Search
Close this search box.
Search
Close this search box.

Cestovní ruch a turismus:

Marketing
v cestovním ruchu

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ SE STÁT EXPERTNÍM MARKETÉREM V TURISMU?

Zajímá tě, jak se propaguje turistický průmysl? Nauč se klíčové marketingové strategie specifické pro cestovní ruch a jak efektivně prezentovat turistické destinace.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Marketing v cestovním ruchu?

Marketing v cestovním ruchu je specializovaná oblast marketingu, která se zaměřuje na propagaci a prodej turistických destinací a služeb. Hlavním tématem je pochopení a uspokojení potřeb a přání cestovatelů, s cílem vytvořit atraktivní, konkurenceschopné a ekonomicky udržitelné turistické produkty a služby.

Tento typ marketingu zahrnuje širokou škálu aktivit a strategií, od analýzy trhu, výzkumu zákaznického chování až po vytváření efektivních marketingových kampaní. Cílem je nejen prodat službu (zájezd) a přilákat návštěvníky, ale také zajistit kvalitní zážitek, který podpoří jejich návrat nebo doporučení dalším potenciálním turistům.

Proč se zajímat o studium Marketingu v cestovním ruchu?

Studium marketingu v cestovním ruchu je klíčové pro ty, kteří chtějí pracovat v turistickém průmyslu. Tento obor poskytuje studentům důležité znalosti a dovednosti potřebné k efektivnímu propagování a prodeji turistických destinací a služeb. 

Se znalostmi marketingové terminologie, pochopením základních principů marketingu a schopností používat marketingové nástroje a postupy mohou absolventi významně přispět k růstu a úspěchu v turistickém sektoru.

Co mě naučí v rámci Marketingu v cestovním ruchu vysoká škola?

Vysoká škola poskytuje vzdělání v oblasti marketingu v cestovním ruchu, kde studenti získají znalosti o základních principech marketingu, specifikách marketingu služeb, analýze marketingového prostředí, konkurenci, kupním chování zákazníků, výběru cílových trhů a marketingového mixu. 

Studenti se naučí o vytváření a řízení turistických produktů, cenové politice, distribuci, marketingové komunikaci a řízení destinací. Tyto znalosti jsou doplněny praktickými dovednostmi, jako je sběr a využití marketingových informací, provádění marketingového výzkumu a aplikace marketingových strategií v reálném prostředí.

Kde znalosti o Marketingu v cestovním ruchu využiji?

Znalosti získané studiem marketingu v cestovním ruchu lze využít v různých oblastech turistického průmyslu. Například v hotelnictví, restauračním sektoru, správě turistických atrakcí, cestovních kancelářích a agenturách, leteckých společnostech, nebo ve veřejném sektoru při plánování a propagaci turistických destinací. 

Znalosti jsou užitečné pro práci v marketingových agenturách specializujících se na cestovní ruch nebo pro samostatnou kariéru jako marketingový poradce v turistickém sektoru. Znalosti marketingu v cestovním ruchu umožňují odborníkům přizpůsobit marketingové strategie specifickým potřebám a trendům v turistickém průmyslu.

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Marketingu v cestovním ruchu?

Marketing v cestovním ruchu

Obsah studia Marketingu v cestovním ruchu:
Absolvent tohoto předmětu by měl zvládat následující problematiku:

Orientovat se v marketingové terminologii, rozumět základním principům, na kterých je marketing postaven a umět použít marketingové postupy, jakými jsou analýza trhu, marketingový výzkum, práce s cílovými skupinami a v neposlední řadě tvorba marketingového mixu.

Dále pochopit podstatu marketingu, nejen jako činnost, ale i jako filozofii, která má nezastupitelný význam pro podnikatelské myšlení. Tento význam se projevuje jako objektivně nutná metoda řízení firem v prostředí vyspělé tržní ekonomiky.
Cílem předmětu je také prohloubit teoretické znalosti z marketingu a následně je využít k aplikaci marketingových principů do oblasti destinace cestovního ruchu s ohledem na její specifika.

Téma se zabývá základními principy marketingu a jeho významem. Marketing je soubor strategií a aktivit určených k tomu, aby se produkt nebo služba dostaly k zákazníkům a byly úspěšně prodány.

Studenti se naučí analyzovat vnější a vnitřní prostředí destinací, včetně makro a mikro faktorů ovlivňujících cestovní ruch.

Studenti se seznámí s konkurenčním prostředím a faktory přispívající ke konkurenční výhodě destinací.

Studenti se seznámí se spotřebním chováním zákazníků a procesem rozhodování při nákupu.

Studenti se naučí pojmy související s trhem a cíleným marketingem, včetně segmentace trhu, zaměřování a pozicionování. Zabývají se také tvorbou profilů návštěvníků destinace.

Studenti se naučí sbírat, analyzovat a využívat informace o trhu a zákaznících prostřednictvím marketingového výzkumu a marketingového informačního systému.

Téma marketingového mixu zahrnuje prvky, které ovlivňují marketingovou strategii. včetně produktu, ceny, distribuce a komunikace. Studenti se seznamují s různými variantami marketingového mixu, jako je 4P nebo další faktory, jako jsou lidé, procesy a fyzický důkaz (5P, 7P, 9P). Koncept 4C se zaměřuje na spotřebitele a jeho potřeby.

Studenti se učí, jak vytvářet komplexní produkt destinace, jak správně řídit jeho životní cyklus, budovat image destinace a provádět inovace.

Téma zkoumá otázky spojené s cenou a cenovou politikou v kontextu cestovního ruchu destinací.

Studenti se učí o různých distribučních cestách a systémech distribuce cestovních služeb.

Studenti zkoumají různé formy marketingové komunikace, včetně reklamy, podpory prodeje, PR, přímého marketingu, osobního prodeje a nových forem komunikace.

Téma zahrnuje strategické a operativní řízení destinace v oblasti marketingu.

Zkoumá, jakým způsobem se marketingové principy uplatňují v mezinárodním kontextu, zejména pokud jde o cestovní ruch.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 28.8.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student