Cestovní ruch a turismus:

Multikulturní
komunikace

Studijní
program

Cestovní ruch a turismus (Bc.)

Forma
studia

Prezenční (všední dny) Kombinovaná (víkendy)

Výuková
sta

Praha, Ostrava

Školné za
semestr

Praha od 30 800 Kč
Ostrava od 25 300 Kč

CHCEŠ MÍT SCHOPNOST KOMUNIKOVAT V RŮZNÝCH KULTURÁCH?

Chceš se naučit efektivně komunikovat v multikulturním prostředí cestovního ruchu? Předmět ti poskytne dovednosti a znalosti potřebné pro úspěšnou komunikaci s klienty z různých kultur.

Manažerské dovednosti ruku v ruce se specializací a odborností v oblasti cestovního ruchu?

Vystuduj Cestovní ruch a turismus.

STOJÍME SI ZA TÍM!

Pedagogové s praxí

Vstřícnost ke studentům, zkušenosti a individuální přístup pedagogů, kteří jsou také praktici. 

Co je to Multikulturní komunikace?

Multikulturní komunikace se zabývá interakcí mezi lidmi z různých kulturních pozadí. Je to disciplína, která se soustředí na porozumění rozdílům ve verbální a neverbální komunikaci mezi různými kulturami a národy. 

Cílem multikulturní komunikace je rozvíjet dovednosti, které umožňují efektivní a respektující interakci v různorodém kulturním prostředí, jako je například cestovní ruch. Zahrnuje studium specifických vlastností národních kultur, hodnotových paradigmat a řešení problémů spojených s multikulturním a interkulturním prostředím.

Proč se zajímat o studium Multikulturní komunikaci?

Pochopení a respektování rozdílů v komunikačních stylech a kulturních normách je klíčové pro úspěšnou a harmonickou interakci. Znalosti z oblasti multikulturní komunikace přispívají k lepšímu porozumění mezi lidmi .

Studium multikulturní komunikace je důležité kvůli rostoucí globalizaci a mobilitě lidí. V dnešním propojeném světě je běžné, že se setkáváme s lidmi z různých kultur, ať už v práci, ve škole nebo při cestování…

Co mě naučí v rámci Multikulturní komunikace vysoká škola?

V rámci vysokoškolského studia multikulturní komunikace se studenti naučí, jak se pohybovat v multikulturním prostředí, zejména v kontextu cestovního ruchu. Získají dovednosti potřebné pro efektivní komunikaci s lidmi z různých kultur, včetně porozumění jejich jazyku, zvyklostem a komunikačním stylům. 

Kromě toho se dozvědí o specifikách různých národních kultur, hodnotových paradigmatech a způsobech, jak přizpůsobit služby a produkty konkrétním kulturním segmentům. Předmět také zdůrazňuje význam vzájemného respektu, tolerance a kulturní interakce.

Kde znalosti o Multikulturní komunikaci využiji?

Znalosti získané v oblasti multikulturní komunikace jsou užitečné v mnoha oblastech. Nejčastěji se využívají v mezinárodním obchodu, veřejné správě, vzdělávání, zdravotnictví, sociálních službách a zejména v cestovním ruchu. 

Znalosti jsou důležité pro pracovníky, kteří se setkávají s klienty nebo kolegy z různých kultur, a pomáhají při poskytování kulturu citlivých služeb a produktech, vedení multikulturních týmů a při zvládání mezikulturních interakcí v různých sociálních a profesních kontextech.

Chceš studovat
Cestovní ruch?

Chceš se přihlásit na Cestovní ruch a turismus? Začni s přihláškou, později ti pomůžeme se zápisem do studia. 

Setkejme se

U hřejivého šálku kávy

Potřebuješ poradit s výběrem studijního programu? Nebo doklepnout přihlášku? Setkejeme se u hřejivého šálku, rádi ti pomůžeme!

Zaostřeno na předměty

Co můžeš očekávat od studia Multikulturní komunikace?

Multikulturní
komunikace

Obsah studia Multikulturní komunikace:

Cílem je ukázat studentům: 

• jak se pohybovat v multikulturním prostředí cestovního ruchu
• seznámit studenty se specifickými vlastnostmi národních kultur, jejich hodnotovým paradigmatem a s problémy, které multikulturní a interkulturní prostředí přináší především v cestovním ruchu a jak se s nimi vypořádat, tj. jaké jsou možnosti přizpůsobení se kulturním specifikům při tvorbě produktové nabídky cestovního ruchu a především při poskytování služeb v cestovním ruchu

Téma se zaměřuje na význam a roli služeb v ekonomice a jakým způsobem se cestovní ruch zařazuje mezi tyto služby.

Studenti se budou podrobněji zabývat vztahem judaismu ke službám v cestovním ruchu. Budou se učit, jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám a specifikům židovských cestovatelů.

Tato část se zaměřuje na monoteistické kultury, konkrétně na evropskou kulturu, včetně západní a americké kultury. Studenti se budou učit o specifikách těchto kultur a jejich vlivu na cestovní ruch.

V této části se studenti zaměří na pravoslavnou křesťanskou kulturu, přesněji na východní ortodoxní větev. Budou se učit o specifikách této kultury a způsobech, jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám pravoslavných cestovatelů.

Téma se zaměřuje na arabsko-islámskou kulturu a její vliv na cestovní ruch. Studenti se naučí, jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám a očekáváním cestovatelů z této kultury.

Studenti se seznámí se specifickými aspekty hinduistické a buddhistické kultury, stejně jako s kulturními aspekty konfuciánské filozofie. Dále se budou věnovat specifikům čínské kultury a jak je možné přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb s ohledem na tato specifika.

Poslední část se zaměřuje na specifika japonské kultury a šintoismu. Studenti se naučí o kultuře, tradicích a zvyklostech Japonska a jak přizpůsobit produktovou nabídku a poskytování služeb tak, aby vyhovovaly potřebám japonských cestovatelů.

Zlevni si školné
O 4 000 Kč

Každý rok

Neplať školné každý semestr.

Vyber si roční platbu a získej každoroční zvýhodněné školné se sníženou cenou o více než 4 000 Kč. Za dobu tříletého bakalářského studia tak ušetříš třeba na…? ;)

studuj program
Cestovní ruch
a turismus

Komplexní vzdělání v oblasti cestovního ruchu a turismu. 

dny otevřených dveří

Prohlídka školy, představení studijních programů na dnech otevřených dveří: 29.11.2023 od 17:00

Jsme panevropská

Stvořit vysokou školu býval pouhý sen. Za jednadvacet let jsme ale dospěli – stali se Panevropskou univerzitou!