Logo Panevropské univerzity
Search
Close this search box.

MENU

Search
Close this search box.

Cestovní ruch a turismus:

Multikulturní
komunikace

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ MÍT SCHOPNOST KOMUNIKOVAT V RŮZNÝCH KULTURÁCH?

Chceš se naučit efektivně komunikovat v multikulturním prostředí cestovního ruchu? Předmět ti poskytne dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšnou komunikaci s klienty z různých kultur.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Multikulturní komunikace?

Multikulturní komunikace se zabývá interakcí mezi lidmi z různých kulturních pozadí. Je to disciplína, která se soustředí na porozumění rozdílům ve verbální a neverbální komunikaci mezi různými kulturami a národy. 

Cílem multikulturní komunikace je rozvíjet dovednosti, které umožňují efektivní a respektující interakci v různorodém kulturním prostředí, jako je například cestovní ruch. Zahrnuje studium specifických vlastností národních kultur, hodnotových paradigmat a řešení problémů spojených s multikulturním a interkulturním prostředím.

Proč se zajímat o studium Multikulturní komunikaci?

Pochopení a respektování rozdílů v komunikačních stylech a kulturních normách je klíčové pro úspěšnou a harmonickou interakci. Znalosti z oblasti multikulturní komunikace přispívají k lepšímu porozumění mezi lidmi .

Studium multikulturní komunikace je důležité kvůli rostoucí globalizaci a mobilitě lidí. V dnešním propojeném světě je běžné, že se setkáváme s lidmi z různých kultur, ať už v práci, ve škole nebo při cestování…

Co mě naučí v rámci Multikulturní komunikace vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia multikulturní komunikace se studenti naučí, jak se pohybovat v multikulturním prostředí, zejména v kontextu cestovního ruchu. Získají dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci s lidmi z různých kultur, včetně porozumění jejich jazyku, zvyklostem a komunikačním stylům. 

Kromě toho se dozvědí o specifikách různých národních kultur, hodnotových paradigmatech a způsobech, jak přizpůsobit služby a produkty konkrétním kulturním segmentům. Předmět také zdůrazňuje význam vzájemného respektu, tolerance a kulturní interakce.

Kde znalosti o Multikulturní komunikaci využiji?

Znalosti získané v oblasti multikulturní komunikace jsou užitečné v mnoha oblastech. Nejčastěji se využívají v mezinárodním obchodu, veřejné správě, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních službách a zejména v cestovním ruchu. 

Znalosti jsou důležité pro pracovníky, kteří se setkávají s klienty nebo kolegy z různých kultur, a pomáhají při poskytování kulturu citlivých služeb a produktech, vedení multikulturních týmů a při zvládání mezikulturních interakcí v různých sociálních a profesních kontextech.

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Multikulturní komunikace?

Multikulturní
komunikace

Obsah studia Multikulturní komunikace:

Cílem je ukázat studentům: 

• jak se pohybovat v multikulturním prostředí cestovního ruchu
• seznámit studenty se specifickými vlastnostmi národních kultur, jejich hodnotovým paradigmatem a s problémy, které multikulturní a interkulturní prostředí přináší především v cestovním ruchu a jak se s nimi vypořádat, tj. jaké jsou možnosti přizpůsobení se kulturním specifikům při tvorbě produktové nabídky cestovního ruchu a především při poskytování služeb v cestovním ruchu

Téma se zaměřuje na význam a roli služeb v ekonomice a jakým způsobem se cestovní ruch zařazuje mezi tyto služby.

Studenti se budou podrobněji zabývat vztahem judaismu ke službám v cestovním ruchu. Budou se učit, jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám a specifikům židovských cestovatelů.

Tato část se zaměřuje na monoteistické kultury, konkrétně na evropskou kulturu, včetně západní a americké kultury. Studenti se budou učit o specifikách těchto kultur a jejich vlivu na cestovní ruch.

V této části se studenti zaměří na pravoslavnou křesťanskou kulturu, přesněji na východní ortodoxní větev. Budou se učit o specifikách této kultury a způsobech, jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám pravoslavných cestovatelů.

Téma se zaměřuje na arabsko-islámskou kulturu a její vliv na cestovní ruch. Studenti se naučí, jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám a očekáváním cestovatelů z této kultury.

Studenti se seznámí se specifickými aspekty hinduistické a buddhistické kultury, stejně jako s kulturními aspekty konfuciánské filozofie. Dále se budou věnovat specifikům čínské kultury a jak je možné přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb s ohledem na tato specifika.

Poslední část se zaměřuje na specifika japonské kultury a šintoismu. Studenti se naučí o kultuře, tradicích a zvyklostech Japonska a jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám japonských cestovatelů.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka univerzity, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 12.6.2024 od 16:00 hod..

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!

Search
Close this search box.

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student

Já jsem

Budoucí student

Nově přijatý student

Aktuální student