kanceláří. 

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Cestovního ruchu v EU?

Cestovní ruch v EU

Obsah studia Cestovního ruchu v eu:

Předmět se zabývá globálními tématy gastronomickými cestovního ruchu, projevy mezinárodní kulturní rozmanitosti v gastronomii, společenskými a kulturními kontexty gastronomického cestovního ruchu. 

Představí studentům sociální, kulturní a environmentální dopady globálního, regionálního a lokálního gastronomického cestovního ruchu na obyvatele i destinace.

Úvodní části předmětu se studenti seznamují  s konceptem gastronomického cestovního ruchu a jeho významem.

Téma se zaměřuje na vztah mezi kulturou a gastronomií a jak gastronomie ovlivňuje ekonomický rozvoj regionu.

Tato část se zabývá rolí gastronomie jako faktoru přispívajícího k rozvoji cestovního ruchu a atraktivitě destinací.

Zde se studenti seznámí s charakteristikou gastronomického cestovního ruchu a jeho různými formami a typy.

Téma se zaměřuje na gastronomii jako součást kulturního dědictví destinací a její přínos k atraktivitě daného místa.

Studenti se seznámí se zájmovými skupinami, které mají vliv na gastronomický cestovní ruch, jako jsou restaurace, producenti potravin, turistické organizace apod.

Tato část se zabývá motivy, proč lidé cestují za účelem zkoumání a zažívání gastronomických zážitků.

Studenti se seznámí se současnými trendy a inovacemi v gastronomickém cestovním ruchu, jako jsou fusion kuchyně, zdravá strava, tradiční recepty apod.

Téma se zaměřuje na různé gastronomické destinace po celém světě a jejich charakteristiky.

Zde se studenti seznámí s důležitostí zážitku a kvality služeb v gastronomickém cestovním ruchu.

Toto téma se zabývá gastronomickými stezkami, které propojují různá místa známá pro svou gastronomii, a procesem jejich vytváření.

Studenti se dozvědí o gastronomických událostech, jako jsou festivaly jídla a nápojů, které přispívají k rozvoji gastronomického cestovního ruchu.

Závěrečná část kurzu se zaměřuje na identifikaci zdrojů a strategie marketingu pro vytvoření atraktivní gastronomické destinace.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student